Pályázat takarítói állásra

2008. április 03. 17:24:48  nyomtatási kép

Kardos László Általános Iskola a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. - alapján pályázatot hirdet
 
Kardos László Általános Iskola
kisegítő dolgozó (takarító) 2 fő

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
Határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:
9800 Vasvár, József Attila u. 23-25.

A munkakörbe tartozó feladatok:

Reggel:  600 - 900 - ig,     és     délután: 1400 - 1900 óráig tartó takarítás


Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

- legalább 8 általános iskolai végzettség
- magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség,
- önéletrajz

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

- 8 általánosnál magasabb iskolai végzettség

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

- önéletrajz, iskolai végzettséget igazoló okmány másolata,
- 1 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör 2008. augusztus 15. napjától tölthető be.


A pályázat benyújtásának határideje: 2008. április 30.

A pályázatok benyújtásának módja:

- Postai úton, a pályázatnak a Kardos László Általános Iskola címére történő   megküldésével.

A pályázat elbírálásának módja és ideje: 2008. május 20-ig. A pályázatokat az intézmény vezetője bírálja el. A pályázat eredményéről a pályázókat május 25. napjáig írásban értesíti.

A pályázati kiírás közzétételének helye:

Vasvár Város Önkormányzata Hirdetőtáblája, Honlapja (www.vasvar.hu), Alsóújlak és Bérbaltavár községek önkormányzati hirdetőtáblái.


Vasvár, 2008. április 01.

                                                                           Horváthné Tóth Mária
                                                                                   igazgató

Program
2021. június 17. csütörtök
H
K
Sz
Cs
P
Sz
V
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
24
25
26
27
28
29
30
Időjárás
Facebook

Keresés
Fotók: Laki László (címlapképek), Pogács Mónika (polgármesteri fotó)