Vasvári Kilátó környezetrehabilitációja

2018-04-15 12:15:55


Tisztelt Ajánlattevők!

Önök Vasvár Város Önkormányzata "Vasvári kilátó környezetrehabilitációja" címen indított közbeszerzési eljárás dokumentációját tartják a kezükben.

Ajánlatkérőnek jelen dokumentációval az a célja, hogy segítséget nyújtson az egyértelmű, a felhívásban és a dokumentációban meghatározott követelményeknek eleget tevő ajánlat elkészítéséhez. Az Ajánlatkérő célja, hogy a teljesítésre alkalmas Ajánlattevők ajánlatai érvényesnek minősüljenek, ehhez azonban a felhívásban, a dokumentációban és a jogszabályokban foglalt követelményeknek eleget tevő ajánlat benyújtására van szükség az Ajánlattevő részéről.
Ezúton is felhívjuk a figyelmet arra, hogy jelen dokumentáció részeként rendelkezésre bocsátott iratminták alkalmazása nem kötelező, azonban az Ajánlattevők felelőssége az általuk használt iratminták tartalmi megfelelőségének biztosítása.
Kérjük a Tisztelt Ajánlattevőket, hogy figyelmesen tanulmányozzák át az ajánlatkérési dokumentációt és írásbeli ajánlatukat a felhívásban, illetve a dokumentációban foglalt követelmények figyelembevételével, valamint az irányadó jogszabályokban meghatározottak szerint készítsék el és nyújtsák be. A felhívásban, a dokumentációban, valamint a jogszabályokban foglalt feltételeknek meg nem felelő ajánlat - a 2015. évi CXLIII. törvény a közbeszerzésről (a továbbiakban: Kbt.) 73. § (1)-(2) bekezdésében foglalt keretek között - érvénytelennek minősül.

A felhívással, dokumentációval kapcsolatban felmerülő kérdés, bizonytalanság esetén éljenek a közbeszerzési törvényben meghatározott kiegészítő tájékoztatás lehetőségével.

A felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadói tevékenységről szóló 14/2016. (V. 25.) MvM rendelet 6. § (4) bekezdésben foglalt kötelezettségnek eleget téve a dokumentációt ellenjegyzem:

Dr. Schablauer Péter
felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó

Letölthető dokumentáció >>