Megalakult a Paktum Irányító Csoport

2017-05-09 06:34:29


A Dél-Vas Megyei Gazdaság- és Foglalkoztatás-fejlesztési együttműködés keretén belül április 12-én került sor az Irányító Csoport alakuló ülésére Vasváron, a Polgármesteri Hivatal dísztermében.Az együttműködési megállapodásnak megfelelően a projekt végrehajtása során a Paktum Irányító Csoportja az alábbi feladatokat látja el:
információt gyűjt a térség munkaerőpiacáról és foglalkoztatási helyzetéről, és megszervezi a Foglalkoztatási Fórum tájékoztatását,
javaslatot tesz a Foglalkoztatási Fórum üléseire, az ülések napirendjére, feldolgozza a Foglalkoztatási Fórum ajánlásait,
jóváhagyja a foglalkoztatási paktum stratégiáját, éves munkaprogramját és munkatervét, és koordinálja ezek megvalósítását az érintett szervezetek között,
beszámol a foglalkoztatáspolitikai fórumokon az egyes programok teljesítéséről, valamint a következő időszak feladatairól,
segíti a térségi partnerségi kapcsolatokat, áttekinti a megyében működő foglalkoztatási paktumok munkáját, meghatározza az együttműködési területeket.

Az Irányító Csoport elnöke: Tóth Balázs Vasvár Város polgármestere.
Feladatai:
képviseli az Irányító Csoportot, valamint a projektet a sajtó és a szélesebb nyilvánosság előtt, 
összehívja és vezeti az Irányító Csoport üléseit,
képviseli az Irányító Csoport álláspontját a Foglalkoztatási Fórum előtt, illetve továbbítja a Foglalkoztatási Fórum javaslatait az Irányító Csoport részére,
szükség esetén eseti meghívottakat, szakértőket hív meg az Irányító Csoport üléseire.

Az Irányító Csoport tagjait az alábbi szervezetek alkotják:

Szervezet neve

Szervezet képviselője

Vasvár Város Önkormányzata

Tóth Balázs - polgármester

Körmend Város Önkormányzata

Bebes István - polgármester

Őriszentpéter Város Önkormányzata

Őr Zoltán - polgármester

Szentgotthárd Város Önkormányzata

Huszár Gábor - polgármester

Vas Megyei Kormányhivatal

Gombásné Nardai Ibolya- hivatalvezető - Körmendi járás képviselete

dr. Orbán István - hivatalvezető - Szentgotthárdi járás képviselete

Tauszné Vincze Edit - hivatalvezető - Vasvári járás képviselete

Kiss Gyula - osztályvezető - Foglalkoztatási Főosztály / Munkaerőpiaci és Alapkezelő Osztály -meghívott tag

Vas Megyei Önkormányzat

Dr. Kondora Bálint - alelnök

Nyugat - Pannon Nonprofit Kft.

Kovács István

Magyar Kereskedelmi és Iparkamara

Kovács Vince


Az alakuló ülésen - a többi napirendi pont mellett - az Irányító Csoport ügyrendje és munkaterve is elfogadásra került.