POLGÁRMESTERI KÖZLEMÉNY

2004. december 12. 18:13:04  nyomtatási kép


Tisztelt Vasvári Választópolgárok!

Az elmúlt hetekben, hónapokban egy - városunkban bejelentett lakással nem rendelkezõ - német állampolgár szórólapokat juttatott el valamennyiünk lakásába.
Az írások közös jellemzõje, hogy egy bíróság által be nem jegyzett szervezet nevében szokatlan stílusban támadja a képviselõ-testület és a polgármester tevékenységét. Mindezeket válasz nélkül hagytam, mert - bár elképesztõ tájékozatlanságról és rosszindulatról tesznek tanúbizonyságot a röplapok - engem a város vezetésével Vasvár választópolgárainak közössége bízott meg és ebbe a körbe a fentiek miatt az említett úr nem tartozik.
De két évvel a polgármester-választás elõtt a munkának van itt az ideje és nem a kampánynak. És különösen nem kívánok versenyre kelni egy olyan "versenyzõvel", aki nem kvalifikálta magát a megmérettetésre. A hatályos magyar törvények szerint a polgármester-jelöltnek magyar állampolgárságot kell szereznie - gondolom már megkérte -, de az sem ártana, ha bejelentkezne vasvári lakosnak. Így nem csak elosztani akarná mások adóját, hanem helyi lakosként maga is fizetne.
A politikai viták mellõzése azonban nem jelenti azt, hogy el kívánom tűrni az ellenem folytatott hecckampányt, a személyemet lejárató valótlan állítások közlését.
Leveleinek visszatérõ eleme a számomra biztosított illetmény felemlítése mindig más és más összeggel. Ebbõl is látszik, hogy a cél nem a korrekt tájékoztatás, hanem azok érzelmeinek felkorbá-csolása, akik megfeszített munkával is csupán a töredékét keresik egy városi polgármester fizetésének. Jövedelmem nyilvános. A képviselõ-testületi jegyzõkönyveken kívül (melyek a könyvtárban fellelhetõk) megtalálható a vagyonnyilatkozatommal együtt az interneten is. Kritikusommal ellentétben legalább rólam mindenki tudhatja, hogy mibõl élek.

Tisztelt Vasvári Választópolgárok!

A városi polgármesteri tisztség természetesen fõállás, de nagyon nagy bajban lenne a város, ha csupán heti 40 órát szánnék az ügyeire. Hogy szerencsés-e az ország számára, hogy polgármesterek egyben országgyűlési képviselõk is, arról politológusok sokat vitatkoznak. De hogy a város számára ez ne lenne elõnyõs...? Több mint 80 önkormányzati vezetõ ül a parlamentben. Ha a gyõri, szegedi, szolnoki, székesfehérvári, debreceni, pécsi polgármester ellátja e két feladatot, akkor talán sikerül a 4700 lelket számláló Vasvár vezetõjének is.
A polgármesterek javadalmazásáról az 1994. évi LXIV. törvény rendelkezik. Ezek szerint a körzetközponti feladatot ellátó település polgármesterének illetményét a köztisztviselõi illetményalap (jelenleg 33.000 Ft) és a 12,5-13,5 szorzószám szorzataként kell meghatározni. Ezek alapján illetményemet a képviselõtestület a törvényi minimumszinten 12,5 x 33.000 Ft = Bruttó 412.500 Ft-ban határozta meg. Ez adó és járulék levonása után 216.562 Ft nettó fizetést jelent. Ehhez kötelezõen járul költségtérítésként az illetmény 20-30%-a. A testület ezt is minimumszintet, 20%-ban, 82.500 Ft-ban szabta meg. A történethez hozzátartozik, hogy mind az illetmény, mind a költségtérítés vonatkozásában az elõterjesztõ bizottság magasabb összeget javasolt, melyet köszönettel, de visszautasítottam. (Lásd: 2003. december 18-i jegyzõkönyv.)
Ezen összegeket az állami költségvetés elismeri és forráshiányos pályázatok esetén is maradéktalanul biztosítja. Ezáltal ez a költség nem terheli a várost. Az a törvényi szabályozás, hogy a képviselõ-polgármesternek csak fél illetmény jár, már az elõzõ ciklusban megváltozott.

A fentiek alapján nem felel meg a valóságnak, hogy többet keresnék, mint a Békés, Borsod-Abaúj-Zemplén, Csongrád, Zala megyei, vagy bármely közgyűlési elnök. Az õ törvényben meghatározott minimális szorzójuk 14-szeres.

Még inkább minden alapot nélkülözõ valótlanság, hogy a legjobban fizetett lennék az országban (jövedelmem alapján még Vasváron sem férnék be az elsõ 20-ba.)

Annak állítása pedig, hogy a saját fizetésem mellett érvelve a következõ mondatot mondtam volna: "Nem az új összegek a magasak, hanem eddig voltak alacsonyak", olyan szinten gátlástalanság, melyet nem kívánok következmények nélkül hagyni. (Az idézett mondat 2 hónap múlva, a képviselõ-testületi tagok tiszteletdíjára vonatkozóan hangzott el.)

1990-tõl kezdve illetményemet jóváhagyó valamennyi ülésen elhagytam a termet. Magam mögött 4 ajtót bezárva vártam meg a döntést. Jelenlétemmel sem kívántam befolyásolni a testületet. Legutóbb csupán azért tettem kivételt, hogy mérlegelésnek helyet sem adva, a törvényi minimumszinten kérjem illetményem megállapítását.
Mindezeket követõen arra az elhatározásra jutottam, hogy amennyiben személyiségi jogaimat, emberi méltóságomat sértõ, jó híremet romboló valótlanságok terjesztése folytatódik, akkor rágalmazásért büntetõeljárást kezdeményezek. Polgári peres eljárásban pedig kártérítési pert indítok, melyben megítélt összeget jótékonysági célra ajánlom fel.

Vasvár, 2004. november 24.

Német Zsolt polgármester
Program
2021. június 25. péntek
H
K
Sz
Cs
P
Sz
V
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
26
28
29
30
Időjárás
Facebook

Keresés
Fotók: Laki László (címlapképek), Pogács Mónika (polgármesteri fotó)