Adományokkal és a jó szó erejével is segítenek

2016. március 28. 21:36:54  nyomtatási kép
A Magyar Máltai Szeretetszolgálat helyi csoportjának élére új vezetőket neveztek ki

"A hit védelme és a szegények istápolása" (Tuitio fidei et obsequium pauperum). Több mint 900 éve ez minden Máltai szervezet jelmondata a világon, így Vasváron is. A szeretetszolgálat világos céljairól, feladatairól a helyi csoport által frissen kinevezett csoportvezetőt, Unger Józsefnét és Pusztai Antal csoportvezető-helyettest kérdeztük. Ahogy hallgatjuk őket, és ahogyan eddig is figyeltük a csoport tagjainak önzetlen munkáját, nyilvánvaló: mindannyian természetesnek tartják a segítségnyújtást, miközben felismerték a legfontosabbat: a beszélgetés, a jó szó erejét.

Hetényi Gézáné, Gizike maga kezdeményezte, hogy életkora miatt a jövőben már nem szeretné vállalni a Magyar Máltai Szeretetszolgálat vasvári csoportjának vezetését, de a munkából természetesen aktívan kiveszi a részét és tapasztalatait megosztja a szervezet fiatalabb tagjaival. A közgyűlésen a szervezet úgy döntött, hogy a korábbi csoportvezető-helyettest, Unger Józsefnét választja csoportvezetőnek, míg alapító tagjukat, Pusztai Antalt csoportvezető-helyettesnek nevezi ki. 
Pusztai Antal már a kezdetek kezdetén, az alapításnál, 15 évvel ezelőtt átérezte a máltai szolgálat szellemiségét: a hit védelmét és a szegények segítését. Öröm volt számára a 10 éves évfordulón megújítani társaival együtt a temetői templomban máltais fogadalmát. Míg Unger Józsefné, Margit asszony 2007-től tagja a csoportnak, de már korábban érlelődött benne a gondolat a segítségnyújtás iránt és kereste a lehetőségeket, a kapcsolatfelvételt. A csoport lelki vezetője Marcel atya, aki szintén segíti a munkát. A gazdasági ügyeket Hosszúné Mizda Éva intézi.

A két vezetővel tevékenységeikről és terveikről beszélgettünk. 
-?A szemléletet továbbvisszük, a szervezet jelmondatának szellemiségét szem előtt tartva folytatjuk a munkát - kezdte a beszélgetést Unger Józsefné. - A vasvári egy "jól bejáratott csoport", azaz mindenki tudja a maga feladatát, kialakultak a személyre szóló tevékenységek. A változtatások a felmerülő igények és a körülmények miatt válnak szükségessé, ilyen például az is, hogy többünknél a karitatív tevékenységet a munkaidőhöz kell igazítani. Fontosnak tartjuk a jövőre nézve a taglétszám növelését és a fiatalítást is. Most 38 tagja van a vasvári csoportnak, az átlagéletkor azonban 62-63 év, 11 fő 70 év feletti. A férfi-nő arányt is jó lenne javítani, mivel hivatalosan csupán három férfi segíti a csoport munkáját.
A fiatalítással kapcsolatban Pusztai Antal megjegyezte:? - Elsősorban a középkorosztály tagjait kívánjuk megszólítani. De fogékonyak vagyunk arra, hogy a huszonévesek is bekapcsolódjanak a munkánkba. Fontos, hogy ők is érezzék a szolgálat szellemiséget és átérezzék a segítségnyújtás fontosságát. 
Unger Józsefné: - A jövőben szeretném, hogy lehetőséget adjunk az iskolai közösségi szolgálat teljesítésére a középiskolás korosztálynak. Őket nem tagként, hanem segítőként fogadnánk. Egyébként is próbaidővel indul a taggá válás folyamata. 

-Vasvár híres arról, hogy mindig, minden helyzetben számíthat a civil szervezeteire, a városban működő csoportokra. Melyek azok a rendezvények, amikhez évről évre kapcsolódnak? 
Pusztai Antal: ?- A Magyar Máltai Szeretetszolgálat a vasvári adventi rendezvénysorozatban az első vasárnapon vesz részt a vendéglátásban, ezzel segíti az adománygyűjtést. A forralt bor bevétele egy város által meghatározott jótékony célt szolgál. 
Unger Józsefné: - A helyi civil szervezetekhez csatlakozva nyaranta rendszeresen segítjük a Dévai Gyermekotthonból érkező gyermekek táboroztatását. Gyűjtünk számukra ruhát és játékot. Ha a lelki életet nézzük: részt veszünk az egyházközség rendezvényein, a csoport tagjainak jelentős része Rózsafüzér Társulati tag. Az 1Úton zarándoklaton segítünk a vendéglátásban, együttműködünk a Mária Út rendezvényével. Részt veszünk a Hősök napi koszorúzáson. Az egyszer-egyszer adódó feladatok megoldására is nyitottak vagyunk, szívesen bekapcsolódunk új kezdeményezésekbe. Mindemellett a jövőre nézve fontosnak tartom, hogy összefogjunk más civil szervezetekkel is. 

