Vasvári Metamorfózis

2005-08-26 20:00:36


A Hegyháti Képző- és Iparmű­vészeti Kiállítás augusztus 12-én Vasváron a Vas Megyei Idősek Otthonában tárta ki kapuit Meta­morfózis, azaz Átváltozások cím­mel.


Az eseményen - melynek kul­turális műsorblokkját a Vasvári If­júsági Klub és az Őszirózsa Nép­dalkör énekesei adták- Kútszegi István, a Vas Megyei Önkormány­zat művelődési titkárságának mun­katársa köszöntőjében elmondta, az idei megmérettetésre több mint száz alkotást neveztek be. Elbírálá­sukban háromfős szakmai zsűri működött közre, s végül 28 alkotó munkája került a közönség elé.
Közülük kiemelkedő teljesít­ményéért 5 alkotót részesítettek különdíjban. Németh Zsolt vas­vári polgármestertől vehetett át elismerést Dvorzák Aliz (Ka­posvár), Káldy Lajos (Szombat­hely), Salamon Árpád (Konsice­Szlovénia), Szabó Anita Eszter (Körmend) vala­mint a kőszegi Tálas Ágnes.
Valamennyi, a kiállításon részt­vevő alkotó különleges kivitelű emléklapot kapott. A tárlat az ott­hon földszinti folyosóján és az in­tézmény könyvtártermében szep­tember 9-ig naponta 10-16 óra kö­zött tekinthető meg. 

Tóth L.

Rábavidék
XVI. évfolyam 14. szám
2005. augusztus 26.