Ismét van iskolatej Vasváron

2004-10-20 19:24:24


Vasváron az idei tanévtől az önkormányzat ismét csatlako­zott az iskolatej programhoz. Az iskola egyébként már tavasszal is részese volt az akciónak.
Csakúgy, mint akkor, most is az önkormányzat biztosítja ennek anyagi alapjait. Megelőlegezik az egészséges "gyermekital" költsé­geit a szállítónak, amelynek el­lenértékét aztán utófinanszírozás keretében kapják majd meg az ál­lamtól, így a több mint 600 fős gyermeklétszámmal működő is­kola tanulói hozzájuthatnak az országos iskolatej program szol­gáltatásához.
Szóba került koráb­ban és most is, hogy esetleg az óvodások számára is biztosíthat­na tejet a város. De praktikus okok, azaz a másfél deci kiszere­lésű tej sok lenne egy kisovisnak, valamint a napi teljes ellátás, az ötszöri étkezés rendszere sem te­szi indokolttá az iskolatej-prog­ram óvodai bevezetését.
A kistérségben is többen csat­lakoztak az akcióhoz. A költ­ségek és az utófinanszírozás mi­att inkább a térség nagyobb isko­lái, illetve az iskolafenntartásra összefogott több önkormányzat által működtetett intézmények­ben sikerült megszervezni az idei tanévben az iskolatej akciót a Hegyháton. 
 
pam
Rábavidék


a kép a honlap illusztrációja