Meghívó önkormányzati ülésre

2012. november 23. 12:10:47  nyomtatási kép

M E G H Í V Ó

Vasvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2012. november 28-án /szerdán/ 16.00 órai kezdettel ülést tart, melyre tisztelettel 

meghívom.


Az ülés helye: Városháza nagyterme


NAPIREND ELŐTT: Beszámoló a képviselő-testület lejárt ha-

               táridejű határozatainak végrehajtásáról,

               a legutóbbi képviselő-testületi ülés óta

               történt fontosabb intézkedésekről, esemé-

               nyekről, valamint az átruházott hatás-

               körben hozott döntésekről

               Előadó: KOVÁCS TILDA polgármester
N a p i r e n d:


Előterjesztés Vasvár Város Önkormányzata 2012. ¾ éves gazdálkodásáról szóló tájékoztatóhoz

Előadó: KOVÁCS TILDA polgármester


Előterjesztés Vasvár Város Önkormányzata 2013. évi költségvetési koncepciójáról

Előadó: KOVÁCS TILDA polgármester


Beszámoló a szociális alapszolgáltatások ellátásáról

Előadó: BORBÁS IMRÉNÉ Kistérségi Alapszolgáltatási Központ vezetője


Beszámoló a Polgármesteri Hivatal tevékenységéről

Előadó: Dr. ÓDOR ILDIKÓ jegyző


FOLYÓ ÜGYEK:

Tájékoztató az adóigazgatási tevékenységről

Előadó: Dr. ÓDOR ILDIKÓ jegyző


Beszámoló a közoktatási Intézményfenntartó Társulás tevékenységéről, pénzügyi helyzetéről, a társulási cél megvalósulásáról

Előadó: KOVÁCS TILDA polgármesterElőterjesztés a Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Tehetséggondozó Programjában való pályázati részvételhez

Előadó: KOVÁCS TILDA polgármester


Előterjesztés szándéknyilatkozat tételére közös hivatal megalakítására Andrásfa, Győrvár, Hegyhátszentpéter, Pácsony és Petőmihályfa Községek Önkormányzatával

Előadó: Dr. ÓDOR ILDIKÓ jegyző


Előterjesztés a Nagy Gáspár Kulturális Központ létszámcsökkentésére

Előadó: KOVÁCS TILDA polgármester


Előterjesztés Horváth Győző lakásbérleti szerződésének meghosszabbítására

Előadó: Dr. ÓDOR ILDIKÓ jegyző


Előterjesztés a Vasvár, Szentmihályfalvi u. 8. I/4. szám alatti önkormányzati lakás költségalapon történő bérbeadására

Előadó: Dr. ÓDOR ILDIKÓ jegyző


Előterjesztés önkormányzati lakásba történő befogadáshoz

Előadó: Dr. ÓDOR ILDIKÓ jegyző


Előterjesztés bérlőtársi jogviszony létesítésére

Előadó: Dr. ÓDOR ILDIKÓ jegyző


Tájékoztató a víziközmű szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény előírásaiból adódó aktuális feladatok elvégzésére

Előadó: KOVÁCS TILDA polgármester

V a s v á r,  2012. november 22.
                              KOVÁCS TILDA

                              polgármester     

Program
2021. június 25. péntek
H
K
Sz
Cs
P
Sz
V
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
26
28
29
30
Időjárás
Facebook

Keresés
Fotók: Laki László (címlapképek), Pogács Mónika (polgármesteri fotó)