Meghívó

2008. június 20. 13:36:52  nyomtatási kép

Vasvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2008. június 26-án /csütörtökön/ 16.00 órai kezdettel ülést tart, melyre tisztelettel m e g h í v o m.

Az ülés helye: Városháza nagyterme

NAPIREND ELŐTT: Beszámoló a képviselő-testület lejárt ha-

                táridejű határozatainak végrehajtásáról,

                a legutóbbi képviselő-testületi ülés óta

                történt fontosabb intézkedésekről, esemé-

                nyekről, valamint az átruházott hatás-

                körben hozott döntésekről

                Előadó: V. NÉMETH ZSOLT polgármester

N a p i r e n d:

I.      Tájékoztató a város környezetvédelmi helyzetéről

Előadó: Dr. ÓDOR ILDIKÓ jegyző

II.      Önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságokba képviselő-testület által választott felügyelő bizottsági tagok beszámolója tevékenységükről

Előadók: ZÁGORHIDI-CZIGÁNY CSABA VASIVÍZ ZRT Felügyelő Bizottságának tagja,

         TÓTH BALÁZS RÉGIÓHŐ KFT Felügyelő Bizottságának tagja,

         VARGA ZOLTÁN VASI TRIÁSZ KFT Felügyelő Bizottságának tagja

III.      Vasvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete ../2008./?/ számú rendelet-tervezete a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló, többször módosított 13/1995./VI.2./ számú önkormányzati rendelet módosításáról

Előadó: Dr. ÓDOR ILDIKÓ jegyző

IV.      FOLYÓ ÜGYEK:

1)  Előterjesztés a Polgármesteri Hivatal Ügyrendjének módosításához

Előadó: Dr. ÓDOR ILDIKÓ jegyző

2)  Pályázat kiírása a vasvári Dr. Bendefy László Városi Könyvtár intézményvezetői álláshelyének betöltésére

Előadó: V. NÉMETH ZSOLT polgármester

3)  Intézkedési Terv elfogadása a kötött felhasználású támogatások 2007. évi felhasználásának ellenőrzésével kapcsolatos Állami Számvevőszéki vizsgálathoz

Előadó: V. NÉMETH ZSOLT polgármester

4)  Előterjesztés a Kőrösi Csoma Sándor utca lakóinak kérelméhez

Előadó: KOVÁCS TILDA alpolgármester

5)  Előterjesztés a Vasvár, Alkotmány u. 13. fsz. 2. szám alatti önkormányzati lakás lakásbérleti jogviszonyának közös megegyezéssel való megszüntetésére

Előadó: Dr. ÓDOR ILDIKÓ jegyző

6)  Előterjesztés a Vasvár, Alkotmány u. 13. fsz. 2. szám alatti önkormányzati lakás költségalapon történő bérbeadására

Előadó: Dr. ÓDOR ILDIKÓ jegyző

7)  Előterjesztés a Vasvár, Alkotmány u. 13. I/2. szám alatti önkormányzati lakás költségalapon történő bérbeadására

Előadó: Dr. ÓDOR ILDIKÓ jegyző

8)  Előterjesztés a Vasvár, Szentmihályfalvi u. 8. III/2. szám alatti önkormányzati lakás lakásbérleti jogviszonyának közös megegyezéssel való megszüntetésére

Előadó: Dr. ÓDOR ILDIKÓ jegyző

9)  Előterjesztés a Vasvár, Szentmihályfalvi u. 8. III/2. szám alatti önkormányzati lakás bérbeadására

Előadó: Dr. ÓDOR ILDIKÓ jegyző

10) Előterjesztés a Vasvár, Szentmihályfalvi u. 4. III/2. szám alatti önkormányzati lakás lakásbérleti jogviszonyának közös megegyezéssel való megszüntetésére

Előadó: Dr. ÓDOR ILDIKÓ jegyző

 11) Előterjesztés a Vasvár, Szentmihályfalvi u. 4. III/2. szám alatti önkormányzati lakás bérbeadására

Előadó: Dr. ÓDOR ILDIKÓ jegyző

 12) Előterjesztés a Vasvár, Szentmihályfalvi u. 4. III/3. szám alatti önkormányzati lakás bérbeadására

Előadó: Dr. ÓDOR ILDIKÓ jegyző

13) Előterjesztés Horváth György Vasvár, Szentmihályfalvi u. 21. fsz. 5. szám alatti lakos lakásbérleti szerződésének meghosszabbítására

Előadó: V. NÉMETH ZSOLT polgármester

 14) Előterjesztés Horváth Erzsébet Vasvár, Alkotmány u. 9. sz. 1. szám alatti lakos lakásbérleti szerződésének meghosszabbítására

Előadó: Dr. ÓDOR ILDIKÓ jegyző

 15) Előterjesztés Gyarmati Mária Magdolna  Vasvár, Árpád tér 2. fsz. 4. szám alatti lakos lakásbérleti szerződésének meghosszabbítására

Előadó: Dr. ÓDOR ILDIKÓ jegyző

 16) Előterjesztés a Vasvár, Alkotmány u. 3. II/1. szám alatti önkormányzati lakás szociális jelleggel történő bérbeadására

Előadó: Dr. ÓDOR ILDIKÓ jegyző

  

V a s v á r,  2008. június 19.

  

                             V. NÉMETH ZSOLT s.k.

                                          polgármester

 

Program
2021. június 25. péntek
H
K
Sz
Cs
P
Sz
V
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
26
28
29
30
Időjárás
Facebook

Keresés
Fotók: Laki László (címlapképek), Pogács Mónika (polgármesteri fotó)