Megnéztük együtt az Békeházat

2017-08-30 08:42:41


A városi Békenap rendezvényeihez kapcsolódva augusztus 12-én a Békeházat néztük meg együtt. A ház történetét dr. Zágorhidi Czigány Balázs múzeumigazgató ismertette, az épületben elhelyezett képzőművészeti gyűjteményt pedig Tóth Csaba Munkácsy-díjas festőművész, a gyűjtemény létrehozója mutatta be az érdeklődőknek.

A nyári hőségben sem csökkenő számú érdeklődők megtudhatták, hogy a ház története - a korábbi séták állomásaihoz hasonlóan - a vasvári káptalanhoz kapcsolódik: Békeház tulajdonképpen a káptalan vasvári birtokközpontjához tartozó intézői lak volt, ahol a gazdaság irányítói, később bérlői laktak. A jeles egyházi intézmény vasvári és város környéki birtokai ugyanis a török idők után is megmaradtak, és ezt a kiterjedt birtokot innen irányították.

A ház azonban nem önmagában állt, valójában egy terjedelmes gazdasági központ része volt, amely a mai Kossuth utcától egészen a Köztársaság térig, illetve a patakpartig (Áchim András utca) tartott. A területen számos épület: magtár, istállók, pajták, cselédházak álltak, mint ahogy az a város 1857. évi kataszteri térképén még jól látszik. 

A Szombathelyre áttelepedett káptalan azonban távoli birtokközpontját nehézkesen tudta működtetni, így már a 19-20. század fordulóján bérbe adta, majd az I. világháború után eladta azt. A birtokokat részben magánszemélyek, részben a város vásárolta meg, a birtokközpont területén pedig új utcát (a mai Ady Endre utca) jelöltek ki és háztelkeket alakítottak ki. Az eredeti épületek közül csupán három maradt fenn: maga a Békeház, az ennek telkén álló ún. Ezredes ház és a két telekkel távolabb álló magtár, a későbbi ÁFÉSZ raktár. A Békeházat a káptalani birtokok eladásakor Tretter Győző, Vasvár város jegyzője vásárolta meg, aki itt alakította ki családi házát. Tőle örökölte meg fia, dr. Tretter László, a város köztiszteletben álló orvosa, aki egészen haláláig lakta a házat (innen az épület Tretter-ház elnevezése).

A Tretter-házat - mint a város egyik legrégebbi épületét - a helyi hagyomány mindig is az 1664. évi vasvári békekötés helyszíneként tartotta számon. Ez azonban kétségtelen tévedés, mivel az épület jóval későbbi, feltehetően csak a 18. század végén épült. Hol kötötték akkor a vasvári békét? Feltehetően a török táborban, mint ahogy az a korban szokás volt, az érintett felek a nagyvezír sátrában tárgyaltak. Erre utal a béke latin szövege is (másolata a ház pincéjében megtekinthető), amely így szól: Actum in Castris Turcicis, apud pagum Vasvarum azaz Kelt Vasvár mellett a török táborban.

Tretter doktor úr halála után került az épület városi tulajdonba, előbb szakorvosi rendelőket alakítottak itt ki, majd hosszú ideig üresen állt. Az értékes műemlék 2011-ben újult meg, majd 2012-től itt alakult ki a vasi képzőművészek munkásságát bemutató tárlat, amelyről már Tóth Csaba mesélt:

A Békeház képzőművészeti gyűjteménye 2012-ben nyílt meg, akkor két egységből (Szabadfi gyűjtemény, V. Tóth László emlékszoba) állt az állandó kiállítás. Az eltelt öt év alatt három újabb jelentős ajándékozás történt (Szakács László festőművész, Pozsonyi János festőművész, és Bősze János festőművész munkássága), valamint kis lépésekben célirányos gyűjteményfejlesztés is történt vásárlások és ajándékozások révén. 

Mára véglegesen kialakult az állandó kiállítás forgatókönyve, koncepciója. A Tretter-teremben a 20. század elejének és a két világháború közti Vas megyei képzőművészek kaptak helyet. A V. Tóth László emlékszoba a nyitás óta változatlan, és azóta Szakács László festőművész is kapott itt egy emlékszobát. A nagyteremben kap végleges helyett a Szabadfi gyűjtemény. A folyosón az újabb szerzemények kapnak helyet (a 20. század közepének Vas megyei képzőművészei). A harmadik kis teremben a 20. század második felének Vas megyei képzőművészete látható. Ez a terem képraktár szerű rendezést kap, ami azt jelenti, hogy egymás fölött, több sorban lesznek kiállítva a képek. 

A képzőművészeti gyűjtemény ma már több ezer tételből áll: a polgármesteri hivatalban egy tanulmányi raktár létesült, és a városban két helyen is vannak kiállítva a gyűjteményből alkotások, az Egészségházban és az új Járási Hivatalban. 

A szombathelyi Berzsenyi Könyvtárral egy megállapodás keretében időszaki kiállításokat rendezünk a gyűjtemény anyagából - mondta el a festőművész - és a tervek szerint 2019 elején a Szombathelyi Képtárban mutatkozik be a vasvári Békeház Képzőművészeti Gyűjteménye.


Kép: (Fotó: Zágorhidi Czigány Dorica)