M E G H Í V Ó

2007. április 23. 19:44:39  nyomtatási kép

Vasvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2007. április 26-án /csütörtökön/ 16.00 órakor ülést tart, melyre tisztelettel m e g h í v o m.

Az ülés helye: Városháza nagyterme

NAPIREND ELŐTT: Beszámoló a képviselő-testület lejárt ha-
                táridejű határozatainak végrehajtásáról,
                a legutóbbi képviselő-testületi ülés óta
                történt fontosabb intézkedésekről, esemé-
                nyekről, valamint az átruházott hatáskör-
                ben hozott döntésekről
                Előadó: V. NÉMETH ZSOLT polgármester


N a p i r e n d :

I. A város közlekedési helyzetének áttekintése
Előadó: VARGA ZOLTÁN osztályvezető

II. FOLYÓ ÜGYEK:
1) Előterjesztés Vasvár Város Önkormányzata Közoktatási Intézményrendszere működésének Minőségirányítási Programja felülvizsgálatára
Előadó: V. NÉMETH ZSOLT polgármester

2) Előterjesztés Vasvár Város Önkormányzata Közoktatási Intézményrendszere fenntartásában lévő Kardos László Általános Iskola minőségirányítási programjának jóváhagyására
Előadó: Dr. ÓDOR ILDIKÓ jegyző

3) Előterjesztés Vasvár Város Önkormányzata Közoktatási Intézményrendszere fenntartásában lévő Ficánkoló Óvoda minőségirányítási programjának jóváhagyására
Előadó: Dr. ÓDOR ILDIKÓ jegyző


4) Előterjesztés Vasvár Város Önkormányzata Közoktatási Intézményrendszere fenntartásában lévő Városi Zeneiskola minőségirányítási programjának jóváhagyására
Előadó: Dr. ÓDOR ILDIKÓ jegyző

5) RÉGIÓHŐ KFT Körmend, Szentgotthárd, Vasvár városok közti belső elszámolási rendjére vonatkozó új szindikátusi szerződésének megkötése
Előadó: V. NÉMETH ZSOLT polgármester

6) Előterjesztés a vasvári köztemetők közszolgáltatási szerződés szerinti üzemeltetési díjának emeléséhez
Előadó: Dr. ÓDOR ILDIKÓ jegyző

7) Előterjesztés a Vasvár, Árpád tér 8. szám alatti iroda rendeltetésű nem lakás célú helyiségcsoport 2007. évi bérleti díjának megállapítására
Előadó: Dr. ÓDOR ILDIKÓ jegyző

8) Előterjesztés a Vasvár, Szentmihályfalvi u. 8. II/4. szám alatti önkormányzati lakás pályázati úton történő bérbeadása
Előadó: Dr. ÓDOR ILDIKÓ jegyző

9) Előterjesztés a Vasvár, Szentmihályfalvi u. 4. I/3. szám alatti önkormányzati lakás költségalapon történő bérbeadására
(Írásos anyag utólag kerül kiküldésre.)
Előadó: Dr. ÓDOR ILDIKÓ jegyző

10) Előterjesztés önkormányzati tulajdonban lévő lakás /Vasvár, Március 15. tér 3-4./ szociális jelleggel történő bérbeadására
Előadó: Dr. ÓDOR ILDIKÓ jegyző

11) Előterjesztés Horváth Istvánné Vasvár, Eötvös L.u. 6/a. fsz. 2. szám alatti lakos lakásbérleti szerződésének meghosszabbítására
Előadó: Dr. ÓDOR ILDIKÓ jegyző

12) Tájékoztató a minimális összegre benyújtható ÖNHIKI támogatásról
Előadó: V. NÉMETH ZSOLT polgármester


V a s v á r,  2007. április 17.


                                     V. NÉMETH ZSOLT
                                             polgármester

Program
2021. június 25. péntek
H
K
Sz
Cs
P
Sz
V
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
26
28
29
30
Időjárás
Facebook

Keresés
Fotók: Laki László (címlapképek), Pogács Mónika (polgármesteri fotó)