Tájékoztató

2012-01-25 19:31:18


Tájékoztatjuk a Tisztelt Adózókat, hogy a Nemzeti Adó- és Vámhivatal Vas Megyei Adóigazgatósága 2012. január 1-jétől a minden hónap első kedden délelőtt, Vasváron tartott ügyfélszolgálatát -a hatékonyságot növelő központi előírások következményeként- megszüntette.

Ezen időponttól kezdődően adóügyeik intézésére interneten vagy telefonon keresztül, továbbá személyesen, az ügyfélszolgálatokon nyílik lehetőségük az alábbiak szerint:

Internetes ügyintézés

Az adóügyek elektronikus úton történő intézéséhez egyrészt ügyfélkapus regisztrációra, másrészt azt követően adóhatósági bejelentésre és nyilvántartásba vételre van szükség.


Az ügyfélkapus regisztrációt annak a magánszemélynek kell elvégeznie, aki az adóügyeket elektronikusan kívánja intézni.

A regisztráció bármely okmányirodában, a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala által működtetett Központi Okmányirodában, továbbá magánszemély saját regisztrációja esetén a NAV megyei adóigazgatóságainak központi ügyfélszolgálatain is elvégezhető.


A magánszemélynek személyesen kell felkeresnie az ügyfélkapus regisztráció elvégzésére jogosult szervet, ahol személyazonosító okmányának bemutatását, egy Regisztrációs Adatlap kitöltését, valamint egy felhasználó név és egy létező e-mail cím megadását követően egyszer használatos aktiváló kódot kap, amellyel az Ügyfélkapun keresztül (http://www.magyarorszag.hu/) a regisztrációt aktiválni kell.


A havi adó- és járulékbevallás, illetőleg adatszolgáltatás, valamint az összesítő nyilatkozat benyújtására kötelezett, újonnan alakult adózók az adószám megszerzését követő 8 napon belül kötelesek az ügyfélkapus regisztrációra. Ezen adózók az állami adóhatósághoz teljesítendő valamennyi bevallási és adatszolgáltatási kötelezettségüknek elektronikus úton kötelesek eleget tenni, továbbá 2012. január 1-jétől fizetési könnyítési és adómérséklési tárgyú kérelmeiket is elektronikus úton terjeszthetik elő az adóhatósághoz.

Ezen adózói körnek (vagy saját maga, vagy állandó meghatalmazással, megbízással rendelkező képviselője útján) a regisztrációt követő 8 napon belül bejelentést kell tennie az állami adóhatósághoz a T180-as számú adatlapon.


Az elektronikus adóbevallásra, illetőleg adatszolgáltatásra nem kötelezett, de az adóügyeinek elektronikus intézését önként választó magánszemély adózó esetében adóhatósági bejelentésre és nyilvántartásba vételre csak abban az esetben van szükség, ha adóügyeit állandó képviselője útján akarja intézni, illetve a saját személyi jövedelemadó bevallásának beküldésén kívül más bevallást vagy kérelmet kíván elektronikus úton benyújtani az adóhatósághoz. Ebben az esetben az adóhatósági bejelentést az adózónak vagy a képviselőnek kell megtenni papír alapon a T180-as számú adatlapon.


Elektronikus úton az alábbi adóügyek intézésére nyílik lehetőség:

 • bevallási és adatszolgáltatási kötelezettség teljesítése;

 • bejelentési és változás-bejelentési kötelezettség teljesítése;

 • adóhatósági szolgáltatás keretében általános, nemleges, együttes adóigazolás, jövedelemigazolás és illetőségigazolás kiadásának kezdeményezése;

 • köztartozásmentes adózói adatbázisba történő felvétel kezdeményezése;

 • a személyi jövedelemadójuk 1 %-áról rendelkező nyilatkozat benyújtása;

 • fizetési könnyítési kérelem elektronikus úton történő előterjesztése.

Mindezek mellett minden adózónak lehetősége van saját adófolyószámlájának megtekintésére, valamint az általa bejelentett és az adóhatóság által nyilvántartott adatainak elektronikus úton történő megtekintésére és ezen adatok letöltésére.

Telefonos ügyintézés


Adóügyekben telefonos ügyintézésre az adóhatóság telefonos ügyfél tájékoztató és ügyintéző rendszerén keresztül kerülhet sor.


