Képviselő-testületi ülés

2019. február 08. 19:10:07  nyomtatási kép
A napirendi pontok előtti beszámolóban Tóth Balázs polgármester sok más mellett arról nyújtott tájékoztatást, hogy januárban a civil szervezetek vezetőivel éves programvázlatot készítettek. Szólt arról, hogy a gyógyszertár hátsó bejáratánál, a Petőfi belső tömbjében nem megoldott az áruszállításhoz, pakoláshoz szükséges parkolás. Éppen emiatt tervezővel és kerttervezővel is bejárták a területet, hogy a szakemberek felvázolják elképzeléseiket, amire árajánlatot kérnek. Az idősek otthonához vezető lépcső és a Bartók utca lépcsője is korszerűsítésre szorul, így arra is várják az árajánlatot. Fontosnak tartja, hogy a Kálvária épületét is felújítsák. Bár az eredeti tervek szerint a temetői templommal egy időben szerették volna megvalósítani ezt a korszerűsítést is, de a templomnál több, előre nem látható műszaki problémát kellett áthidalniuk, s a kivitelezői árak is jócskán megemelkedtek. A Kálvária mellett a templom belső felújítására is kértek árajánlatokat. Hangsúlyozta: a hulladékudvar nem a megszokott módon fogadott be hulladékot az év elején. Az intézkedés váratlanul érte az önkormányzatot, de gyors lépéssel orvosolták a problémát, az önkormányzat külön megrendelt két konténert, amelyekbe kizárólag a vasvári lakosok helyezhetik el a hulladékudvari szemetet, törmeléket. Az önkormányzat vállalja a többlet költségeket, hogy ne az erdők szélébe kerüljön ki a hulladék. Egy fő egy köbméter mennyiséget vihet be az udvarba.

Az önkormányzat örül minden családi ház építésnek - indokolatlanul nem szab kötöttségeket

Első napirendi pontként a Vasvár Város Helyi Építési Szabályzatának és Szabályozási Tervének jóváhagyásáról szóló önkormányzati rendelet módosításáról tárgyaltak. A polgármester leszögezte: az önkormányzat az építtetők igényeit igyekszik figyelembe venni. Örülnek minden egyes családi fészek építésnek, éppen emiatt indokolatlan kötöttségeket nem akarnak megszabni, sőt a korábbiakat is oldják.

Beszámoló a Dr. Bendefy László Városi Könyvtár tevékenységéről
Gyöngyösi Zsuzsanna könyvtárigazgató is megjelent a testületi ülésen, ahol nyomatékosította: eredményeik négy ember kollektív munkájának érdeme. Ismertette: a megváltozott világ miatt a könyvtár kihasználtsága, szolgáltatásai is változnak. A kor jellegzetessége, hogy csökken a létszám, 30 százalékkal kevesebben iratkoznak be, mint korábban. A könyvtárt használók száma ugyan csökken, de a vasvári kihasználtság a megyei és az országos átlag felett van. Megjegyezte: megváltozott a közönség, de igyekeznek alkalmazkodni az igényekhez. Mindent megtesznek, hogy felvegyék a versenyt. A könyvtárnak országos az elismertsége. Kiderült: a bizottsági ülésen, ahol kiemelten tárgyalták ezt a napirendi pontot, megjelent a zalaegerszegi könyvtár igazgatója, aki nagyon jó szakmai véleményt fogalmazott meg a vasvári könyvtárral kapcsolatban. 
A beszámolóban - amelyet a képviselők elfogadtak - ez volt olvasható: 
"A Vasi Hegyhát járási székhelyének könyvtáraként, intézményünk alapvető feladata Vasvár és a Vasi-Hegyhát polgárainak nyilvános könyvtári szolgáltatásainak biztosítása. Mindig is fontos feladatunknak tartottuk és tartjuk, hogy barátságos környezetben, családias hangulatban, segítőkész könyvtárosok várják a hozzánk betérő látogatókat, olvasókat az információ "birodalmában". Célunk, hogy minél többen keressenek fel bennünket, vegyék igénybe mindazt a sokrétű szolgáltatást, melyet intézményünk kínál a Hegyháton élőknek. A napi munkánk során ezeket a kiemelt célokat valósítjuk meg, ennek szellemében látjuk el hivatásunkat. Ezen célok megvalósítása érdekében megvalósítottuk az intézmény felső szintjének teljes felújítását, festését, átalakítottuk a Gyermekkönyvtár terét még otthonosába, kuckósabbá. 2018-ban pedig az alsó szinten folytattuk ezt a munkát. Padozatot cseréltünk, modernizáltuk a berendezést, polcokat, szekrényeket, falburkolatot készíttettünk, függönyt varrattunk. Kicseréltettük a Felnőtt könyvtári tér világítását, így már természetes fényt idéző LED-es lámpák világítják meg az olvasói tereket.?"
Sok más mellett tájékoztattak számos rendezvényükről, a versenyekről és az olvasótáborról, a babák könyvtáráról, de szó volt arról is, hogy a szépkorúaknak ingyenes számítógépes tanfolyamot indítottak. Kiderült: a 2018-as évük a helyismereti tevékenység, az értékgyűjtés éve volt. Mindemellett őrzik névadójuk emlékét, s a helyi születésű Fábián Tamás jelentős értéket képviselő ásványait, a világ tájait bemutató csodás diáit, személyes anyagait.

