Meghívó önkormányzati ülésre

2018. november 30. 18:00:28  nyomtatási kép
M E G H Í V Ó

Vasvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2018. december 6-án /csütörtökön/ 16.00 órai kezdettel ülést tart, melyre tisztelettel 

m e g h í v o m.

Az ülés helye: Városháza nagyterme

NAPIREND ELŐTT: Beszámoló a képviselő-testület lejárt ha-
                táridejű határozatainak végrehajtásáról,
                a legutóbbi képviselő-testületi ülés óta
                történt fontosabb intézkedésekről, esemé-
                nyekről, valamint az átruházott hatáskör-
                ben hozott döntésekről
                Előadó: TÓTH BALÁZS polgármesterN a p i r e n d:

I.Beszámoló a Nagy Gáspár Kulturális Központ tevékenységéről
Előadó: GERGYE REZSŐ igazgató

II.Beszámoló a szociális alapszolgáltatások ellátásáról
Előadó: BORBÁS IMÉRNÉ a Vasvári Szociális és Gyermekjóléti Központ vezetője

III.Vasvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2019. évi munkaterve
Előadó: TÓTH BALÁZS polgármester

IV.Vasvár Város Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Programja 
Előadó: TÓTH BALÁZS polgármester

V.Beszámoló a Vasvári Polgármesteri Hivatal tevékenységéről
Előadó: Dr. ÓDOR ILDIKÓ jegyző

VI.Beszámoló az adóztatás helyzetéről
Előadó: Dr. ÓDOR ILDIKÓ jegyző

VII.Temető-üzemeltető beszámolója a városi temetők üzemeltetésével összefüggő bevételekről, kiadásokról az önkormányzat számviteli szabályzata szerint
Előadó: SÁRKÖZI LÁSZLÓ temető-üzemeltető

VIII.Vasvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének ?/2018.(?.) önkormányzati rendelete a szociális és gyermekvédelmi ellátásokról szóló 8/2015.(V.29.) önkormányzati rendelet módosításáról
Előadó: Dr. ÓDOR ILDIKÓ jegyző

IX.Vasvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének ?/23018.(..) önkormányzati rendelete a Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselőket megillető szociális, jóléti és egészségügyi juttatásokról, valamint szociális és kegyeleti támogatásokról szóló 14/2001.(X.26.) önkormányzati rendelet módosításáról
Előadó: Dr. ÓDOR ILDIKÓ jegyző

X.Vasvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének ?/2018.(?.) önkormányzati rendelete Vasvár Város Helyi Építési Szabályzatának és Szabályozási Tervének jóváhagyásáról szóló 12/2005.(X.28.) önkormányzati rendelet módosításáról
Előadó: Dr. ÓDOR ILDIKÓ jegyző

XI.Területi Arculati Kézikönyv előzetes áttekintése
Előadó: Dr. ÓDOR ILDIKÓ jegyző

XII.Vasvár Város Önkormányzata 2019. évi belső ellenőrzési tervének elfogadása
Előadó: belső ellenőr

XIII.FOLYÓ ÜGYEK:

1)Előterjesztés Vasvár Város Önkormányzata 2019. évi költségvetési koncepciójáról
Előadó: TÓTH BALÁZS polgármester

2)Előterjesztés a Dr. Bendefy László Városi Könyvtár igazgatói álláshelyére pályázat kiírásáról
Előadó: TÓTH BALÁZS polgármester

3)Előterjesztés pályázat kiírására az Egészségügyi Alapellátó Intézmény vezetői álláshelyére
Előadó: TÓTH BALÁZS polgármester

4)Előterjesztés az Egészségügyi Alapellátó Intézmény alapító okiratának módosításáról
Előadó: TÓTH BALÁZS polgármester

5)Előterjesztés a vasvári S012 azonosítójú víziközmű-rendszer 2018. évi gördülő fejlesztési terv módosítás elfogadására
Előadó: Dr. ÓDOR ILDIKÓ jegyző

6)Előterjesztés a Vasvár, Szentmihályfalvi u. 6. IV/3. szám alatti, költségalapú önkormányzati lakás bérleti szerződésének megszüntetésére
Előadó: Dr. ÓDOR ILDIKÓ jegyző

