A magyarság őstörténete

2014-01-30 17:00:00


NÉPFŐISKOLAI ELŐADÁSOK
2014. január 31., péntek este 17 óra
Vasvár, Zarándokszállás

A magyarság őstörténete az 
antropológus szemével

Az előadás ingyenes!

phd. dr. Fóthi Erzsébet, 
a Magyar Természettudományi Múzeum Embertani Tár osztályvezetője, kutatási területe a történeti antropológia és az egyiptomi múmiák kutatása. 

A National Geographic Channel neves magyar tudósok bevonásával és a Millenáris közreműködésével létrehozta a Népünk genetikai családfája című ismeretterjesztő kiállítást, amely különféle tudományterületeken keresztül vizsgálja a magyar nép eredetére vonatkozó elképzeléseket. 

A National Geographic Channel rendhagyó módon kezdeményezett együttműködést a bölcsészettudományok és a természettudományok művelői között, annak érdekében, hogy az igazsághoz minél közelebb álló, a magyar kutatási eredményeket legátfogóbb módon bemutató anyag jöhessen létre. A program a történészek, antropológusok és genetikusok kutatómunkájának szintetizálásával sokoldalúan mutatja be e gyakran vitatott téma kérdéseire adható válaszok sokszínűségét. 

A honfoglaláskori csontokból nyert genetikai információk nem cáfolják azt, hogy a 10. századi népesség két különböző, nagyon eltérő csoportra bontható. A szinte teljesen europid vonásokkal rendelkező nagyobb tömegű népesség leletei a köznépi temetőkben találhatók, míg a vezető réteg temetőiben más koponyaalkatú, jelentős mongolid népesség leleteit találták. 

„ A mai magyar népnek hetvenöt százalékát olyan génállományra lehet visszavezetni, ami már a felső paleolitban jelen volt Európában, tehát jelentős őskőkori előzménye van a mai magyar népességnek. A magyarságnak a Kárpát-medencében nagyon mélyen gyökerező történelme van” 

(Emese mitokondriális álma – Beszélgetés Béres Judit genetikussal, Fóthi Erzsébet és Kustár Ágnes antropológusokkal, megjelent: Hitel, 2011. május)