Helyettes szülőket keresnek

2005-10-01 20:23:30


Vasváron és térségében kicsi a vállalkozói kedv a helyettes szülői szolgálat ellátására. A szolgálat nevezett intézménye a gyermekvédelemmel kapcsola­tos ügyek egyik kimenete. A gyermekek ennek során átmene­tileg, de legfeljebb fél évre úgy­nevezett helyettesítő szülőhöz kerülhetnek, míg a vér szerinti szülők, családjukat egyedül ne­velők egészségügyi vagy más okokból képtelenek ellátni őket.
A helyettes szülői szolgálat megszervezését a térségben a Hegyháti Jóléti Szolgálat Alapítvány vállalta fel a Területi Gyer­mekvédelmi Szakszolgálattal és más szociális szervezetekkel karöltve. A helyettes szülők je­lentkezésük után elbeszélgetése­ken, interjúkon és képzéseken vesznek részt, pszichológiai módszereket, szakmai hátteret és segítséget kapnak a feltétele­zett, majd később a konkrét krízishelyzetek kezelésére és ez­után állhatnak a segítőszolgálat kötelékébe.
A munkáért fizetés is jár, mely vonzó lehet a munkalehe­tőség terén gyengén álló térségi emberek számára. Azonban va­lószínűleg a visszatartó erő oka inkább a nagy felelősséggel járó munkában keresendő.
A feladat ellátásához a gyer­mekszeretet csak egy a fontos elemek között, hiszen összetet­ten kell kezelni a krízishelyzet­be került gyermekek minden­napjait. 

Pogács Mónika
Rábavidék
XVI. évfolyam 16. szám