Fontos közérdekű közlemény

2014-02-02 09:28:12


Vasvár Város Önkormányzatához és a VASIVÍZ ZRT. Körmendi Üzemmérnökségére többen is jelezték, hogy gyakori az illegális szennyvízürítés a városban, aminek következménye az elviselhetetlen bűz. A keletkezett bűzt a berothadt házi szennyvíz okozta, mely - az ellenőrzések során kiderült -, hogy a kiépített közüzemi szennyvízcsatorna tisztító aknájába szivattyúzott házi tároló aknákból származik. A Btk.-ról szól 2012. évi C. törvény 241.§ /1/ bekezdése alapján, aki a földet, a levegőt, a vizet, az élővilágot, valamint azok összetevőit jelentős mértékű szennyezéssel veszélyezteti, szabadságvesztéssel büntetendő bűncselekményt követ el. Kérjük az érintett polgárokat, tartózkodjanak a szabálytalanságtól. Mielőbb éljenek a lehetőséggel és kössenek rá a kiépített rendszerre, vagy a tároló aknában összegyűjtött szennyvizet az arra jogosult közszolgáltatóval szállíttassák el. A szennyvízbeszállító közszolgáltató név szerint regisztrál minden beszállítást. A VASIVÍZ Zrt-nél megtekinthető a rendszerre rákötöttek névsora, ezért kiszűrhetőek azon háztartások, amelyek egyik nyilvántartásban sem szerepelnek és fokozott ellenőrzésre számíthatnak a szennyvíz ürítéssel kapcsoltan. Amennyiben a legális szállítást nem tudják igazolni, a fent említett törvény alapján eljárás indul ellenük.

Felhívjuk figyelmüket a  legális szennyvízkezelésre.

 Vasvár Város Önkormányzata