Óvodai beiratás

2014. április 07. 08:00:00  nyomtatási kép
Vasvár Város Önkormányzata tájékoztatja a Tisztelt Szülőket, hogy a Vasvári Ficánkoló Óvodába a beíratás a 2014/2015. nevelési évre 


2014. május 6-án (kedden) 8-16 óra között lesz a Vasvár, Kossuth L. u. 2. szám alatt.

A beíratáskor óvodai felvételt nyerhet és óvodai jogviszony létesítésére jogosult az a gyermek, aki a beíratás napján a két és fél éves kort már betöltötte. 

A szakérői bizottság szakértői véleménye alapján az óvoda felveszi és ellátja a mozgásszervi, értelmi vagy beszédfogyatékos, vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulás, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzdő gyermekeket is. 

A gyermek óvodai beíratásához szükséges közokiratok és dokumentumok: 
A gyermek:
- születési anyakönyvi kivonatának, 
- személyi igazolványának, 
- lakcímkártyájának és 
- Taj-számának fénymásolata.
Kérjük a szülő személyi igazolványának és lakcímkártyájának fénymásolatát is, valamint a gyermekorvos által kiállított igazolást arról, hogy a gyermek egészséges, közösségbe felvehető és kötelező oltásait megkapta.

Az óvoda felvételi körzete: Vasvár 
Az óvoda nyitva tartásának ideje:6- 18 óra

Az a szülő vagy törvényes képviselő, aki a szülői felügyelete vagy gyámsága alatt álló gyermeket kellő időben az óvodába nem íratja be, szabálysértést követ el.

Az óvodai felvétel tárgyában hozott döntésről a szülő legkésőbb 2014. június 5-ig értesítést kap az óvoda vezetőjétől.
A szülő az óvodai felvételi kérelemről szóló döntés kézhezvételétől számított 15 napon belül a Vasvári Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzőjéhez írott, de az óvodavezetőnek benyújtott fellebbezéssel élhet. 

A szülő, amennyiben azt az óvodai beiratkozás napján elektronikus elérhetőségének megadásával kérte, elektronikus úton értesítést kap arról, hogy a gyermeke óvodai felvételt nyert vagy felvétele elutasításra került. 


                                   VASVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Program
2021. június 17. csütörtök
H
K
Sz
Cs
P
Sz
V
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
24
25
26
27
28
29
30
Időjárás
Facebook

Keresés
Fotók: Laki László (címlapképek), Pogács Mónika (polgármesteri fotó)