Forráshiányos támogatás

2005-08-26 20:29:33


Vasvár megkapta az ÖN­HIKIT, azaz az önhibáján kívül forráshiányos településeknek szóló pályázati segítségforrást a Pénzügyminisztérium döntése alapján. Az önkormányzat szi­gorú pályázati feltételeket telje­sített, és azért volt szükség az ál­lami forrássegítség igénybevé­telére, mert a központi normatí­vák nem fedezték a városban kötelezően ellátandó feladatokat a takarékossági intézkedések da­cára sem. A közel 62 és fél mil­lió forint természetesen csak részben csillapítja az idei 120 millió forintos hiányt.
Az eddigi megszorító intézke­dések nyomán sikerült 40 millió forintot a városnak is megtakarí­tania, de az év végéig a hiány ­számtan alapján még cirka 30 millió forintot kell különböző pályázatokkal, illetve további önkormányzati intézményeket érintő megszorításokkal pótolni. A gyermek- és kulturális intézményekben már megtörténtek a szükségszerű lépések, így a jö­vőben más önkormányzati finanszírozású területeket kell meg­vizsgálni takarékossági szem­pontból Vasváron a költségvetési hiány kezelésére.

pam
Rábavidék
XVI. évfolyam 14. szám
2005. augusztus 26.