-Melyek a saját legfontosabb feladataik, terveik? 
Unger Józsefné: - Meghatározó feladatunk adományokkal, ruhákkal, élelmiszerekkel, esetenként egyéb dolgokkal segíteni a rászorulók mindennapjait. Bárki, bármilyen adományt juttat el hozzánk, azt átvesszük és közvetítjük a rászoruló embereknek, családoknak. Kialakult egy bizalmi kapcsolat, így megkeresnek minket az adományozók. Decemberben van az Adni öröm akció, ami a Spar üzletlánccal közös, országos rendezvény. Ilyenkor évente egyre több adományt tudunk összegyűjteni, ebből sok rászorulót segítünk. Örömmel fogadjuk a már nem használt, a gyermekneveléshez, illetve az idősek, betegek életének megkönnyítéséhez használható eszközöket is.  
Pusztai Antal: - A már nem használt háztartási eszközöket, bútorokat közvetíteni tudjuk - tette hozzá az alelnök. -  A csoportnak van egy szociális térképe, ez alapján minden tag igyekszik tájékozódni, hogy az ő adott területén, melyik rászorulónak mire van szüksége. Fontos kiemelni, hogy csoportunk tagja a polgármesteri hivatal szervezési, jogi és igazgatási osztályának vezető-főtanácsosa, Tóthné Tóth Valéria, akihez számos információ eljut. Ő tájékoztatást nyújt felénk, ha egy családnak például élelemre van szüksége. Együtt dolgozunk azon, hogy segítséget nyújtsunk. Szoros a kapcsolatunk a vasvári önkormányzattal, az egyházközséggel, a tűzoltókkal, az idősek otthonával, ahova többször megyünk látogatni, s viszünk ruhákat is. Emellett együttműködünk a családsegítővel is. De van olyan ember, akin segíteni is nehéz. Bár miután információval látjuk el, öröm számára a segítség. 
Unger Józsefné: - A rászorulók ruhával való segítése rendszeres, a ruhaosztási időpontok ismertek. Valóban hatékonyabbá teszi a munkánkat Valika közreműködése, aki nagyon sok esetben koordinálja, hogy kinek milyen segítségre van szüksége. Úgy gondolom, hosszú távú célként ki kell tűznünk nekünk is, hogy a felnövekvő nemzedéket meg kell tanítani a napi gondjaik megoldására, a pénzükkel való gazdálkodására, a pénzügyi praktikák elsajátítására, a majdani háztartás gazdaságos ellátására. Ez egy hosszabb távú nevelési-oktatási tevékenység, amihez szeretném a lehetőségeket és a partnereket megtalálni.  

-Melyek a saját programjaik? 
Pusztai Antal: - A legjelentősebb a karácsonyváró programunk, amit elsősorban idős, egyedülálló embereknek tartunk. A rendezvénynek hagyományosan a Nagy Gáspár Kulturális Központ ad otthont, az intézménnyel szintén partneri a kapcsolatunk. 
Unger Józsefné: - A karácsonyváró rendezvényen vendégül látjuk az idős, egyedülálló embereket. Akik pedig mozgásukban korlátozottak, vagy egyéb okból nem szeretnének eljönni a rendezvényre, azokat felkeressük az otthonukban, élelmiszercsomagot viszünk házhoz. Ilyenkor városi szinten körülbelül 300 emberrel kerülünk kapcsolatba. Nagyon fontos, hogy mindig beszélgetünk az általunk felkeresett emberekkel: például a karácsonyváró kapcsán, amikor elvisszük a meghívót, majd a rendezvényen is meghallgatjuk egymást. Többen megfogalmazták: nem csak a vendéglátás kedves nekik, hanem a jó szóra is szükségük van. Nem mindegyik meghívott rászoruló, hanem egyedül van és örül a társaságnak - jegyezte meg. - A gyereknap megrendezése helyett az óvoda és az általános iskola segítségével a rászoruló kicsiknek, diákoknak ajándékkal kedveskedünk a lehetőségeink függvényében. 