Beszámoló a Németh Antal Helytörténeti Gyűjtemény 2018. évi tevékenységéről

Dr. Zágorhidi Czigány Balázs múzeumigazgató bemutatta azokat a könyveket, amelyek Vasvár és a domonkos rendtörténet értékeit öregbítik. Az igazgató elmondta, hogy mikor idekerült, 1991-ben az Országos Széchenyi Könyvtárban utánanézett a vasvári kiadású könyveknek és nagyon keveset talált belőlük. Szerencsére ez változott: Vasvár is felkerült a könyvkiadás listájára. A sikeres kötetek az összes nagy magyar könyvkereskedelmi láncnál megvásárolhatók, beszerezhetők. 
Hangsúlyozta: a múzeum számára rendkívül fontos a helytörténet, a domonkos rendtörténet és a megyetörténet. Ez utóbbi főként azért, mert Vasvár középkori megyeszékhely volt. Megjegyezte: Vasvár képes történetét nagyon régóta szeretné megvalósítani. Ismertette: ugyan csökken a múzeumlátogatók száma, de a szakmai szervezett csoportok felfedezték maguknak a helyi múzeumot. Hangsúlyozta: intézményük nem csupán egy kiállítóhely, hanem meghatározó az értékek gyűjtése, feldolgozása és bemutatása is. "Mentsük, ami menthető.", emelte ki. Elmondta, hogy egy XI. századi kódex egy 30 éve bezárt ház kredencéből került elő. Legfontosabb célja, hogy mentsék, feldolgozzák, megőrizzék, bemutassák az értékeket. Inspiráló szellemi műhelyt szeretnének Vasváron. 
A beszámolóból kiderült: "A nagy érdeklődést kiváltó temetői ásatások mellett további fontos szakmai kutatásokat is végeztünk Vasváron. Még 2017 végén az egykori káptalani templom helyén a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Régészeti Intézetének munkatársaival talajradaros felmérést végeztünk, amely az eddig feltételezett alaprajhoz viszonyítva jelentős újdonságokat hozott. 2017 és 2018 folyamán pedig két alkalommal is volt műemléki falkutatás a kolostor egykori ebédlőtermében, amely látványos belső architektúra és ehhez kapcsolódó 18. századi figurális díszítőfestés maradványait hozta napvilágra.", olvasható sok más mellett a beszámolóban.

Tóth Balázs elmondta, hogy az önkormányzat saját intézményének tekinti a múzeumot, megbecsülésében nem a látogatólétszám a mérvadó. Dr. Pataky Pál elmondta: erősen fejet hajtottak a magas szintű munka előtt, nagy a szakmai érdeklődés a gyűjtemények iránt. Jó látni, hogy komoly érdeklődés van a vasvári séták iránt. A múzeum támogatását a februári költségvetés kapcsán tárgyalják. 

