Képviselő-testületi ülés

2018-10-21 07:55:47


Vasvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2018. október 25-én /csütörtökön/ 16.00 órai kezdettel ülést tart, melyre tisztelettel 
m e g h í v o m.

Az ülés helye: Városháza nagyterme

NAPIREND ELŐTT: Beszámoló a képviselő-testület lejárt ha-
                táridejű határozatainak végrehajtásáról,
                a legutóbbi képviselő-testületi ülés óta
                történt fontosabb intézkedésekről, esemé-
                nyekről, valamint az átruházott hatáskör-
                ben hozott döntésekről
                Előadó: TÓTH BALÁZS polgármester


N a p i r e n d:

I.Vasvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének ?/2018.(?) önkormányzati rendelete Vasvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 20/2013.(XII.21.) önkormányzati rendelet módosításáról
Előadó: Dr. ÓDOR ILDIKÓ jegyző

II.Beszámoló a Városi Fürdő működtetésének tapasztalatairól
Előadó: TÓTH BALÁZS polgármester
 
III.FOLYÓ ÜGYEK:

1)Előterjesztés a Vasvári Ficánkoló Óvoda és Mocorgó Bölcsőde 2018/2019. évi munkatervének véleményezéséhez
Előadó: TÓTH BALÁZS polgármester

2)Előterjesztés a Vas Megyei Mentésügyi Alapítvány kérelmének támogatására
Előadó: TÓTH BALÁZS polgármester

3)Előterjesztés a Vasvár, Alkotmány u. 13. I/1. szám alatti önkormányzati lakás lakásbérleti jogviszonyának meghosszabbításáról
Előadó: Dr. ÓDOR ILDIKÓ jegyző

4)Előterjesztés a Vasvár, Szentmihályfalvi u. 4. II/4. szám alatti önkormányzati lakás bérleti szerződésének megszüntetésére és ismételt bérbeadására
Előadó: Dr. ÓDOR ILDIKÓ jegyző

5)Előterjesztés a Vasvár, Március 15. tér 6. I/2. szám alatti önkormányzati lakás lakásbérleti jogviszonyának meghosszabbításáról
Előadó: Dr. ÓDOR ILDIKÓ jegyző

6)Előterjesztés Kovács Zsolt és Kovács Levente Vasvár, Szentmihályfalvi u. 4. II/3. szám alatti önkormányzati bérlakás bérlőtársi jogviszony létesítésére
Előadó: Dr. ÓDOR ILDIKÓ jegyző

7)Előterjesztés a Vasvár, Eötvös L.u.7/A. fsz. 4. szám alatti lakás bérleti szerződésének megszüntetésére, illetve a Vasvár, Szentmihályfalvi u. 4. fsz. 1. szám alatti lakás bérbeadására
Előadó: Dr. ÓDOR ILDIKÓ jegyző

8)Előterjesztés Pasics Melinda Vasvár, Eötvös L.u.6/A. fsz. 2. szám alatti lakos bérbeszámítási kérelmére
Előadó: Dr. ÓDOR ILDIKÓ jegyző

9)Előterjesztés Varga Veronika Vasvár, Árpád tér 4. fsz. 3. szám alatti lakos lakásbérleti szerződésének meghosszabbítására (zárt ülés)
Előadó: Dr. ÓDOR ILDIKÓ jegyző


Vasvár, 2018. október 18.


TÓTH BALÁZS  
polgármester