Pályázat

2014-05-19 20:25:41


Vasvári Közös Önkormányzati Hivatal 
                            
a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján 
pályázatot hirdet
Vasvári Közös Önkormányzati Hivatal 
Városfejlesztési és Műszaki Osztály

építéshatósági ügyintéző 
munkakör betöltésére. 

A közszolgálati jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közszolgálati jogviszony 
                        
Foglalkoztatás jellege: 
Teljes munkaidő 

A munkavégzés helye:
Vas megye, 9800 Vasvár, Alkotmány utca 1. 
Ellátandó feladatok:
Vasvár város és térsége építéshatósági feladatok ellátása. 
A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:
A városi jegyző hatáskörébe tartozó építéshatósági ügyek intézése. 
Jogállás, illetmény és juttatások:
A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közszolgálati tisztviselők jogállásáról" szóló 2011. évi CXCIX. törvény, valamint a Hivatal közszolgálati szabályzata, és a közszolgálati tisztviselők juttatásairól szóló helyi önkormányzati rendelet rendelkezései az irányadók. 
                        
Pályázati feltételek:
         Magyar állampolgárság, cselekvőképesség, büntetlen előélet, vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása, egyetemi szintű építészmérnöki vagy építőmérnöki (magasépítési területen szerezhető szakirány) szakképzettség, főiskolai szintű magasépítő üzemmérnöki, építészmérnöki, építőmérnöki (magasépítő területen szerezhető szakirány), vagy aki ezekkel egyenértékűnek elismert szakképzettséggel rendelkezik, B kategóriás jogosítvány. 

Elvárt kompetenciák: 
-Kiváló szintű, pontos, precíz munkavégzés. Szakmai elkötelezettség, kiváló együttműködési készség., 
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
-A 45/2012.(III.20.) Korm. rendelet 1. számú melléklete szerinti részletes szakmai önéletrajz, szakmai gyakorlat igazolása, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, iskolai végzettséget, szakképesítést tanúsító okiratok másolata, nyilatkozat a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség vállalásáról, nyilatkozat a személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez való hozzájárulásról. 
A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban 2014. július 1. napjától tölthető be. 
A pályázat benyújtásának határideje: 2014. június 19. 
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Ódor Ildikó nyújt, a 06-94/370-115 -os telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja: 
-Postai úton, a pályázatnak a Vasvári Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével (9800 Vasvár, Alkotmány utca 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: V/870/2014/Ált. , valamint a munkakör megnevezését: építéshatósági ügyintéző. 
A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:
A pályázat elbírálásáról a jegyző dönt a polgármester egyetértése mellett. 
A pályázat elbírálásának határideje: 2014. június 26. 
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: 
Vasvár város honlapja - 2014. május 19.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: 
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.vasvar.hu honlapon szerezhet. 
A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2014. május 19.