Közmeghallgatás

2020-02-24 18:52:57Értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy a Vasvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat

 

 2020. február 27-én /csütörtökön/

10.00 órakor kezdődő ülésén

 

k ö z m e g h a l l g a t á s t

 

tart.

 

A közmeghallgatás helye: Városháza nagyterme

 

Az ülés témája többek között a nemzetiségi önkormányzat 2020. évi költségvetése lesz.

 

A fórumon bárki részt vehet, kérdést, javaslatot tehet.

 

 

V a s v á r ,  2020. február 14.

 

 

       ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT

              V A S V Á R