Pályázat

2020. március 09. 19:59:15  nyomtatási kép

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

 

Vasvár Város Képviselő-testülete 54/2020.(II.27) számú határozata alapján pályázatot hirdetünk az alábbi nem lakás célú önkormányzati tulajdonú helyiség bérbeadására.

 

1.      Az üzlethelyiség címe: Vasvár, Szentmihályfalvi u. 6. földszint (1210/8/A/2 hrsz.)

 

2.     Az üzlethelyiség adatai:

Az Önkormányzat tulajdonrésze: 1/1 tulajdoni hányad

             Alapterülete: 70 m2, több helyiségből áll,

             Bérbeadás határozott időtartama: max. 5 év, 2020. április 01-től kezdődően.

             Felszereltsége: távfűtés, csatorna, víz, villany

 

3.      Induló bérleti díj 97.192, - Ft/hó + 27% Áfa összesen: 123.434, - Ft/hó. A bérleti díj mértékét a bérlő és a bérbeadó a piaci viszonyoknak megfelelően, évente módosíthatja.

 

4.      Megtekintési időpont előzetes egyeztetés után (Vasvár, Alkotmány u. 1., tel: 94/572-010).

 

5.      A pályázat benyújtásának határideje: 2020. március 23 délelőtt 9 óra.

 

6.      A pályázatot csak írásban lehet benyújtani Vasvár Város Képviselő-testületének Polgármesteri Hivatala Pénzügyi és Terv Osztályához. (Cím: 9800 Vasvár, Alkotmány u. 1.)

 

7.      A pályázó köteles 150.000, - Ft összegű pályázati díjat csekken befizetni a Polgármesteri Hivatal 11747075-15421900-06530000 számú számlára. Csekk a Hivatal Pénzügyi Osztályán átvehető. A nyertes pályázónak a fenti összeget a bérleti díjba beszámítjuk.

 

8.      A pályázati ajánlatnak tartalmaznia kell:

             -a pályázó nevét, címét,

             - nyilatkozni kell arról, hogy a pályázati feltételeket elfogadja,

             - nyilatkozni kell a helyiségben folytatni kívánt tevékenységéről

- nyilatkozni kell az esetlegesen elvégzendő építési, átalakítási munkákról, azok tételes költségeiről.  

9.      Amennyiben több érvényesnek minősülő pályázat érkezik, akkor 2020. március 23-án délelőtt 915 órakor versenytárgyalásra kerül sor. Helye: Polgármesteri Hivatal.

 

10.Felhívom a figyelmet arra, hogy a pályázati tárgyaláson az a pályázó vehet részt, aki a pályázati ajánlatát az előírt tartalommal és határidőben benyújtotta és a pályázati díjat befizette.

 

11.   A pályázati tárgyaláson részt vevők közül a pályázat nyertese az lesz, aki a pályázati feltételeknek megfelel és a pályázati tárgyalás során a legmagasabb összegű bérleti díj megfizetésére tett ajánlatot. A többi pályázó részére a befizetett összeg a helyszínen visszafizetésre kerül.

 

12.   A pályázatokat a Képviselő-testület bírálja el a soron következő ülésen.

 

Ha a nyertes pályázó valamilyen neki felróható okból visszalép a szerződéskötéstől az általa befizetett pályázati díj Vasvár Város Önkormányzatát Hivatalt illeti meg.

 

 

Vasvár, 2020. március 01.

 

                                                                                                            Tóth Balázs

                                                                                                            polgármester

 

                                                                                                                                      

Program
2021. június 17. csütörtök
H
K
Sz
Cs
P
Sz
V
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
24
25
26
27
28
29
30
Időjárás
Facebook

Keresés
Fotók: Laki László (címlapképek), Pogács Mónika (polgármesteri fotó)