A Zelka Zrt tájékoztatója

2008. március 25. 19:51:08  nyomtatási kép

A ZELKA ZRT. tájékoztatja Tisztelt Előfizetőit, hogy a Kábeltelevízió, az Internet és az IP telefon ÁSZF-eket 2008. március 21.-én módosította, a módosítások hatályba lépnek 2008. április 21.-én, a módosítások kivonatát az alábbiakban adjuk:

Kábeltelevízió műsorelosztás

2. pont.   Ügyfélszolgálatok elérhetősége.
4.3.6. pont  Kiegészítése, tértivevényes értesítés
6.4.5. és 6.4.8. pont Szerződéskötési feltételek
7.12. pont  Vezetékjog.
10.2.3. pont  Kiegészült Set-Top-Box-al.
11.4. pont  Szerződésszegés miatti szüneteltetés.
11.8. pont  Hibaelhárítás miatti bejutás.
15.9. pont  Tartozások elévülése.
17.7. pont  Digitális TV vétel.
19.3. pont  Díjfizetés határideje.
1.sz.melléklet:  Szolgáltatási területek, műsorok (analóg és digitális), 
                                       díjak ( a díjakban változás nem történt ).
1.b.melléklet:  Egyéb szolgáltatások díjai, kapcsolódó díjak és
                                       költségek térítése.
2.sz.melléklet:  Igénybejelentés előfizetői hozzáférési pont létesítéséhez.
3.sz.melléklet:  Analóg és digitális egyedi előfizetői szerződés mellékletei.
6.sz.melléklet:  Szolgáltatás minőségi mutatói.


Internet előfizetés

2. pont.   Ügyfélszolgálatok elérhetősége
4.4. pont   Előfizető értesítése ASZF változás miatt, ha a szerződést érinti
5.2. pont   Internet frekvencia sávok
6.4.5. pont  ASZF másolat kiadása
9.4. pont   Előfizetői jogviszony létrejötte
10.2.3. pont  Előfizetői módosítási lehetőség gyakorisága
11.4. pont  Értesítés a szerződésszegés miatti szüneteltetéskor
11.7. pont  Hálózathasználati irányelvek megsértése
12.7. pont  Hálózathasználati irányelvek megsértése miatti korlátozás
14.7. c.pont  Kötbér-fizetés tartós hiba miatt
1.sz.melléklet a.pont: Tartalom meghatározás és csomag díjak (változatlan)
1.sz.melléklet b.pont: Egyéb szolgáltatások díjainak módosítása
2.sz.melléklet:  Igénybejelentés módosítása a tulajdonos részéről
3.sz.melléklet:  Egyedi előfizetői szerződés átdolgozása ÁSZF kivonattal
4.sz.melléklet:  Hatósági cím kiegészítése

 

           IP telefon előfizetés
 
4.3.1. pont.  Igénybe vehető kiegészítő szolgáltatások
12.1.3. pont  Emelt díjas hívások korlátozása
12.1.4.1. pont  Forgalmi limit beállításának lehetősége
12.2. pont  Szolgáltatás minőségi jellemzőinek csökkentése
2.sz.melléklet:  Szolgáltatási terület kiegészítése
6.sz.melléklet:  Igénybejelentésnél az ingatlan tulajdonos
                                      nyilatkozatának módosulása

A fenti módosított ÁSZF-ek megtekinthetők a ZELKA Zrt. ügyfélszolgálatain és a honlapján www.zelka.hu.


Tisztelt Előfizetőnk!

Amennyiben nem fogadja el a fenti módosítást, úgy  jogában áll a szolgáltatási szerződésünket 8 napon belül azonnali hatállyal felmondani, nyilatkozat tétel elmulasztása elfogadásnak minősül.

 

       ZELKA  ZRT.

Program
2021. június 17. csütörtök
H
K
Sz
Cs
P
Sz
V
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
24
25
26
27
28
29
30
Időjárás
Facebook

Keresés
Fotók: Laki László (címlapképek), Pogács Mónika (polgármesteri fotó)