Testületi ülés közmeghallgatással

2007. február 17. 13:01:14  nyomtatási kép

MEGHÍVÓ

Vasvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2007. február 21-én /szerdán/ 16.00 órai kezdettel

k ö z m e g h a l l g a t á s s a l
e g y b e k ö t ö t t

ülést tart, melyre tisztelettel m e g h í v o m.

NAPIREND ELŐTT: Beszámoló a képviselő-testület lejárt ha-
                táridejű határozatainak végrehajtásáról,
                a legutóbbi képviselő-testületi ülés óta
                történt fontosabb intézkedésekről, esemé-
                nyekről, valamint az átruházott hatáskör-
                ben hozott döntésekről
                Előadó: V. NÉMETH ZSOLT polgármester

 

N a p i r e n d :

I. Vasvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete ?/2005./?./ számú rendelet-tervezete az önkormányzat 2007. évi költségvetéséről
Előadó: V. NÉMETH ZSOLT polgármester

II. Tájékoztató a "Vasi Hegyhát" Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsának tevékenységéről, valamint a tárulási hatáskörben működtetett hétvégi, hétközi központi orvosi ügyeletről
Előadó: V. NÉMETH ZSOLT polgármester

III. Tájékoztató a város idegenforgalmi helyzetéről
Előadó: V. NÉMETH ZSOLT polgármester

IV. Vasvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete ?/2006./?./ számú rendelet-tervezete a gyermekek védelméről szóló, többször módosított 16/2000./IV.27./ számú önkormányzati rendelet módosítására
Előadó: Dr. ÓDOR ILDIKÓ jegyző

V. Vasvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete ?/2006./?./ számú rendelet-tervezete a szociális igazgatásról és az egyes szociális ellátási formák szabályairól szóló, többször módosított 17/2000./IV.27./ számú önkormányzati rendelet módosítására
Előadó: Dr. ÓDOR ILDIKÓ jegyző

VI. FOLYÓ ÜGYEK:
1) Előterjesztés a Városi Művelődési Ház 2007. évi munkatervének fenntartói jóváhagyására
Előadó: V. NÉMETH ZSOLT polgármester

2) Pályázat kiírása a civil szervezetek támogatására
Előadó: V. NÉMETH ZSOLT polgármester

3) Előterjesztés a Vasvár Városi Zeneiskola igazgatói álláshelyének pályázati kiírására
Előadó: V. NÉMETH ZSOLT polgármester

4) Előterjesztés a Vasvári Újság felelős szerkesztője, valamint a szerkesztőségi munkatársak javadalmazására
Előadó: V. NÉMETH ZSOLT polgármester

5) Előterjesztés a Vasvár Városi Zeneiskola minősítési eljárásának kezdeményezésére
Előadó: V. NÉMETH ZSOLT polgármester

6) Előterjesztés a "Vasi Hegyhát" Többcélú Kistérségi Társulás létrehozásáról szóló megállapodás felülvizsgálatára és módosítására /4. számú módosítás/
Előadó: V. NÉMETH ZSOLT polgármester

7) Megállapodás a "Vasi Hegyhát" Többcélú Kistérségi Társulás létrehozásáról /1-4. számú módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg/
Előadó: V. NÉMETH ZSOLT polgármester

8) Megállapodás a 2007. évi társulási feladatok székhely települési önkormányzattal történő elláttatása szakmai szempontok szerinti költségviselési arányainak meghatározására
Előadó: V. NÉMETH ZSOLT polgármester

 

9) Előterjesztés az önkormányzati intézmények világítási rendszerének rekonstrukciójára közbeszerzési eljárás kiírásáról
Előadó: Dr. ÓDOR ILDIKÓ jegyző

10) Előterjesztés a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola kérelméhez
Előadó: V. NÉMETH ZSOLT polgármester

11) Előterjesztés a Vasvár, Alkotmány u. 13. I/1. szám alatti önkormányzati lakás lakásbérleti jogviszonyának közös megegyezéssel való megszüntetésére
Előadó: Dr. ÓDOR ILDIKÓ jegyző

12) Előterjesztés önkormányzati tulajdonban lévő lakások /Vasvár, Vérmező u. 9. fsz. 1., Vasvár, Árpád tér 2. fsz. 1./ szociális jelleggel történő bérbeadására
Előadó: Dr. ÓDOR ILDIKÓ jegyző

13) Előterjesztés a Vasvár, Szentmihályfalvi u. 8. II/4. szám alatti önkormányzati lakás pályázati úton való bérbeadására
Előadó: Dr. ÓDOR ILDIKÓ jegyző

14) Városi Művelődési Ház létszámkeret igénylése
Előadó: Dr. ÓDOR ILDIKÓ jegyző

Vasvár, 2007. február 15.

 

                               V. NÉMETH ZSOLT
                                 polgármester

 

Program
2021. június 17. csütörtök
H
K
Sz
Cs
P
Sz
V
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
24
25
26
27
28
29
30
Időjárás
Facebook

Keresés
Fotók: Laki László (címlapképek), Pogács Mónika (polgármesteri fotó)