Elismerték munkájukat, eredményeiket

2018-11-02 08:45:03


Az október 23-ai ünnepségen hét kitüntetést nyújtottak át 

Vasvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete minden évben kitüntetéseket adományoz azoknak a személyeknek, közösségeknek, akik a város fejlesztésében, gazdasági, tudományos, művészeti, kulturális életében, vagy egyéb területen a közösség javára kifejtett eredményes tevékenységükkel a várost tiszteletre méltóan szolgálják, vagy szolgálták.

Az elismeréssel járó oklevelet, emlékplakettet, ajándéktárgyat Tóth Balázs, Vasvár város polgármestere adta át a kitüntetetteknek. 

"Vasvár Városért" érdemérem

Vasvár Város Önkormányzata a város fejlesztésében, gazdasági, tudományos, művészeti, kulturális életében vagy egyéb területen a közösség javára kifejtett eredményes tevékenység elismeréseként "Vasvár Városért" érdemérmet adományoz, amit ketten kaptak meg.

Laki László 27 évet töltött el a Vasvári Erdészet alkalmazásában. Különösen a népjóléti ágazatban tevékenykedett. Az időközben megkezdett Jeli Arborétum fejlesztésében, a vasvári sánc és vaskapu parkerdő 2000. évi rekonstrukciójában, megvalósításában kiemelt szerepet játszott. Az utóbbi 13 évben a Sárvári Erdészet kötelékében hasonló feladatokban kamatoztatta tudását. 
A Vasvári Újság Szerkesztő Bizottságának tagja, állandó fotósa a város rendezvényeinek. A témákhoz megfelelő érzékenységgel, kiváló fotós szemmel közelítő képei művészi értéket képviselve a jövő számára is megörökítik Vasvár közéleti eseményeinek pillanatképeit. Fotógalériája a város honlapján közkinccsé vált. 
A Települési Értéktár Bizottság aktív tagja. 
Fiatalként szerette meg és kezdte el a horgászatot. 1984-től a Vasvári Petőfi Horgász Egyesület titkára, 2005-től alelnöke, majd 2010-ben az egyesület elnökévé választották. Évtizedek óta aktív segítője a különböző városi és civil szervezésű rendezvényeknek. 1984-től 1993-ig küldött volt a Sporthorgász Egyesületek Vas megyei Szövetségében, ?93-tól megyei alelnöki tisztséget tölt be. 

Bősze Imre Vasváron 1974-ben alapított családot, két leánygyermeket neveltek fel, akik már unokákkal is megörvendeztették őket. 1969-től állt alkalmazásban a mai Közútkezelő Kht. jogelődjénél, a KPM-nél. 1992-től művezetőként, majd 2001-től üzemvezető-helyettesként látta el feladatát. 2006-ban nevezték ki az üzemmérnökség élére, ahol 2010-ig, nyugdíjazásáig töltötte be a vezetői funkciót. 
Városunk egyik legrégebbi és legnagyobb létszámú civil szervezetének, a Vasvári Petőfi Horgász Egyesületnek a tagja, 2010-től annak titkára. Aktívan részt vesz az egyesület munkájában. Fő szervezője az évente megrendezésre kerülő, horgász egyesületi tagoknak megmérettetést kínáló "Szakály József Emlékversenynek". Szívügyének tekinti a fiatal korosztállyal a horgászat megkedveltetését, ezen keresztül a természeti értékek kellő megbecsülését. Ezt segíti a nyaranta nyilvánosként meghirdetett horgászversenyek szervezésében történő aktív részvétele is.  
Kiemelkedő a város érdekében végzett közösségi munkája. Titkári feladatain túlmutatóan önzetlenül segíti a különböző kulturális, sport, egyházi és egyéb események résztvevőinek vendéglátását, finom ételek főzésével hozzájárul azok sikeres megvalósításához. 

"A Városfejlesztésért"

Vasvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete szeptemberi ülésén döntött arról, hogy a 2010-ben alapított "A Városfejlesztésért" elnevezésű gazdaságfejlesztési díjat ez évben a Castrum Ferreum Kft -nek adományozza. 

