Képviselő-testületi ülés

2017-09-23 07:48:00


Vasvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2017. szeptember 28-án /csütörtökön/ 16.00 órai kezdettel ülést tart, melyre tisztelettel 

m e g h í v o m.

Az ülés helye: Városháza nagyterme

NAPIREND ELŐTT: Beszámoló a képviselő-testület lejárt ha-
                táridejű határozatainak végrehajtásáról,
                a legutóbbi képviselő-testületi ülés óta
                történt fontosabb intézkedésekről, esemé-
                nyekről, valamint az átruházott hatás- 
                körben hozott döntésekről
                Előadó: TÓTH BALÁZS polgármester


N a p i r e n d:

I. Vasvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének …/2017.(….) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017.(II.24.) önkormányzati rendelet módosításáról
Előadó: TÓTH BALÁZS polgármester

II. Tájékoztató Vasvár Város Önkormányzata 2017. I. féléves gazdálkodásáról
Előadó: TÓTH BALÁZS polgármester

III. Vasvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének …/2017.(….) önkormányzati rendelete a szociális és gyermekvédelmi ellátásokról szóló 8/2015.(V.29.) önkormányzati rendelet módosításáról
Előadó: Dr. ÓDOR ILDIKÓ jegyző

IV. FOLYÓ ÜGYEK:
1) Előterjesztés a ZALAISPA Nonprofit Zrt.-vel kötött közszolgáltatási szerződés felbontására
Előadó: TÓTH BALÁZS polgármester

2) Előterjesztés az STKH Sopron és térsége Környezetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft.-vel kötendő közszolgáltatási szerződés megkötésére
Előadó: TÓTH BALÁZS polgármester


3) Előterjesztés Vasvár Város Önkormányzata számára a hivatalos feladatok ellátására személygépkocsi beszerzésére
Előadó: TÓTH BALÁZS polgármester

4) Előterjesztés Arany János Tehetséggondozó Programban tanuló diák ösztöndíjának továbbfolyósítására
Előadó: TÓTH BALÁZS polgármester

5) Előterjesztés a vasvári 3824 hrsz.-ú ingatlan megvásárlására
Előadó: TÓTH BALÁZS polgármester

6) Előterjesztés a vasvári 2637. hrsz-ú telek eladására
Előadó: TÓTH BALÁZS polgármester

7) Játszótérrel és Egészségházzal kapcsolatos lakossági kérelem
Előadó: TÓTH BALÁZS polgármester

8) Előterjesztés a Vasvár, Szentmihályfalvi u. 8. földszint alatti helyiségcsoport bérleti szerződésének módosítására
Előadó: Dr. ÓDOR ILDIKÓ jegyző

9) Előterjesztés a Vasvár, Szentmihályfalvi u. 2. szám alatti, egészségügyi tevékenység folytatására szolgáló, nem lakás célú helyiség bérleti szerződésének meghosszabbítására
Előadó: Dr. ÓDOR ILDIKÓ jegyző

10) Előterjesztés a Vasvár, Szentmihályfalvi u. 21. szám alatti nem lakás célú raktárhelyiség bérleti szerződésének meghosszabbítására
Előadó: Dr. ÓDOR ILDIKÓ jegyző

11) Előterjesztés Málovits Lászlóné Vasvár, Március 15. tér 6. I/3. szám alatti bérlő bérbeszámítási kérelmére
Előadó: Dr. ÓDOR ILDIKÓ jegyző

12) Előterjesztés a Vasvár, Szentmihályfalvi u. 4. II/4. szám alatti önkormányzati lakás lakásbérleti jogviszonyának meghosszabbításáról
Előadó: Dr. ÓDOR ILDIKÓ jegyző

13) Előterjesztés a Vasvár, Március 15. tér 6. I/2. szám alatti önkormányzati lakás lakásbérleti jogviszonyának meghosszabbításáról
Előadó: Dr. ÓDOR ILDIKÓ jegyző

14) PÁLMA Med Kft. feladatellátási szerződésének módosítása
Előadó: TÓTH BALÁZS polgármester

15) Dr. Pataky Pál Gábor egyéni vállalkozó háziorvossal feladatellátási szerződés kötése
Előadó: TÓTH BALÁZS polgármester

16) Előterjesztés Szabó Eszter Március 15. tér 3-4. II/4. szám alatti lakos lakásbérleti szerződésének meghosszabbítására (zárt ülés)
Előadó: Dr. ÓDOR ILDIKÓ jegyző

17) Előterjesztés Smolczer Ildikó Eötvös u. 7/A. fsz. 4. szám alatti lakos lakásbérleti szerződésének meghosszabbítására (zárt ülés)
Előadó: Dr. ÓDOR ILDIKÓ jegyző

18) Előterjesztés a Vasvár, Németh A.u.4. fsz. 5. szám alatti szociális jellegű önkormányzati bérlakás bérleti szerződésének módosítására (zárt ülés)
Előadó: Dr. ÓDOR ILDIKÓ jegyző

19) Előterjesztés a Vasvár, Szentmihályfalvi u. 21. fsz. 1. szám alatti szociális lakás bérbeadására (zárt ülés)
Előadó: Dr. ÓDOR ILDIKÓ jegyző

20) Előterjesztés a 2017. évi helyi támogatás elosztására (zárt ülés)
Előadó: TÓTH BALÁZS polgármester

21) Előterjesztés "Vasvár Város Díszpolgára" cím, "Vasvár Városért" érdemérem, "Vasvár Város Önkormányzatának a Közszolgálatért Alapított Barabás István Díja", valamint "A Városfejlesztésért" Díj kitüntetések adományozásához (zárt ülés)
Előadó: TÓTH BALÁZS polgármester


V a s v á r,  2017. szeptember 20.

                               TÓTH BALÁZS
                                        polgármester