Újszerű üzleti vállalkozások a Hegyháton

2005-02-08 09:51:15


Vasvár és környéke az új esz­tendõben amellett, hogy több vá­rosi üzlet bezárta kapuit, újszerû vállalkozásokkal is gazdagodott. Ilyen üzleti vállalkozás egy, az uniós normákat maximálisan be­tartó mozgó tejbolt. Az agrári­umban az utóbbi idõkben dráma­ian csökkent az állattartók, tej­termelõk száma. A néhány gazda mellett csak a nagy tejtermelõk, a termelõszövetkezetek marad­tak állva a versenyben. Ám most egy vállalkozó térségi gazda uni­ós normákat teljesítve, kisteher­autóval járja a várost, 4 fokosra hûti a saját maga termelte tejet és automatizált rendszerrel szol­gálja ki a tejért sorban állókat.
A gazdának szerzõdése van termelõszövetkezetekkel is, így ha az általa termelt tej kevésnek bizonyul, a tsz siet a segítségére és egészíti ki a szükséges mennyiséggel a készletet. Ám hogy mennyire életképes az újszerû próbálkozás, azt majd az idõ, il­letve a konkurencia dönti el. Mindenesetre a versenyben a vasvári vevõk járnak a legjob­ban, mert valódi választásuk le­het a bolti zacskós vagy dobozos tej, a házaknál kapható kannás tej és a modern hûtõrendszerrel felszerelt, garantált minõségû autós tej között. Egyébként a felsoroltak között nemcsak mi­nõségben, de az árakban is nagy különbségek vannak. Az újszerû próbálkozás egyfajta tendencia kezdete is a városban, hiszen a napokban már egy kenyeres au­tó is megkezdte mûködését, és szinte házhoz viszi a friss meleg kenyeret.

p. M.
Rábavidék
XVI. évfolyam 2. szám