Kulturáltabb, feltételeket teremt a takarékszövetkezet

2005-10-01 20:22:40


Bővül a szolgáltatások köre Vasváron

Vasváron ismét egy új közintézmény épületének munkála­tai zajlanak. A piacnak régen helyet adó belvárosi téren sorra jelennek meg az új épületek, illetve szépülnek meg a régiek.

A Főszolgabíró térnek nevezett helyen, a Földhivatal szomszéd­ságában, ahhoz közvetlenül csatlakozva egy pénzintézet váro­si kirendeltségének felépítése kezdődött el.
Az arculatában is a tér han­gulatához illeszkedő egyszintes létesítmény 170 hasznos négy­zetméteres térrel rendelkezik majd, melyhez az ügyfélfogadó tér 80 négyzetméteres nagysága mellett négy iroda és más fon­tos, csatlakozó helyiségek is tartoznak. A takarékszövetkezet beruházásának értéke eléri a hetvenmillió forintot. Az épület 41 milliós költségéhez a bank­biztonsági berendezések és egyéb felszerelések ára adódik még hozzá.
A takarékszövetkezet egyéb­ként eddig az önkormányzat ál­tal bérbe adott irodákban fogad­ta a város és térsége lakóit. Azonban a növekvő ügyfélfor­galom és a regionális közpályá­zaton elnyert kistérségi tanács­adói funkciókkal bővülő tevé­kenységük miatt megérett az idő egy saját épület létrehozására is. Az új létesítmény átadására a közeljövőben kerül sor.
Külön megemlítendő, hogy az épületbe egy bankautomatát is elhelyeznek majd, melyből eddig a városban csak egy volt. Így ezzel a lehetőséggel is bővül a Vasváron és a Hegyháton élők számára a választható pénzügyi szolgáltatások köre. 

pam
Rábavidék
XVI. évfolyam 16. szám