Választási tájékoztató

2008-02-29 14:02:22


Tisztelt Választópolgárok !

Mint az a híradásokból mára már közismertté vált, a köztársasági elnök 2008. március 9-re tűzte ki az ügydöntő népszavazás időpontját. Ezen a napon a következő 3 kérdésre adhatnak választ (igent vagy nemet) a szavazók:
- "Egyetért-e Ön azzal, hogy a fekvőbeteg-gyógyintézeti ellátásért a jelen kérdésben megtartott népszavazást követő év január 1-jétől ne kelljen kórházi napidíjat fizetni?"
- "Egyetért-e Ön azzal, hogy a háziorvosi ellátásért, fogorvosi ellátásért és a járóbeteg-szakellátásért a jelen kérdésekben megtartott népszavazást követő január 1-jétől ne kelljen vizitdíjat fizetni?"
- "Egyetért-e Ön azzal, hogy az államilag támogatott felsőfokú tanulmányokat folytató hallgatóknak ne kelljen képzési hozzájárulást fizetniük?"
A népszavazásra kérdésenként külön szavazólap készül. Érvényesen szavazni mindhárom kérdésnél csak az egyik válasszal lehet: igennel vagy nemmel, az alatta elhelyezett körbe tollal írt X vagy + jellel.
Az alábbiakban a népszavazással kapcsolatos néhány fontos tudnivalóra szeretném felhívni figyelmüket:

MOZGÓURNÁS SZAVAZÁS

A mozgásukban gátolt választópolgárok mozgóurnás szavazással adhatják le szavazataikat. A mozgóurnát a választópolgár írásban kérheti vagy a szavazás napja előtt a Helyi Választási Irodától, vagy a szavazás napján az illetékes Szavazatszámláló Bizottságtól, ahol szavazásra jogosult.

SZAVAZÁS

Szavazni kizárólag személyesen és - az igazolás kivételével - csak a választópolgár lakóhelye szerint kijelölt szavazóhelyiségben lehet.
A szavazáson megjelent választópolgártól a szavazatszámláló bizottság elkéri a személyazonosság és a lakcím megállapítására alkalmas igazolványát. Az azonosítás megtörténte után szavazhat az a választópolgár, aki a névjegyzékben szerepel.
Az a választópolgár, aki Magyarországon, de lakóhelyétől távol kíván szavazni, a Helyi Választási Iroda vezetőjétől előzetesen kért "Igazolással" szavazhat. A HVI vezetője ezen az igazoláson feltünteti a választópolgár nevét, személyi azonosítóját, lakhelyének címét és az igazolással szavazásra kijelölt Vasvár, Béke u. 11. sz. alatti szavazókört. Igazolással csak ebben a szavazókörben lehet szavazni városunkban.  

V A S V Á R ,  2008. február 27.

        Helyi Választási Iroda