Képviselő-testületi ülés

2019. november 15. 15:50:58  nyomtatási kép
Vasvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2019. november 21-én /csütörtökön/ 16.00 órai kezdettel ülést tart, melyre tisztelettel m e g h í v o m.


Az ülés helye: Városháza nagyterme

NAPIREND ELŐTT: Beszámoló a képviselő-testület lejárt ha-
                táridejű határozatainak végrehajtásáról,
                a legutóbbi képviselő-testületi ülés óta
                történt fontosabb intézkedésekről, esemé-
                nyekről, valamint az átruházott hatáskör-
                ben hozott döntésekről
                Előadó: TÓTH BALÁZS polgármester


N a p i r e n d:

I.    Beszámoló a Vasvári Ficánkoló Óvoda és Mocorgó Bölcsőde tevékenységéről
Előadó: BARABÁS ISTVÁNNÉ óvodavezető

II.    Beszámoló a személyes gondoskodást nyújtó szociális alapszolgáltatások ellátásáról
Előadó: BORBÁS IMÉRNÉ a Vasvári Szociális és Gyermekjóléti Központ vezetője

III.    Beszámoló a Vasvári Polgármesteri Hivatal tevékenységéről
Előadó: Dr. ÓDOR ILDIKÓ jegyző

IV.    Beszámoló az adóztatás helyzetéről
Előadó: Dr. ÓDOR ILDIKÓ jegyző

V.    Tájékoztató a város környezetvédelmi helyzetéről
Előadó: Dr. ÓDOR ILDIKÓ jegyző

VI.    FOLYÓ ÜGYEK:
1)    Előterjesztés a Vasvári Ficánkoló Óvoda és Mocorgó Bölcsőde munkatervének véleményezéséhez
Előadó: TÓTH BALÁZS polgármester

2)    Előterjesztés a Vasvári Ficánkoló Óvoda és Mocorgó Bölcsőde Továbbképzési Programjának fenntartói elfogadására
Előadó: TÓTH BALÁZS polgármester
3)    Előterjesztés a vasvári 1843/4. hrsz-ú telek eladásához
Előadó: Dr. ÓDOR ILDIKÓ jegyző

4)    Előterjesztés a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvízzel kapcsolatos közszolgáltatói ajánlat elbírálásához
Előadó: Dr. ÓDOR ILDIKÓ jegyző

5)    Előterjesztés a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtéséről és ártalommentes elhelyezéséről szóló 1/2014.(II.10.) önkormányzati rendelet módosítás előkészítéséhez
Előadó: Dr. ÓDOR ILDIKÓ jegyző

6)    Előterjesztés a ZALAISPA Hulladékgazdálkodási Társulás Társulási Tanácsába történő delegáláshoz
Előadó: TÓTH BALÁZS polgármester

7)    Előterjesztés a Vasi Hegyhát Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsába történő delegáláshoz
Előadó: TÓTH BALÁZS polgármester

8)    Előterjesztés a polgármester jutalmának megállapítására
Előadó: GALAMBOS ISTVÁN tanácsnok

9)    Előterjesztés a Vasvár, Szentmihályfalvi u. 4. fsz. 3. szám alatti önkormányzati lakás lakásbérleti jogviszonyának meghosszabbításáról
Előadó: Dr. ÓDOR ILDIKÓ jegyző

10)    Előterjesztés a Vasvár, Március 15. tér 6. I/2. szám alatti önkormányzati lakás lakásbérleti jogviszonyának meghosszabbításáról
Előadó: Dr. ÓDOR ILDIKÓ jegyző

11)    Előterjesztés Kulcsár Imréné Vasvár, Szentmihályfalvi u. 8. IV/3. szám alatti lakos bérbeszámítási kérelmére
Előadó: Dr. ÓDOR ILDIKÓ jegyző

12)    Előterjesztés a Vasvár, Szentmihályfalvi u. 6. III/2. szám alatti lakás költségalapon történő bérbeadására
Előadó: Dr. ÓDOR ILDIKÓ jegyző

