Közérdekű kérdések

2004. október 06. 20:17:59  nyomtatási kép


Aki válaszol: Németh Zsolt

Kié a vasvári idősek otthona, ki működteti? Siker vagy kudarctörténet ez a beruházás?  A  helyi  fiataloknak  tud-e  kínálni építési telket a város, s ha igen, mennyiért jutnak hozzá? - kérdeztük Németh Zsolt polgármestertől.

-Ha röviden kellene válaszolnom, azt mon- danám, hogy szokatlanul ritka, vagy példa nélküli sikertörténet ez a beruházás. Ugyanis nem tudok olyan városról, amelyik képes lett volna készpénz  nélkül  ilyen  volumenű  beruházást megvalósítani az elmúlt években.

- Bővebben kifejtve?

- A volt iskola épületének átalakítása és két- szeresére  bővítésének  eredményeként  olyan épületkomplexum jött létre, amely több mint 600 millió forintot ér. Ez a modern, mondhatni a 21. század elvárásainak megfelelő szállodai mi- nőség abszolút értelemben véve is európai szín- vonalú. A régi felújított és az újonnan megépített épületszárnyban helyet kapott 50 garzonlakás, étterem, konyha, könyvtár és egyéb közösségi létesítmények. Ez a 600 millió forint értékű épü- let legalább 20 évig a város tulajdona, amit, ha akarnánk sem tudnánk eladni ezen idő alatt. A város vagyona pedig több mint félmilliárd forinttal gyarapodott.
A beruházáshoz - az elnyert pályázati pénzen túl - szükség volt a legutóbb kiválasztott működtető közhasznú társaságnak legalább 30 millió forintjára is. Azonban ez a közhasznú társaság szembesült azzal a problémával,  mint ar- ról napjainkban az országos lapok is tudósítanak, hogy jelentősen megváltozik az emeltszintű idősek otthonának a finanszírozása. Többféle kategóriát alakítanak ki. Van, amelyik kategóriában önköltséges lesz az ellátás. Ebből kiszámíthatta a vállalkozó, hogy évente több mint 30-35 milliós nagyságrendű vesztesége keletkezne a működtetésen, ha életbe lép ez a változás. Ezért kezdeményezte a működtetési szerződés felbontását, amely azzal járt, hogy a számunkra átadott 30 millió forintot elveszítette.

-Miként került ennek az intézménynek a ke- zelési joga a Vas Megyei Önkormányzathoz?

-A megyei önkormányzatot kerestük meg azzal a lehetőséggel, kéréssel, hogy egy elkészült építményt gyakorlatilag átvehet, és is- merve a megyében működő idősek otthonait, látható, hogy ez a legjobb minőségű és komfortfokozatú ilyen létesítménye Vas megyének. Ilyen korszerűen felszerelt otthon nincs több, csak a vasvári.

-A működtetés kérdésével ki kereste meg a megyei önkormányzatot?

-A megyei önkormányzatot mi kerestük meg, s mivel egy kiváló minőségű, korszerű intézményt kínáltunk neki, ezért vállalta annak működtetését, és a vele járó évi több tízmilliós többlettámogatást is.

-Vasvár haszna hol van, hol lesz ebben a történetben?

-Összefoglalva azt mondhatom: A város vagyona egyetlen fillér felhasználása nélkül bővült egy 600 milliós épülettel, teremtettünk közel  60  munkahelyet,  nő  a  város  lakossága majdnem 100 fővel, hiszen a bentlakók egyben állandó vasvári lakosok is lesznek, akik után állami normatíva is jár. S mindezek mellett az évi több tízmillió forintos többletet nem Vasvár városa, hanem a megyei önkormányzat fizeti.

-Ha már az idősek otthonát szóba hoztuk, nem mehetünk el szó nélkül a fiatalok helyzete mellett sem. Ma Magyarországon rendkívüli terheket ró a fiatalokra a lakásépítés. Ehhez telek kell, a növekvő ingatlanárak is sújtják azokat, akik építkeznek. Mit tud kínálni az it- teni fiataloknak a város? Van-e közművesített építési telek, s az mibe kerül?

-Lakótelkek kialakítását erre az évre sikerült  elvégeznünk.  S  legnagyobb  örömünkre szolgál, hogy a Kismákfa felé vezető út mentén már több ház építése is megkezdődött. Az önkormányzat jelentős kedvezményt biztosít a la- kótelkekhez, hiszen a megyében a legolcsóbb városi vagy városkörnyéki telkek ezek. Ismereteim szerint 4-4,5 milliónál kezdődnek a lakó- telkek árai, Vasváron pedig 2 millió plusz áfa összegben lehet telket vásárolni. A 2 millió fo- rint magában foglalja az ottani közműfejlesztési hozzájárulást is. Vagyis az építkezőknek nem kell közműfejlesztési hozzájárulást, csak szerelési költségeket fizetniük. Ami nem  szokványos dolog az építési telkek kialakítása esetén. Vagyis az önkormányzat - mondjuk ki - annyit sem kér el ezekért a telkekért, amennyibe a közművek kerülnek. Minden ezenfelüli költséget önmagára vállal, illetve állami támogatás- ból tud biztosítani.
De  szólni  kell  arról  az  útkapcsolatról  is, amely itt megvalósul annak a szerencsés együttműködésnek  köszönhetően,  amely  beruházásnak keretében a Kismákfa felé vezető útkapcsolatot a Vas Megyei Közútkezelő Kht. egy jelentős beruházással javítja. Ennek kapcsán a Kis- és Nagymákfára menő út forgalmát  a megszélesített Vérmező utcára tereljük rá. Ezt a beruházást az Állami Közútkezelő Kht. végzi, amely beruházás szükséges volt ahhoz, hogy ezen a telekré- szen építési telkeket tudjunk kialakítani.

-Milyen támogatásra számíthatnak a drá- gának egyáltalán nem nevezhető telkeken túl a vasvári fiatalok?

-A  város a telekvásárláshoz természetesen szeretne további kedvezményt is adni. Az így igényelhető önkormányzati támogatás összegének felső összegét 500 ezer forintban határoztuk meg. Ezzel szeretnénk serkenteni és segíteni a helyi fiatalok Vasváron való letelepedést.

- bodorkós -

Vasvári Újság
2004. szeptember

Program
2021. június 17. csütörtök
H
K
Sz
Cs
P
Sz
V
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
24
25
26
27
28
29
30
Időjárás
Facebook

Keresés
Fotók: Laki László (címlapképek), Pogács Mónika (polgármesteri fotó)