Adventi események a Máltai Szeretetszolgálat Vasvári Csoportjánál

2018. január 31. 18:24:06  nyomtatási kép
Mint minden évben, 2017-ben is tevékenyen töltöttük a várakozás heteit. Munkahelyi és családi elfoglaltságaink mellett fontosnak tartjuk, hogy ebben az időszakban még fokozottabban kövessük a Máltai szeretetszolgálat szellemiségét. A várakozás, az ünnep fényét emeli szívünkben, ha adhatunk embertársainknak. Adni nem csak tárgyakat, kézzel fogható dolgokat lehet, hanem odafigyelést, szeretetet, örömet, önfeledt pillanatokat. Az adventi programjaink lehetőséget adtak számunkra, hogy az adakozásunk többféle módon megnyilvánulhasson. Sőt az eredménye átnyúlik a 2018-as évre is, akár úgy, hogy az összegyűjtött tartós élelmiszerekből szükség esetén tudunk segíteni, akár úgy, hogy a szívünkben összegyűlt öröm erőt ad nekünk a további munkánkhoz.
Ismét megszerveztük a hagyományos karácsonyváró rendezvényünket, amelynek december 8-án a Nagy Gáspár Kulturális Központ adott helyet. Szeretettel hívtuk és vártuk az idősebb egyedülálló hölgyeket és urakat. Utólag is köszönöm, aki elfogadták a meghívásunkat és sajnálom, akik nem tudtak részt venni ezen a kellemes délutáni programon! 
Társaimmal együtt nagy gonddal készítettük elő a közös ünneplést.  Elérkezett a kezdési idő. A karácsonyvárót megtisztelte jelenlétével:
-V. Németh Zsolt úr, környezetügyért, agrárfejlesztésért és hungarikumokért felelős államtitkár és országgyűlési képviselőnk,
-Tóth Balázs polgármester úr,
-Seba atya, plébánosunk és a csoport lelki vezetője.
-Loyd atya és Marco testvér,
-Dr Horváth Lajos, Vasváron élő nyugdíjas atya.
A csoporttársaim és segítőim között kiemelt tisztelettel köszöntöttem Hetényi Gézáné korábbi csoportvezetőnket, aki jelenleg is nagyon tevékenyen kiveszi a részét a munkából. Innen is kívánom, hogy még hosszú ideig adjon számára a jó Isten egészséget!
A vendégek köszöntése után próbáltam néhány gondolattal ráhangolni a közönséget az ünnepre. Ebből idézek részleteket, olyan gondolatokat, amelyek talán karácsony után, a hétköznapokon is fontosak számunkra.  
"A karácsony a legnagyobb keresztény ünnep a húsvét után, amellyel Jézus Krisztus születésére emlékezünk. Másrészt a téli napforduló ünnepe. Az öröm, a békesség, a család, a gyermekség, az otthon és a szülőföld, az életet adó fény megszületésének ünnepe. A világosság győzelme a sötétség felett. 
Mindannyian szeretnénk ezeket meghitten, boldogan megünnepelni.  Az ünnep meghittségét, harmóniáját elsősorban magunknak kell kialakítani: békességet, nyugalmat teremtve a kisebb és nagyobb közösségekben egyaránt. 
Azt üzeni a karácsony, hogy meg kell tanulnunk tiszta szívvel, szeretettel örülni. S az igazi öröm csak akkor születhet meg a szívünkben, ha embertársainkat is örvendeni látjuk. 
A várakozás és a szeretet, e két szó, melyről az advent és a karácsony eredetileg szól, feltételez egy olyan emberi erényt, amely mindkét szó alapfeltétele is egyben: ez pedig a türelem és az abból fakadó megértés. 
Az ünnep hangulatában a másik emberre figyelünk, és arra gondolunk, hogy mit nyújthatnánk szeretteinknek, azoknak, akik fontosak számunkra. Nem drága ajándékok jelentik szeretetünket, hanem, hogy önmagunkból mit adhatunk. 
Karácsonykor mindig emlékezünk azokra is, akik már nincsenek velünk. Gondolunk azokra is, akiket szeretünk, de távol töltik tőlünk a karácsonyt.
A következőkben kérem, hallgassanak meg egy mesét a szeretetről.
Valamikor réges- régen az erdőben élt két fenyőfa...
Együtt cseperedtek fel, együtt nőttek. Az egyik fiú volt, a másik lány. Nagyon szerették egymást. Úgy érezték minden az övék. Övék az erdő, övék a kismadár, mely rájuk szállt, s minden, minden. Jött a tavasz, minden kizöldült mellettük. Jött a nyár, jött az ősz. Majd jött a tél, s jött az ember. Sokáig bolyongott az erdőben, majd meglátta ezt a két fát, s vette a fejszéjét. Kivágta őket. Fájtak a csapások, de talán az még jobban, hogy szétszakítják őket. 
A piacra kerültek, s ott eladták a két fenyőfát. A fiú egy gazdag családhoz került, s a nagy gazdagság, a sok ajándék, a rengeteg dísz hamar elfelejtette vele szerelmesét. Sok - sok díszes ajándék került alá. S, boldog volt. Hát igen. Ez az igazi élet! -gondolta.
Eközben a lány-fenyő egy szegény családnál állt. Néhány vacak kis dísz, ajándék... semmi. A lány nagyon elkeseredett. Lám, hiába éltem. Itt kell befejeznem. Mi lehet a szerelmemmel? - kesergett.
Elérkezett Karácsony, a szeretet ünnepe. Az egész föld ünnepelt, s boldog volt, hiszen gyermek született, fiú adatott nekünk. Mindenki boldog volt... Mindenki... Mindenki? Nem. Ott, ahova a fiú-fenyő került veszekedés volt. 
Eközben a másik családnál nagy szeretetben voltak. Lehet, hogy nem volt ajándék, de sokkal többet kaptak a gyerekek: szeretetet. Azt, aminél több nem adható.
Elérkezett Vízkereszt ünnepe, s a két fa a szénégetőnél találkozott. Hiába éltem - kesergett a fiú. Á, dehogy - szólt a lány- nem az a lényeg, hogy gazdag vagy, vagy éppen szegény, hanem csak annyi, hogy szeretettel vagy-e a másik iránt."