A Castrum Ferreum Műszaki Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. 1990 októberében alakult. Először irodaszer kereskedelemmel foglalkoztak, majd 1991-ben a Kft. Magyarországon, mint magáncég, az elsők között kezdte meg üzemanyag kereskedelmi tevékenységét, -amit napjainkban is eredményesen folytat. Gázolajat, motorbenzint, repülőbenzint, üzemanyag adalékokat és fűtőolajat forgalmaz. A vállalkozás egy olyan iparágban tudott évtizedeken át talpon maradni és fejlődni, amelyet döntő mértékben multinacionális cégek uralnak. 
A cég magas szintű szakmai tudását és elismertségét jelzi, hogy tagja a Magyar Ásványolaj Szövetségnek, melynek rajta kívül csak multinacionális tagjai vannak. A Forma-1 Magyarországi futamának kizárólagos üzemanyag szállítója.
A Kft. tevékenységi körét folyamatosan bővítette. Napjainkban az üzemanyag kereskedelem mellett személygépkocsik és motorkerékpárok értékesítését is ellátja márkafüggetlen szerviz és vizsgabázis háttérrel. A Magyar Suzuki Zrt. hivatalos márkakereskedője. 
A cég Vasváron létesített teljesen automata benzinkutat, ahol prémium minőségű üzemanyagot vásárolhatnak az itt élők versenyképes áron. 
A megfelelő szakember utánpótlás érdekében részt vesznek az új típusú szakképzési rendszerben, a duális képzésben is.  
A cég több mint 20 embert foglalkoztat. Sikeres gazdasági tevékenysége révén hosszú ideje jelentősen hozzájárul a város működtetéséhez, fejlesztéséhez. A gazdasági tevékenységen túl a cégvezetés társadalmi szerepvállalása is kiemelkedő.
Tóth Balázs polgármestertől az oklevelet és a vasrózsa emléktárgyat Hubay Gábor, a cég ügyvezetője és egyben tulajdonosa vette át.

"Közszolgálatért Alapított Barabás István Díj"

Vasvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete évről-évre a "Közszolgálatért Alapított Barabás István Díjat" adományoz azoknak a személyeknek, közösségeknek és csoportoknak, akik a város közoktatásáért vagy közművelődéséért, sportéletéért, egészségügyéért, szociális munkájáért, közigazgatásáért, vagyonvédelméért kiemelkedő munkát végeztek, vagy más tevékenységükkel közmegbecsülést szereztek, segítve ezzel a város egyes területeinek fejlődését, szakmai munkájukkal kiérdemesültek az elismerésre, továbbá magatartásuk és életvitelük példamutató. Négyen kapták meg a díjat.

Dr. Kaszás Katalin címzetes gyermekgyógyász főorvosnő diplomáját a Szegedi Orvostudományi egyetemen szerezte meg 1970-ben. A salgótarjáni kórház gyermekosztályán dolgozott, ahol 1976-ban csecsemő-gyermekgyógyászatból szakvizsgázott. Ezután pályázta meg az újonnan kialakított gyermekgyógyász körzetet Vasváron. 
Szakmai munkássága elismeréseként Cholnoky Főorvos Úr javaslatára 1980-ban miniszteri dicséretben részesült.
Évtizedek óta gyógyítja, gondozza a vasvári és a környező települések gyermekeit. Kezei alatt több nemzedék nőtt fel, hisz oly régen, 48 éve dolgozik az egészségügyben. Ezt csak kimondani egyszerű. De ha belegondolunk, 2 évet még Tretter doktorral is együtt dolgozott.
Eközben felnevelte lányát, akinek egyetemi diplomát adott a kezébe. Ma már büszke nagymama.
18 éve nyugdíj mellett folytatja csendben, szerényen áldozatos gyógyító munkáját Vasvár felnövekvő nemzedéke érdekében.

