Jól kezdték a szezont a kézisek

2005-03-19 23:55:26


Vasváron a ", feltámadásban " bíznak a körmendiek


Elkezdõdött a pontvadászat az NB II-es kézilabda bajnokságban. A térségünkben mûködõ csapatok jól szerepeltek az elsõ két fordu­lóban. A vasvári hölgyek mindkét mérkõzésüket megnyerték épp­úgy, mint a szentgotthárdi fiúk. A körmendi lányok mérlege 50 szá­zalékos, de a mutatott játék alapján nekik sem kell szégyenkezniük.


A piros-feketék elsõ találko­zójukon magabiztos játékkal gyõzték le a tapolcaiakat, akik elõttük állnak a bajnoki tábláza­ton. A körmendi együttesben na­gyon sok a fiatal játékos, a fel­nõtt csapatban mindössze három olyan kézilabdázó van, aki nem ifjúsági korú. Csapatkapitányuk, Tóth Bernadett pe­dig olyan tudású és felkészültsé­gû játékos, aki a legmagasabb osztályban is "bevethetõ" lenne.
- Jól sikerült a felkészülésünk, bár nem játszottunk sok edzõmér­kõzést, de a tréningeken kemé­nyen dolgoztak a lányok. Az erõn­létünk jó, támadó játékunk ered­ményes, sajnos sok gólt kapunk, ami elsõsorban azért van, mert a kapus poszton nagyon sebezhetõ­ek vagyunk. A hétvégén a gyõri VKLSE gárdáját fogadjuk, csak akkor van esélyünk a pontszerzés­re, ha nagyon lelkesen és fegyel­mezetten játszunk. Utána - nagy­szombaton - Vasvárra megyünk, ahol szeretnénk meglepetést sze­rezni. A bentmaradás továbbra is a célunk, ám ha nem sújtanak ben­nünket sérülések, akkor egy kis szerencsével akár a középme­zõnyben is végezhetünk - mondta Belényes Jánosné, a csapat edzõje.
A vasváriak a kiváló kupasze­replés után ott folytatták, ahol ab­bahagyták. Alsóõrsön és a Gyõri ETO fiataljai ellen is gyõztek, te­hát optimistán várhatják a soron következõ megyei rangadókat. Pénteken Sárvárra szólítja õket a sorsolás, ahol a papírforma könnyû vendéggyõzelmet ígér, ám van ennek az összecsapásnak né­mi pikantériája. A sárváriak ugyanis alaposan "beerõsítettek": Pupp Adél mellett a két exvas­vári, Horváth Helga és Vlasits Tünde is erõsíti a soraikat. Utána a körmendieket fogadják a hegy­hátiak. A vasváriak csapatában je­lenleg öt olyan játékos is pattog­tatja a labdát, akik egykoron a pi­ros-feketéknél játszottak.
- Sajnos sok a sérültünk, ezért az ifisták is egyre több lehetõséget kapnak. A csapat gerince képzett, rutinos játékosokból áll, ezért bí­zom a gyõzelemben, csak így való­sulhat meg a célkitûzésünk, hogy felkapaszkodjunk a dobogóra. Egyre eredményesebben alkalmaz­zuk az 5+1-es védekezési formációt, támadásban pedig új figurákat is begyakoroltunk - tudtuk meg Vass Sándortól, az együttes trénerétõl.

A szentgotthárdi fiúk a kisbé­ri és a móri együttest is legyõz­ték, és szeretnék folytatni ezt a sorozatukat vasárnap az alsó­õrsiek ellen is. Ezt követõen ne­hezebb feladat vár rájuk, hiszen az élmezõnyben tanyázó Gyõr­újbarát vendégei lesznek:
- Remélem, hogy a harmadik hazai mérkõzésünket is megnyer­jük, s akkor marad esélyünk arra, hogy az elsõ hat csapat között vé­gezzünk a bajnokság zárásakor. Sok ügyes ifista játékosunk van, az õ beépítésük már elkezdõdött, s ezt a munkát tovább kell folytatni. Az NB II-ben való szereplés egyre nagyobb anyagi terheket ró a klubra, s ezeket a plusz forintokat nem könnyû elõteremteni. A Magyar Kézilabda Szövetség elõírásai egy­re többe kerülnek, miközben szû­kösek az önkormányzat lehetõsé­gei, és szponzorokat sem könnyû találni - jelezte a gondokat Németh Sándor, az egyesület elnöke.

vita
Rábavidék
XVI. évfolyam 5 .szám