A fenti mondatok tartalmára karácsony táján valóban jobban figyelünk, mint az év többi részében. Pedig egész évben fontos az öröm, a békesség, a család, az otthon, a szülőföld, a szeretet, a türelem, a megértés és az odafigyelés a másik emberre. Amennyiben ezeknek a szavaknak a jelentése hatja át a mindennapjainkat, nem csak a környezetünkben élőknek lesz jobb, hanem saját magunknak is.

Prózai gondolatokkal folytattam: 
"Köszönöm mindenkinek, akik lehetővé tették, hogy a rendezvényt megszervezhessük, illetve ajándékcsomaggal kedveskedhessünk azoknak, aki egészségi állapotuk miatt nem tudnak jelen lenni.
Köszönöm:
-Csoporttársaimnak és önkéntes segítőinknek (a szervezőmunkát, a süteményeket és az italokat), 
-Fő támogatóinknak, Vasvár Város Önkormányzatának a pályázati és az egyéb támogatást, a CO-OP Vasvár Kft-nek a támogatását.
-További támogatóink voltak: Enterprise Services Magyarország Kft, a Csörnöc Gyöngye Étterem, illetve magánszemélyek.
-Köszönöm a rendezvénynek helyet adó Nagy Gáspár Kulturális Központ segítségét. A kulturális központ a hely biztosításával nyújt támogatást."
A továbbiakban Tóth Balázs polgármester úr, majd V. Németh Zsolt államtitkár úr és országgyűlési képviselőnk köszöntötte a megjelenteket és mondta el ünnepi gondolatait.
Rendezvényünk ünnepélyességét, fényét emelte az Őszirózsa Népdalkör műsora, amelyet Gergyéné Szakály Georgina tanított be. Ezúton is köszönjük a szereplésüket!
 A népdalkör hagyományosan támogatja a műsorával a Karácsonyvárót. 
Meglepetésként két kedves vendégünk, Márk Imréné és Iván Jánosné által elmondott verseket hallhattuk.
Ezek után a Csörnöc Gyöngye Étterem által felszolgált ételek elfogyasztása következett. Végül a csoport tagjai által sütött sütemények kóstolgatása mellett jóízű beszélgetések zajlottak. 
A rendezvényen mintegy zárásként még egy meglepetés műsorszám következett. Varga Jenő bácsi elhozta a szájharmonikáját és ezen népszerű dallamokat játszott, amivel megénekeltette a közönséget.
Utólag is köszönöm mindhárom vendégünk meglepetés szereplését. Innen is kívánok számukra további jó erőt, egészséget!
A Karácsonyváró utáni két hétben felkerestük azokat az egyedülállókat, akik nem tudtak jelen lenni a rendezvényen. Egy kis ajándékcsomag átadásával kívántunk nekik boldog, békés ünnepeket. Néhány nagycsaládot is tudtunk segíteni élelmiszer vagy a gyerekeknek szóló csomagokkal. 
Ezek együtt kb. 250 személyt vagy családot érintettek a városban. 