További öt évre Gyöngyösi Zsuzsa lesz a könyvtárigazgató
Az igazgatói posztra egyedüliként Gyöngyösi Zsuzsa adta be nívós, részletes pályázatát, amit a képviselők amiatt is elfogadtak, mivel elégedettek az elhivatott intézményvezető munkájával. Dr. Pataky Pál tanácsnok megjegyezte: öröm számukra, hogy a könyvtár kültéri olvasótér kialakítását tervezi, fejleszteni szeretnék a honlapot, emellett a helyi értéktár tevékenységét fokozni, eredményeiket pedig a honlapon közzétenni. Egyetértettek abban, hogy a népfőiskola óriási lökést adna a város kulturális életének. Döntésük alapján Gyöngyösi Zsuzsa lett öt évre a könyvtárigazgató. Ezt követően beszéltek a Településképi Arculati Kézikönyv képes kötetéről is.


Határozott idejűvé tették az Egészségügyi Alapellátó Intézmény vezetői állását
A testületnek az intézményvezető határozatlan idejű szerződését a törvényes előírásoknak megfelelően határozott idejűre kell változtatnia, ezért pályázatot írnak ki a vezetői megbízatásra. 

A sétáló idők alatt már dolgozhatnak az új alkalmazottak az óvodában
Barabás Istvánné óvodavezető ismertette: intézményükből egyre többen mennek nyugdíjba. A közalkalmazotti sétáló idő alatt a feladatot el kell látni, ehhez kért segítséget. Februártól dajkára, áprilistól óvodapedagógusra lenne szükségük. A testület támogatta a kérelmet. 

A jövőben is támogatják a Nagy Gáspár Irodalmi és Művészeti Díjat
A polgármesteri tájékoztatóból kiderült, hogy a díjat a város 200 ezer forinttal támogatta. Mint mondta: országosan is számon tartják, hogy Vasvár Nagy Gáspár emlékének ápolását komolyan veszi. A május 4-én átadandó díjat a jövőben is támogatják. A félmilliós elismeréshez 200 ezer forinttal járul hozzá az önkormányzat, az adományozott összeget elégségesnek és fontosnak tartják. 

XIX. Sakura Karate Kupa támogatása
A Sakura Egyesület vasvári csoportja február 16-án Vasváron kívánja megszervezni a XIX. Sakura Karate Kupát, mely Vas megye egyetlen országos minősítésű WKF karate versenye. A sporteseményre 120-150 hazai és külföldi versenyzőt várnak, a rendezvényen a vasvári csapat is indul. Az önkormányzat 100 ezer forinttal támogatja a rendezvényt. 
Majd beszéltek arról a képviselők, hogy a vasvári 375. hrsz-ú és az 1660. hrsz-ú épületeket mindenképpen le kell bontani. 

Elutasították a cég kérelmét
Egy kft. frekventált önkormányzati területen, a piactéren szeretett volna autómosót létesíteni, de ehhez a testület nem járult hozzá, mivel óvják a városi tulajdont. 

A jövőben is támogatják a Rákóczi Szövetség magyar iskolaválasztási programját

Az 1989-ben alakult Rákóczi Szövetség tevékenységével a szomszédos országokban élő magyar közösségeket igyekszik támogatni a megmaradásukért folytatott küzdelmükben. Kiemelt céljuk a magyar iskolába történő beiratkozás támogatása a beiratkozási ösztöndíj nyújtásával. Az önkormányzat 2008 óta folyamatosan támogatta a határon túl élő magyar családok gyermekei magyar iskolába történő beiratkozását. Négy éven keresztül (2008-2011-ig) 50 ezer forinttal, 2012. és 2013. években 80 ezer forinttal, 2014 óta 100 ezer forinttal. Ez utóbbi összeget szavazták meg most is a képviselők. 

Program
2021. június 17. csütörtök
H
K
Sz
Cs
P
Sz
V
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
24
25
26
27
28
29
30
Időjárás
Facebook

Keresés
Fotók: Laki László (címlapképek), Pogács Mónika (polgármesteri fotó)