Képviselő-testületi ülés

2019. december 05. 21:20:26  nyomtatási kép
A napirendi pontok előtt Tóth Balázs polgármester örömét fejezte ki amiatt, hogy Mozart: Requiemje, mint igényes komolyzenei koncert telt ház előtt csendült fel. Sejber Mihály alpolgármester a Hegyháti toborzó 25 formációja közül legfőképpen a vasváriakat méltatta. Emellett szó volt az adventi programsorozat művelődési központ mellé áthelyezett helyszínéről.

 

Beszámoló a Vasvári Ficánkoló Óvoda és Mocorgó Bölcsőde tevékenységéről

A Béke utcai óvodában-bölcsődében két óvodapedagógus, egy dajka, egy - nevelő, oktató munkát segítő - pedagógiai asszisztens, egy óvodatitkár, egy konyhai kisegítő dolgozik. Külsősként négy gyógypedagógus-logopédus segíti a munkát. Barabás Istvánné óvodavezető az ülésen elmondta, hogy a 2018/19-es tanév szeptemberétől két óvodapedagógust vettek fel. A tanév második felében egy óvodapedagógus és egy dajka ment nyugdíjba, valamint egy óvodapedagógus még a sétáló idejét tölti december 31-ig. 2019 tavaszán egy dajkát határozatlan idejű szerződéssel felvettek és egy nyugdíjas óvodapedagógust szerződéssel, helyettesítéssel foglalkoztatnak. Sajnos előre láthatólag a 2019/20-as tanévben öt óvodapedagógus indul nyugdíjba, s kevés az óvodapedagógus országos szinten is. 2019 augusztusában a gyermekek létszáma 121 fő volt, ebből 10 fő sajátos nevelési igényű. Szeptembertől 33 gyermek ment iskolába.

Tóth Balázs az intézménnyel kapcsolatban elmondta, hogy a nagy, feszített tempójú beruházást a kivitelezővel együtt sikeresen teljesítették: szeptember elsejével a gyermekek mehettek óvodába, bölcsödébe. Szó volt a szülői munkaközösség retró bulijáról, ami nagyon jól sikerült, 300 résztvevővel. Gyöngyösi Zsuzsanna örömét fejezte ki, hogy nagyon jó a szülők és az intézmény viszonya, kívánta: maradjon is ez így!

Az ülésen megjelent Dancs Mária Ildikó, a bölcsőde vezetője is. Dr. Pataky Pál tanácsnok jó tapasztalatokkal értékelte a bölcsőde első esztendejét. Az intézményre igény van. Kiderült: 11 hónapos a legkisebb bölcsis, a legkorábban felvehető időszak hat hónapos kortól lehetséges. A gyerek beadásának feltétele, hogy a szülők elmenjenek dolgozni, munkaviszonyuk legyen. A képviselők elismerték az intézmény munkáját, programjait, nevelői tevékenységét, tartalmas tevékenységét. Az óvoda és a bölcsőde munkatervét véleményezték és elfogadták, valamint a továbbképzési program is „zöld utat” kapott.

 

Beszámoló a személyes gondoskodást nyújtó szociális alapszolgáltatások ellátásáról

Ugyancsak pontos és részletes beszámolót készített Borbás Imréné, a Vasvári Szociális és Gyermekjóléti Központ vezetője a házi segítségnyújtás, az idősek nappali ellátása és a szociális étkeztetés területéről. Szó volt arról, hogy a központ pincéjében, az épület hátsó részében feljön a szennyvíz. Egyetértettek abban, hogy neki kell állni a bontásnak, hogy megkeressék a problémát.