December 15-16-án az "Adni öröm" akció keretében adományokat gyűjtöttünk a helyi Spar üzletben. Az akció sikeres volt, sok mindent felajánlottak a kedves vásárlók. Ez egy országos szintű megállapodás keretében zajlik, hagyományosan minden karácsony előtt, amit a Magyar Máltai Szeretetszolgálat és a Spar Üzletlánc kötött egymással. Az összegyűjtött tartós élelmiszereket a következő évben osztjuk ki folyamatosan a helyi rászorulóknak. A rászorulók és a magunk nevében is köszönjük az adományokat! További jó erőt, egészséget és sikerekben gazdag újesztendőt kívánunk minden adományt felajánlónak és kedves családjaiknak! Köszönjük az üzlet dolgozóinak a támogatását.
Mindezeket annak reményében tettük, hogy akikkel kapcsolatba kerülünk, azoknak segítsünk teljesebbé tenni az ünnepet.  Úgy gondolom, hogy a szépen megélt ünnepi időszak hatással van következő időszakra. Ennek reményében kívánunk minden kedves vasvári lakosnak és családjaiknak Istentől megáldott sikeres újesztendőt!

Néhány további információt is szeretnék megosztani az érdeklődőkkel.
A Máltai Szeretetszolgálat helyi csoportja továbbra is a már megszokott helyen (körház földszintje, Alkotmány út 8.) végzi a tevékenységét. 
A nyitva tartásunk részben változik. A jövőben az alábbiak szerint szervezzük a ruhaosztást:
-Minden hónap második péntekén 16.00- 17.30 óra között, téli időszakban (novembertől februárig) 15.00-16.30 óra között
-Minden hónap utolsó hétfőjén 13.00- 14.30 óráig.
Szeretettel várjuk az érdeklődőket a megszokott és az új időpontokban is!
Ruhák és egyéb adományok átvétele:
-Kisebb mennyiség esetén a ruhaosztás időpontjában.
-Nagyobb mennyiségnél vagy egyéni igény esetén telefonos vagy e-mailes egyeztetés szerint. Telefonszám: 94/370-343 (késő délutáni vagy az esti órákban célszerű hívni), e-mail: ungerm@vipmail.hu.
-A ruhákat tisztán, kimosva kérjük, ugyanis nem lomtalanításról van szó, hanem egy másik embertársunkhoz fog kerülni az adott ruhaféleség.
-Kérjük, nagyon régi, elavult ruhákat, cipőket ne hozzanak!
Megértésüket köszönjük.
A helyszínen a szokott módon kiírással adunk tájékoztatást az aktuális ruhaosztási időpontról.
Tájékoztatásul írom, hogy a facebook oldalon is találkozhatnak a híreinkkel. Magyar máltai szeretetszolgálat egyesület vasvári csoport néven találnak meg bennünket.
A Magyar Máltai Szeretetszolgálat Vasvári Csoportja is fogad diákokat a közösségi szolgálat teljesítése céljából. Szeretettel várunk középiskolásokat a ruhaosztási és egyéb programjainkon is. Az aktuális programokat a facebook oldalon jelezni fogom.
Elnézést kérek azoktól az egyedülállóktól, akik esetleg nem kaptak meghívót a karácsonyváróra, vagy nem vittünk számukra ajándékcsomagot, holott úgy érzik, ők is ebbe a körbe tartoznak. Valószínű több esetben nem rendelkezünk megfelelő információval. Kérem, közvetlenül vagy közvetve juttassák el hozzánk a gondolataikat erre vonatkozóan!  
Mindenkinek köszönöm, aki bármilyen módon segítette a munkánkat! Előre köszönöm azok segítségét, akik a továbbiakban támogatnak bennünket, valamilyen adományt ajánlanak fel.

Unger Józsefné
csoportvezető

Program
2021. július 25. vasárnap
H
K
Sz
Cs
P
Sz
V
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
25
26
27
28
29
30
31
Időjárás
Facebook

Keresés
Fotók: Laki László (címlapképek), Pogács Mónika (polgármesteri fotó)