Közmeghallgatás

2014-02-22 15:00:00


Értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy Vasvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete


2014. február 27-én /csütörtökön/
16.00 órakor kezdődő ülésén

k ö z m e g h a l l g a t á s t 

tart.


A közmeghallgatás helye: Városháza nagyterme

Az ülés témája többek között az önkormányzat 2014. évi költségvetésének megalkotása lesz.

A fórumon bárki részt vehet, kérdést, javaslatot tehet. 


V a s v á r , 2014. február 18.


               VASVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
                  KÉPVISELŐ-TESTÜLETE