Közmeghallgatás

2021-11-08 18:12:34


Értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy a
Vasvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat

  2021. november 11-én /csütörtökön/

10.00 órakor kezdődő ülésén

 

k ö z m e g h a l l g a t á s t

 

tart.

 

A közmeghallgatás helye: Városháza nagyterme

 

Az ülés témája többek között a nemzetiségi önkormányzat 2021. évi költségvetésének módosítása lesz.

 

A fórumon bárki részt vehet, kérdést, javaslatot tehet.

 

 

V a s v á r ,  2021. november 8.

 

 

       ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT

              V A S V Á R