Eurégió Művészeti Díj 2005

2005-08-31 16:07:56


Eurégió Mûvészeti Díj 2005


A Nyugat-Pannon Eurégió tagjai, azaz Burgenland tartomány, Gyõr-Moson-Sopron, Vas és Zala megye a 2003. évi hasonló pályázat nagy sikerére tekintettel immár második alkalommal írják ki az Eurégió Mûvészeti Díjat. A pályázaton a festészet, grafika, szobrászat ill. kisplasztika és textilmûvészet mûfajába tartozó alkotásokkal lehet részt venni. A nevezés feltétele továbbá, hogy a pályázó állandó lakhelye ill. tevékenységnek színtere a Nyugat-Pannon Eurégió területén legyen.

Díjazás:
1. helyezett: 2000 EUR
2. helyezett: 1200 EUR
3. helyezett: 800 EUR

Zsûri:
A kiírás feltételeinek megfelelõ pályamunkák közül független, négytagú szakértõi zsûri választja ki a 3 díjazottat és a kiállításon szereplõ mûveket, várhatóan mintegy 50-70 mûalkotást.

Kiállítás:
A zsûri által arra érdemesnek ítélt alkotásokat ez év októberében és novemberében a gyõri Bartók Béla Megyei Mûvelõdési Központban, majd a kismartoni Tartományi Galériában rendezendõ tárlatokon tekintheti meg a közönség. A gyõri kiállítás megnyitóján kerül sor az elsõ 3 helyezett díjának átadására is.

Formai követelmények:
Maximum 3 eredeti mûalkotással lehet nevezni. A kétdimenziós mûvek mérete nem haladhatja meg a 100 x 150 cm-t, a térbeli alkotásoké a 100 cm-es magasságot és a 30 kg tömeget. A munkákat kiállítható formában (képek esetében keretezetten, falra akaszthatóan, szobroknál adott esetben posztamenssel együtt), címmel, a méret és az alkalmazott technika megadásával, valamint a biztosítási érték feltüntetésével kell beadni. Írásban csatolandó továbbá a pályázó neve, értesítési címe, telefonszáma, rövid szakmai életrajza ill. eddigi pályafutásának kivonatos dokumentációja.
A késve ill. hiányos dokumentációval leadott pályamunkák nem kerülhetnek zsûrizésre. A pályázó a pályamunkák beadásával elismeri, hogy kizárólag a fent nevezett szakértõi zsûri illetékes a díjazott ill. a kiállításon részt vevõ alkotások kiválasztásában, a zsûri ítéletével szemben jogi keresettel nem élhet.

A beadás helye és ideje:
Minden megye ill. Burgenland tartomány külön-külön gyûjti a területén élõ pályázók munkáit. A Vas megyei pályázók 2005. szeptember 6-8. között, minden nap 10.30 órától 14.30 óráig személyesen nyújthatják be pályázataikat a Szombathelyi Képtárban (Szombathely, Rákóczi u. 12.).

forrás: http://www.vasmegye.hu/