NAV Általános Tájékoztató Contact Center

Kék szám (mobilhálózatból is hívható) 06 (40) 42-42-42

Mobilhálózatokból:     20/33-95-888

            30/33-95-888

            70/33-95-888

Ügyfélkapuval kapcsolatos kérdések esetén a kormányzati kék szám: 1818

Ügyintézési idő:    Hétfő-csütörtök 8.30 - 16.00

Péntek 8.30 - 13.30

A telefonhívás előzetes regisztrációt nem igényel.


NAV Ügyintéző Contact Center

Kék szám (mobilhálózatból is hívható): 06 (40) 20-21-22

Ügyintézési idő:    Hétfő-csütörtök 8.30 - 16.00

Péntek 8.30 - 13.30


Az Ügyintéző Contact Center (a továbbiakban: ÜCC) használatához az ügyfélnek egy előzetes regisztráció során kapott egyedi ügyfél azonosító számra van szüksége, amely a rendszerben történő azonosítására szolgál.


Az azonosító számot az UK 30 számú nyomtatványon lehet igényelni, amelyet az azt igénylő magánszemély az alábbi módokon nyújthat be az adóhatósághoz:

 • elektronikus úton az ügyfélkapun keresztül;

 • az adóhatóság internetes felületén elérhető Általános Nyomtatványkitöltő (ÁNYK) programmal kitöltött, illetve üres állapotban kinyomtatott és tollal kitöltött papíralapon benyújtott nyomtatványon.

A kérelem benyújtása illetékmentes.


Az ÜCC rendszerben telefonhívást az ügyfél adóazonosító jelének és PIN kódjának megadását követően lehet kezdeményezni.


Felhívjuk figyelmét, hogy az adózó, ha nem személyesen kíván eljárni, akkor meghatalmazottja útján is eljárhat az adóügyek telefonon történő intézése során, azonban ehhez az szükséges, hogy a képviselő rendelkezzen az adóügyek teljes körű intézésére vonatkozóan állandó meghatalmazással és erről az adóhatósághoz benyújtásra kerüljön a T180-as számú adatlap.


Az ÜCC rendszeren keresztül az alábbi ügyek intézhetők:

 • adózói folyószámlával, folyószámla kivonattal kapcsolatos egyedi tájékoztatás, ehhez kapcsolódó adónemek közötti átvezetés;

 • a regisztrációval, állandó meghatalmazással kapcsolatos egyedi felvilágosítás, tájékoztatás;

 • egyedi bevallási adatokkal kapcsolatos tájékoztatás, a hibás bevallással kapcsolatos egyedi tájékoztatás, papíralapú bevallás esetén - az adózó személyes jelenlétét nem igénylő - javítás;

 • adózói törzsadatokkal kapcsolatos tájékoztatás, egyedi bejelentésekkel, változás-bejelentésekkel kapcsolatos ügyintézés, közösségi adószám igénylése, az Art. 23. § (3) bekezdése szerinti bejelentés;

 • meggyőződés az ellenőrzést végző személy személyazonosságáról és megbízásának érvényességéről, a megbízólevél számáról, az ellenőrzés alá vont adónemekről és időszakról;

 • meggyőződés közösségi adószám érvényességéről;

 • jövedelemigazolás iránti kérelemmel kapcsolatos ügyintézés.Személyes kapcsolatfelvétel

A NAV Vas Megyei Adóigazgatósága az alábbi ügyfélkapcsolati helyeken és időpontokban várja a Tisztelt Ügyfeleket, amennyiben adóügyük elintézése a fentiekben ismertetett  internetes és telefonos- ügyintézési módokon keresztül akadályba ütközik.

Ügyfélkapcsolati hely

Cím

Ügyfélfogadási idő

Hétfő

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Celldömölk

Dr. Szomraky u. 5. 8.00-12.30
13.00-15.30
8.00-12.30
13.00-15.30
8.00-12.30
13.00-15.30

Körmend

Szabadság tér 7. 8.00-12.00
13.00-16.00
13.00-16.00 8.00-12.00
13.00-16.00
8.00-12.00

Sárvár

Várkerület 2-3. 8.00-15.00

Szentgotthárd

Széll K. tér 11. 8.00-15.00

Szombathely

Petőfi S. u. 22. 8.00-18.00 8.00-12.00 14.00-18.00 8.00-12.00 8.00-11.00


További információ:

Az elektronikus kapcsolattartásról, és az adóügyek elektronikus intézéséről, továbbá egyéb adózási kérdésekről további információk a www.nav.gov.hu internetes honlapján találhatók, további kérdéseikkel pedig érdeklődjenek telefonon, illetve keressék ügyfélszolgálatainkat.

Nemzeti Adó - és Vámhivatal

Vas Megyei Adóigazgatósága