Képviselő-testületi ülés

2019. február 23. 21:08:09  nyomtatási kép
Vasvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2019. február 27-én /szerdán/ 16.00 órai kezdettel

k ö z m e g h a l l g a t á s s a l
e g y b e k ö t ö t t

ülést tart, melyre tisztelettel 
m e g h í v o m.

Az ülés helye: Városháza nagyterme

NAPIREND ELŐTT: Beszámoló a képviselő-testület lejárt ha-
                táridejű határozatainak végrehajtásáról,
                a legutóbbi képviselő-testületi ülés óta
                történt fontosabb intézkedésekről, esemé-
                nyekről, valamint az átruházott hatáskör-
                ben hozott döntésekről
                Előadó: TÓTH BALÁZS polgármesterN a p i r e n d :

I.Vasvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete ../2019.(?) önkormányzati rendelet-tervezete az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 2/2018.(II.26.) önkormányzati rendelet módosításáról
Előadó: TÓTH BALÁZS polgármester

II.Előterjesztés az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29/A § alapján Vasvár Város Önkormányzata saját bevételeiről és adósságot keletkeztető ügyleteiről 
Előadó: TÓTH BALÁZS polgármester

III.Vasvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete ../2019.(?) önkormányzati rendelet-tervezete az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről
Előadó: TÓTH BALÁZS polgármester

IV.Vasvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete ../2019.(?) önkormányzati rendelet-tervezete a város területén végzett távhőszolgáltatásról
Előadó: Dr. ÓDOR ILDIKÓ jegyző

V.Vasvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete ../2019.(?) önkormányzati rendelet-tervezete a szociális és gyermekvédelmi ellátásokról szóló 8/2015.(V.29.) önkormányzati rendelet módosításáról
Előadó: Dr. ÓDOR ILDIKÓ jegyző

VI.Vasvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete ../2019.(?) önkormányzati rendelet-tervezete a lakások és helyiségek bérletére vonatkozó egyes szabályokról szóló 7/2012.(IV.01.) önkormányzati rendelet módosításáról
Előadó: Dr. ÓDOR ILDIKÓ jegyző

VII.Vasvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete ../2019.(?) önkormányzati rendelet-tervezete Vasvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 20/2013.(XII.21.) önkormányzati rendelet  módosításáról
Előadó: Dr. ÓDOR ILDIKÓ jegyző

VIII.FOLYÓ ÜGYEK:
1)Előterjesztés a Vasvár, Temetőhegy, Kálvária Kápolna (506. hrsz) felújítását elvégző kivitelező kiválasztására
Előadó: TÓTH BALÁZS polgármester

2)Pályázat kiírása civil szervezetek 2019. évi támogatására
Előadó: TÓTH BALÁZS polgármester

3)Előterjesztés a nem lakás célú helyiségek 2019. évi bérleti díjának megállapítására
Előadó: Dr. ÓDOR ILDIKÓ jegyző

4)Előterjesztés a Vasvári Újság felelős szerkesztője megbízási díjának emelésére
Előadó: TÓTH BALÁZS polgármester
 
5)Előterjesztés a Vasvár, Alkotmány u. 15. szám alatti pincehelyiség bérbeadására
Előadó: Dr. ÓDOR ILDIKÓ jegyző

6)Előterjesztés a Vasvár, Március 15. tér 7. I/3. szám alatti komfortos lakás bérleti szerződésének megszüntetésére
Előadó: Dr. ÓDOR ILDIKÓ jegyző

7)Előterjesztés a Vasvár, Árpád tér 4. fsz. 2. szám alatti önkormányzati lakás lakásbérleti jogviszonyának meghosszabbításáról 
Előadó: Dr. ÓDOR ILDIKÓ jegyző

8)Előterjesztés önkormányzati tulajdonban lévő lakásba történő befogadás iránti kérelemhez 
Előadó: Dr. ÓDOR ILDIKÓ jegyző

9)Előterjesztés Balogh Sándor Vasvár, Alkotmány u.11. szám alatti lakos lakásbérleti szerződésének meghosszabbítására (Zárt ülés)
Előadó: Dr. ÓDOR ILDIKÓ jegyző

10)Előterjesztés Gulyás Tünde Vasvár, Eötvös L.u.6/A. fsz.4. szám alatti lakos lakásbérleti szerződésének meghosszabbítására (Zárt ülés)
Előadó: Dr. ÓDOR ILDIKÓ jegyző 

11)Előterjesztés Horváth Károly Vasvár, Petőfi S.u.32. fsz. 1. szám alatti lakos lakásbérleti szerződésének meghosszabbítására (Zárt ülés)
Előadó: Dr. ÓDOR ILDIKÓ jegyző

12)Előterjesztés Farkas Imréné Vasvár, Kossuth L.u.8.fsz.3. szám alatti lakos lakásbérleti szerződésének meghosszabbítására (Zárt ülés)
Előadó: Dr. ÓDOR ILDIKÓ jegyző

13)Előterjesztés a polgármester szabadsága éves ütemezéséhez
Előadó: TÓTH BALÁZS polgármester

14)Előterjesztés intézményi és szünidei gyermekétkeztetési közbeszerzés közbeszerzési szakértőjének kiválasztására
Előadó: TÓTH BALÁZS polgármester


V a s v á r,  2019. február 14.
                                    TÓTH BALÁZS 
                                    polgármester

Program
2021. június 17. csütörtök
H
K
Sz
Cs
P
Sz
V
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
24
25
26
27
28
29
30
Időjárás
Facebook

Keresés
Fotók: Laki László (címlapképek), Pogács Mónika (polgármesteri fotó)