7)Előterjesztés a Vasvár, Szentmihályfalvi u. 4. fsz. 3. szám alatti, költségalapú önkormányzati lakás bérbeadására
Előadó: Dr. ÓDOR ILDIKÓ jegyző

8)Előterjesztés a Vasvár, Alkotmány u. 8. III/3. szám alatti, költségalapú önkormányzati lakás lakásbérleti jogviszonyának meghosszabbításáról
Előadó: Dr. ÓDOR ILDIKÓ jegyző

9)Előterjesztés a Vasvár, Szentmihályfalvi u. 8. I/4. szám alatti, költségalapú önkormányzati lakás lakásbérleti jogviszonyáról
Előadó: Dr. ÓDOR ILDIKÓ jegyző

10)Előterjesztés Monoki Zsuzsanna Vasvár, Dr. Tretter L.u.9/a. szám alatti lakos bérbeszámítási kérelmére
Előadó: Dr. ÓDOR ILDIKÓ jegyző

11)Előterjesztés a Vasvár, Szentmihályfalvi u. 4. II/4. szám alatti önkormányzati lakás költségalapon történő bérbeadására
Előadó: Dr. ÓDOR ILDIKÓ jegyző

12)Előterjesztés a Vasvár, Szentmihályfalvi u. 8. IV/1. szám alatti önkormányzati lakás költségalapon történő bérbeadására
Előadó: Dr. ÓDOR ILDIKÓ jegyző

13)Előterjesztés Sárközi Károly önkormányzati tulajdonban lévő lakásba történő befogadás iránti kérelméhez
Előadó: Dr. ÓDOR ILDIKÓ jegyző

14)Előterjesztés Tóth Gábor önkormányzati tulajdonban lévő lakásba történő befogadás iránti kérelméhez
Előadó: Dr. ÓDOR ILDIKÓ jegyző

15)Előterjesztés Gulyás Tünde önkormányzati tulajdonban lévő lakásba történő befogadás iránti kérelméhez
Előadó: Dr. ÓDOR ILDIKÓ jegyző

16)Előterjesztés a polgármester jutalmának megállapítására
Előadó: GALAMBOS ISTVÁN tanácsnok

17)Előterjesztés a Vasvár, Eötvös L.u.7/A. fsz. 4. szám alatti önkormányzati lakás szociális jelleggel történő bérbeadására (zárt ülés)
Előadó: Dr. ÓDOR ILDIKÓ jegyző

18)Előterjesztés Kalányos Tímea szociális jellegű lakásbérleti szerződésének meghosszabbítására (zárt ülés)
Előadó: Dr. ÓDOR ILDIKÓ jegyző

19)Előterjesztés Bogdán Zsolt szociális jellegű lakásbérleti szerződésének meghosszabbítására (zárt ülés)
Előadó: Dr. ÓDOR ILDIKÓ jegyző

20)Előterjesztés Szabó Józsefné szociális jellegű lakásbérleti szerződésének meghosszabbítására (zárt ülés)
Előadó: Dr. ÓDOR ILDIKÓ jegyző

21)Előterjesztés Vörös Istvánné szociális jellegű lakásbérleti szerződésének meghosszabbítására (zárt ülés)
Előadó: Dr. ÓDOR ILDIKÓ jegyző

22)Előterjesztés Horváth Elemér szociális jellegű lakásbérleti szerződésének meghosszabbítására (zárt ülés)
Előadó: Dr. ÓDOR ILDIKÓ jegyző

23)Előterjesztés Szabó Enikő szociális jellegű lakásbérleti szerződésének meghosszabbítására (zárt ülés)
Előadó: Dr. ÓDOR ILDIKÓ jegyző

24)Előterjesztés Horváth Arabella szociális jellegű lakásbérleti szerződésének meghosszabbítására (zárt ülés)
Előadó: Dr. ÓDOR ILDIKÓ jegyző

25)Előterjesztés Finta Sándorné szociális jellegű lakásbérleti szerződésének meghosszabbítására (zárt ülés)
Előadó: Dr. ÓDOR ILDIKÓ jegyző

Vasvár, 2018. november 27.TÓTH BALÁZS  
polgármester

Program
2021. május 7. péntek
H
K
Sz
Cs
P
Sz
V
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Időjárás
Facebook

Keresés
Fotók: Laki László (címlapképek), Pogács Mónika (polgármesteri fotó)