 

Beszámoló a hivatal tevékenységéről és az adóztatás helyzetéről

Dr. Ódor Ildikó számolt be a hivatal munkáról. Dr. Pataky Pál tanácsnok szólt arról, hogy a város anyagi kintlévőségei csökkentek, az önkormányzati lakások kintlévőségeit a görgetett adósságokon kívül beszedte a város. Megegyeztek abban, hogy az ügyintézési időt a hivatal épületének külső falára is kell helyezni. Szintén felvetődött, hogy „békeházi” festményeket lehetne kihelyezni a hivatalba. Öröm, hogy a házasságkötések száma megugrott. Remélik, hogy ezzel a gyerekvállalások száma is növekszik. Beszéltek arról, hogy megszűnt három szálláshely a városban, így szinte csak magánlakásoknál foglalnak szállást a turisták. A jegyző asszony szorgalmazza az adók behajtását. A városlakók adóterhelése a többi városban élőkhöz képest alacsony.

 

Tájékoztató a város környezetvédelmi helyzetéről

Szó volt arról, hogy a város hulladékfeldolgozójának környékén probléma a kikerülő szemét. A város beszélt a cég vezetővel, akik tavasszal három méter magas kerítést építenek és fölé hálót emelnek, hogy a szél se tudja kivinni tőlük az elszabadult hulladékot. Tóth Balázs nyomatékosította: nem kerülhet ki szemét a telephelyről Vasvár utcáira.

A polgármester a rendszeres patkányírtás kapcsán elmondta, hogy egy szakértő cég felmérte a várost, hol vannak a gócpontok és évi 5-700 ezer forintos költsége van annak, hogy rendszeresen elhelyezzék az irtókat. Az eddigi esetenkénti beavatkozás helyett így egy szisztematikusan felépített rendszer akadályozná meg a rágcsálók elszaporodását.  A város megrendelte a rendszeres patkányírtást.

Galambos István képviselő ismertette: a kilátó mögötti területet erdősíteni kellene, mivel az állandó növényzet a dombról a rendőrség épületéhez lezúduló vizet mérsékelné, megállítaná. A területen családi erdőt lehetne kialaktani, ahol minden családnak lenne saját fája.

Emellett még szó volt arról, hogy az építkezőknek saját maguknak kellene megoldaniuk a területükön a csapadékvíz-elvezetést. Több helyre szivárgókat kellet kialakítani. Probléma: többen „megoldják” a szippantás nélküli szennyvíz elvezetést. Szó volt az orvosi rendelőnél lévő galambpiszokról és a kivágott fák tuskóiról is.

Iparterületi projekt

Az önkormányzat 100%-os tulajdonában lévő Vasvári Városfejlesztési Nonprofit Kft. „Iparterület kialakítása Vasváron” TOP-1.1.1.-15-VS1-2016-00004. azonosító számú projekt keretében az önkormányzat tulajdonában lévő közel 10 hektáros területen iparterületet alakít ki. A kivitelezési munka ez év augusztusában indult, jövő év tavaszán fejeződik be. A kft. részére a birtokláshoz való jogot és a használatot biztosító haszonkölcsön szerződést megszavazták.

 

Kilátói illemhely

Megnézték a jogszabályi, földterületi hátteret, a lefektetett gerincvezetékeket, a villamosenergia ellátást, s árajánlatot is kértek egy automatikus működtetésű, konténerszerű illemhelyre, amelyre a legalacsonyabb ár  megközelítőleg 30 millió forint volt. Az építés ennél biztosan olcsóbb, ezért az előkészítő munkák indítását megszavazta a testület.

 

Az Ezredesház, a nagymákfai ifjúsági ház, a járdák felújításához és a csapadékvíz-elvezetési munkálatokhoz a gazdasági szereplők kiválasztását elindítják.

A városi közvilágításra vonatkozó feltételeket, a teljes körű üzemeltetésre, karbantartásra vonatkozó szabályokat is megvitatták.

Program
2021. augusztus 3. kedd
H
K
Sz
Cs
P
Sz
V
 
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Időjárás
Facebook

Keresés
Fotók: Laki László (címlapképek), Pogács Mónika (polgármesteri fotó)