Laczó Zoltánné 1976-ban szerzett matematika-fizika szakos általános iskolai diplomát a pécsi Tanárképző Főiskolán. 1985-től a vasvári általános iskola tanára volt. Sok éven át osztályfőnökként, munkaközösség-vezetőként, majd 2013-tól igazgatóhelyettesként dolgozott. A több mint negyven év alatt számtalan diák matematika és fizika tanára, osztályfőnöke volt.
Intézményi koordinátora volt a Zrínyi matematika versenynek, melyen diákjaival megyei szinten is kiemelkedő eredményeket ért el. Kezdetektől részt vett a felső tagozatos Tehetséggondozó tábor szervezésében, 6 évig vezette és irányította is az ott folyó munkát.
A Vasvári Gyermekekért Alapítvány kuratóriumának is több éven keresztül ellátta a vezetői teendőit.  
A tehetséges, a tanulmányi munkában, a sportban, művészetekben kiemelkedő teljesítményt nyújtó tanulók szponzorálását az alapítványon keresztül szívügyének tekintette.
Osztályfőnökként kapcsolata a szülőkkel, diákokkal példaértékű, remek közösségeket tudott teremteni. 
Folyamatosan fejlesztette pedagógusi kompetenciáit, minősítési eljárásra is jelentkezett, szakmai tapasztalataival, javaslataival, ötleteivel segítette kollégái munkáját.
Minden tevékenységét az igényesség, szakmai alaposság, precízség jellemzi.   
Laczó Zoltánné 2018 decemberétől nyugdíjasként fogja segíteni az iskolai munkát.

Baranyai József évtizedek óta működteti városunkban vendéglátó ipari egységét, melyet a vendégek jobb kiszolgálása és a város arculatának javítása érdekében többször is fejlesztett. Munkája révén rendszeresen részt vesz a város közéleti és társadalmi eseményein. Az üzletében és a rendezvényeken is magas színvonalú szolgáltatást biztosít. Teszi mindezt a legnagyobb belső késztetéssel. Szereti a munkáját és munkatársaival is megszeretteti a tevékenységet. Rugalmasan viszonyul a legkülönfélébb kérésekhez egy-egy esemény kapcsán. A nála megforduló vendégek a város jó hírét viszik tovább, mert biztosan kiváló szolgáltatást kaptak. 
Pontos, precíz tevékenységével számára minden ember egyformán fontos, akár egyszerű kétkezi munkás, vagy éppen miniszter a vendég.

Nagy Tamás hosszú évek (évtizedek) óta dolgozik önzetlenül a városért, az Önkormányzati Tűzoltóságért, a helyi vállalkozókért, civil szervezetekért, a város egyéb közösségeiért.
Kiemelkedő sportteljesítményeinek és példamutató sportemberi mivoltának köszönhetően tucatnyi vasvári ember szerette meg és próbálta ki hosszabb-rövidebb távokon a kerékpározást. Vasváriként az elmúlt másfél évtizedben számtalan alkalommal számolt be európai, afrikai, ázsiai és amerikai túráinak élményeiről, több rangos hazai turisztikai találkozó vendégelőadójaként is.
Az Önkormányzati Tűzoltóság és az Önkéntes Tűzoltó és Polgárőr Egyesület lelkes segítője, támogatója: rengeteg tűzesetnél, balesetnél bizonyította bajtársiasságát, bátorságát - mindezt kevéske szabadideje, pihenőideje terhére.
Felsorolni is nehéz lenne azonban azt a rengeteg segítséget, amelyet a város lakóinak, illetve a városban működő szervezeteknek nyújt: számítógépeket karbantart, adatokat ment, eszközöket javít - a legtöbb esetben ingyen vagy esetleg jelképes összegért - akár késő éjszakába nyúlóan is.
Nagy Tamás sokat tett, sokat tesz a városért, az itt élő emberekért, közösségekért. 

Örömmel tájékoztatták a megjelenteket, a 2018. évi Vas Megyei Prima díjátadó gálán Sipos Gábor okleveles gépészmérnök, a Formula Student csapat menedzsere "Vas Megyei Prima Ifjúsági Különdíjban", Varga Zoltán, a Provid Kft. ügyvezetője "2018. Év Vállalkozója díjban" részesült. 
Sipos Gábor a Vas Megyei Közgyűlés által alapított, 35 év alatti tehetséges fiatal, jelentős eredményeket, sikereket elérő, kortársai számára személyes példával mintát mutató személyeknek adható Békássy Ferenc-díj kitüntető elismerésben is részesült, melyet a Megyei Közgyűlés október 23-a tiszteletére rendezett ünnepségén vett át.