13)    Előterjesztés a Vasvár, Alkotmány u. 13. I/4. szám alatti összkomfortos lakás bérleti szerződésének megszüntetésére, illetve bérbeadására
Előadó: Dr. ÓDOR ILDIKÓ jegyző

14)    Előterjesztés önkormányzati tulajdonban lévő lakásba történő befogadás iránti kérelemhez
Előadó: Dr. ÓDOR ILDIKÓ jegyző

15)    Előterjesztés megítélt támogatás lemondására
Előadó: TÓTH BALÁZS polgármester

16)    Előterjesztés a „Vasvár, Béke, Petőfi és Szentmihályfalvi utcák szilárd burkolatú járda, valamint csapadékvíz elvezetését szolgáló vízelvezető létesítmény felújítása” kivitelezőjének és műszaki ellenőrének kiválasztására irányuló beszerzési eljárások lefolytatására felhatalmazás adására
Előadó: TÓTH BALÁZS polgármester

17)    Előterjesztés a Vasvár, Kossuth u.8. szám alatt lévő „Ezredes-ház” felújítása építési beruházás műszaki ellenőri feladatait ellátó gazdasági szereplő kiválasztásának felhatalmazására
Előadó: TÓTH BALÁZS polgármester

18)    Előterjesztés „Csapadékvíz-elvezetés Vasváron II. ütem” projekt keretében tervezési feladatot ellátó gazdasági szereplő kiválasztására irányuló beszerzési eljárás lefolytatására felhatalmazás adására
Előadó: TÓTH BALÁZS polgármester

19)    Előterjesztés haszonkölcsön szerződés aláírására
Előadó: TÓTH BALÁZS polgármester

20)    Előterjesztés a város közvilágítási aktív berendezéseinek üzemeltetésére
Előadó: TÓTH BALÁZS polgármester

21)    Előterjesztés Köcse Andrásné Vasvár, Szentmihályfalvi u. 30. I/1. szám alatti lakos lakásbérleti szerződésének meghosszabbítására (zárt ülés)
Előadó: Dr. ÓDOR ILDIKÓ jegyző

22)    Előterjesztés Kalányos Tímea Vasvár, Szentmihályfalvi u. 21. fsz. 1.szám alatti lakos  szociális jellegű lakásbérleti szerződésének meghosszabbítására (zárt ülés)
Előadó: Dr. ÓDOR ILDIKÓ jegyző

23)    Előterjesztés Bogdán Zsolt Vasvár, Németh A.u.2. fsz.1.szám alatti lakos szociális jellegű lakásbérleti szerződésének meghosszabbítására (zárt ülés)
Előadó: Dr. ÓDOR ILDIKÓ jegyző

24)    Előterjesztés Smolczer Ildikó Vasvár, Szentmihályfalvi u. 4. fsz. 1. szám alatti lakos lakásbérleti szerződésének meghosszabbítására (zárt ülés)
Előadó: Dr. ÓDOR ILDIKÓ jegyző

25)    Előterjesztés Horváth Arabella Vasvár, Vérmező u. 9. fsz. 5. szám alatti lakos szociális jellegű lakásbérleti szerződésének meghosszabbítására (zárt ülés)
Előadó: Dr. ÓDOR ILDIKÓ jegyző

26)    Előterjesztés a Vasvár, Eötvös L.u.6/A. fsz. 4. szám alatti önkormányzati tulajdonban lévő lakás bérbeadására (zárt ülés)
Előadó: Dr. ÓDOR ILDIKÓ jegyző

27)    Előterjesztés Szecsődi Attila és Szecsődi Attiláné Vasvár, Szentmihályfalvi u. 4. II/1. szám alatti lakos lakásbérleti szerződésének meghosszabbítására (zárt ülés)
Előadó: Dr. ÓDOR ILDIKÓ jegyző


Vasvár, 2019. november 5.                            TÓTH BALÁZS  
                            polgármester
Program
2021. augusztus 3. kedd
H
K
Sz
Cs
P
Sz
V
 
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Időjárás
Facebook

Keresés
Fotók: Laki László (címlapképek), Pogács Mónika (polgármesteri fotó)