Dercsényi Dezső sajtódíj

2005-02-16 18:34:08


A korábbi évekhez hasonlóan a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal idén is átadja a Dercsényi Dezsõ sajtódíjat az arra legméltóbb publikációk szerzõinek.

Az alapító okirat értelmében a díjat az az újságíró, riporter, publicista, közíró vagy egyéb szerzõ kaphatja meg, aki az elõzõ naptári év mûemlékvédelmi szempontból legjobb, leghasznosabb, leghatásosabb publikációját jelentette meg a nem szakirányú magyar sajtóban. Tekintettel azonban arra, hogy az írott és elektronikus sajtó lehetõségei meglehetõsen eltérõek, a zsûri külön díjazza a kétféle médiumot.

Javaslatot bárki tetszõleges számban tehet, de saját mûvét nem javasolhatja senki. A javaslattevõt kérjük, rövid írásos indoklással kiegészítve juttassa el a javasolt publikáció eredetijét ill. másolatát (melybõl ki kell derülnie, hogy az mikor és hol látott napvilágot)

Ghyczy Gabriellának
(postán: Kulturális Örökségvédelmi Hivatal - 1535 Budapest, Pf. 721.; személyesen: Budapest I., Szentháromság tér 6. magasföldszint 45.), legkésõbb 2005. március 14-ig.

A díj átadására - a hagyományoknak megfelelõen - a mûemléki világnap központi ünnepségén (2005. április 18-án) kerül sor. A díjazottakat természetesen külön értesítjük.

http://www.koh.hu