-Hogyan tartják a kapcsolatot? 
Pusztai Antal: - Évente többször van megbeszélésünk, amelyek általában feladathoz kötöttek. Ha szükséges, napi kapcsolatot is tartunk, de a vasárnapi misén is találkozunk egymással, ami után szintén tudunk szót váltani. 
Unger Józsefné: - Akikkel lehetséges, előtérbe helyezem az elektronikus kapcsolattartást. Természetesen a telefonálásra és a személyes megbeszélésekre mindig szükség lesz.

-Támogatásokat honnan szereznek? 
Unger Józsefné: - Minden évben megcélozzuk a civil szervezeteknek meghirdetett városi támogatást. Központilag sajnos egyre kevesebb adomány érkezik, mivel más területeken a szeretetszolgálat szociális, oktatási, nevelési intézményeket is működtet, fizetett alkalmazottakkal, így a pénzek általában elsőként oda kerülnek. Szerencsére vannak rendszeres támogatóink, például: COOP Vasvár Kft., HP Magyarország Kft. Fontos a Spar gyűjtés adományozóinak a felajánlása is. A meglévő lehetőségek mellé új támogatókat szeretnénk megnyerni a jövőben, reméljük megtaláljuk azokat a személyeket, emellett vállalkozásokat, szervezeteket, amelyeknek tagjai fontosnak érzik a segítés ilyen módjait.
Pusztai Antal: - Támogatásokat juttatnak el hozzánk magánszemélyek is. A karácsonyváró rendezvényünkhöz segítséget nyújt a Csörnöc Gyöngye étterem a kedvező áron biztosított vendéglátással és egyéb hozzájárulással. (Régebben a Hubay étteremtől is kaptunk segítséget.) A szombathelyi csoport tavaszi, jótékonysági estjéhez minden évben csatlakozunk. A körmendi, a nagykanizsai, a celldömölki, a zalaegerszegi csoportokkal is jó a kapcsolatunk - tájékoztatott, majd zárásként hozzáfűzte: - Mi nem vagyunk különleges emberek, egyszerű emberekként éljük az életünket. Nem vagyunk szentek sem - mondta mosolyogva. - Senki se gondolja azt, hogy nem közénk való. Az a fontos, hogy a szellemiséget magáévá tegye és a lehetőségek szerint segítséget nyújtson. A kicsi is sokat jelent, mivel a nagy dolgok is aprókból állnak össze. 
Unger Józsefné: - Lényegesek az apró odafigyelések - erősítette meg a szervezet elnöke. Amennyiben újra szerveződik Vasváron a Katolikus Karitász, szeretnénk velük is együttműködni.
-Helyileg hol találhatók meg? 
Unger Józsefné: - A régi kollégium helyén van a székhelyünk, ahol semmilyen közmű szolgáltatás nem áll rendelkezésre. Az önkormányzat azzal segítette a munkánkat, amikor a plébániáról el kellett költöznünk, hogy helyiséget adott. Akkor ez állt rendelkezésre. Ígéretet kaptunk arra, hogy majd a jövőben szintén városi segítséggel jobb körülmények között folytathatjuk a tevékenységünket. Hosszú távon rendszeres ügyeletet működtetnénk egy olyan állandó helyiségben, ahol lehetne beszélgetni, ahol az emberek elmondhatnák gondjaikat.
Pusztai Antal: - Jobban megnyílnának az emberek egy állandó, központi helyszínen. Könnyebb lenne a kapcsolattartás, a segítés, ami jelenleg is működik: pedagógusok foglalkoznak gyerekekkel, a jegyző asszony, dr. Ódor Ildikó is tagunk, aki jogi tanácsokat ad, valamint szintén csoportunk tagja Kovács Tilda, volt polgármester asszony. A későbbiekben Őket is egy helyen lehetne felkeresni. Ezt szeretnénk megvalósítani. 
Unger Józsefné: - Összességében kialakult a bizalom a lakosság körében a csoport iránt, de folyamatosan tenni kell azért, hogy elfogadjanak és keressenek bennünket - zárta szavait az elnök asszony. 

Simon-Németh Adél

Program
2021. június 17. csütörtök
H
K
Sz
Cs
P
Sz
V
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
24
25
26
27
28
29
30
Időjárás
Facebook

Keresés
Fotók: Laki László (címlapképek), Pogács Mónika (polgármesteri fotó)