Munkalehetőségeket teremtenek

2005-08-26 20:22:31


Százmilliós beruházás vette kezdetét Vasváron

Vasváron ünnepélyes keretek között jelentették be a Fogya­tékkal Élők Nappali Ellátó Intézményének kialakítására nyert 94 millió forintos beruházás elindítását. A Hegyháti Jó­léti Szolgálat Alapítvány létrehozásának 12. évfordulóján az egyéves projekt ismertetése a leendő építkezés helyszínén, az úgynevezett Tretter-ház kertjében történt.
Az alapítványon, mit fő pá­lyázón kívül konzorciumi társai, a helyi önkormányzat képviselői és a város polgármestere, Né­meth Zsolt országgyűlési képvi­selő, valamint a Mozgássérültek Vas Megyei Egyesületének kép­viseletében dr. Dalos János és Kiss Péter kancelláriaminiszter is megjelentek a tájékoztatón.
A sikeres pályázatban a szoci­ális intézményre nyert 94 millió forint mellé szükséges volt ön­részt is csatolni, hiszen az egész beruházás végösszege 100 millió forint lesz. Az átépítések műem­léki környezetben, az egykori ezredes-házban és a tiszttartói börtönnek helyet adó épületben folynak majd. Elkészültükkor a jövőben újabb munkatársaknak is tudnak munkát adni a szociális szférában a fogyatékosok segíté­sére ezen a helyen. A folytatás­ban egy új épületrész megépíté­sével foglalkoztató munkahelyet is létrehoznak, melyben 15 hegyháti ember kaphat majd csökkent munkaképességgel munkát. Az építkezés a napok­ban zajló közbeszerzési eljárá­sok lezárultával szeptemberben kezdődik, és 2006 májusára vár­ható a komplexum átadása.
Az újabb vasvári beruházás ismét javíthat a térség szociális helyzetén, mely nem elhanyago­landó szempont, hiszen mintegy 600 fogyatékkal élő személyt jegyeznek a Hegyháton és Vasvá­ron. A programot a Humánerő­forrás-fejlesztés Operatív Prog­ram társadalmi befogadást tá­mogató szolgáltatások infrast­rukturális fejlesztése pályázata támogatta. 

Pogács Mónika

Rábavidék
XVI. évfolyam 14. szám
2005. augusztus 26.