Geotermikus energiahasznosítás korszerűsítése és bővítése Vasváron

KEOP-4.10.0/B/12-2013-0032 


VASVÁR VÁROS „GEOTERMIKUS ENERGIAHASZNOSÍTÁS KORSZERŰSÍTÉSE ÉS BŐVÍTÉSE VASVÁRON” CÍMŰ PROJEKTJÉNEK  MEGVALÓSÍTÁSA ELKEZDŐDIK

Vasvár Város Önkormányzata támogatás nyert a „Geotermikus energiahasznosítás korszerűsítése és bővítése Vasváron” című KEOP-4.10.0/B/12-2013-0032 számú projekt keretein belül. Az 586 463 500.-Ft összköltségvetésű pályázat keretében Vasvár Város Önkormányzatának célja, hogy a Régióhő Kft. vasvári távfűtési rendszeréhez csatlakozott épületek földgázfogyasztását a lehető legnagyobb arányban váltsa ki a helyben feltárható termálvíz energiája.

 

Kedvezményezett: Vasvár Város Önkormányzata (9800 Vasvár, Alkotmány u. 1.)

A projekt megnevezése: Geotermikus energiahasznosítás korszerűsítése és bővítése Vasváron

Projekt azonosító: KEOP-4.10.0/B/12-2013-0032

 

Projekt főbb adatai:

Projekt összköltségvetés: 586.463.500,- Ft

Támogatás összege: 475 581 120,- Ft

Önkormányzat által biztosított önerő összege: 110.882.380,- Ft.

Kivitelezés időszaka: 2015. március 20.- 2015. augusztus 20.

Kivitelező: Porció Műszaki Fejlesztési és Vállalkozási Kft. (1021 Budapest, Ötvös János u. 3.) és VIKUV Vízkutató és Fúró Zrt. (2700 Cegléd, Rákóczi út 72.) Konzorcium

Tervező: Földhő Tervező, Tanácsadó Bt (6725 Szeged, Oltványi u. 5.)

Műszaki ellenőr: Kapos Hidro Kft. (7400 Kaposvár Buzsáki u. 48.)

 

A projekt bemutatása


Vasváron működő távfűtési rendszer a 4.600 fős lakosú település lakásainak 18%-át, valamint az önkormányzati intézményeket látja el. A fűtőműveknek tulajdonosa és üzemeltetője az 1992-ben, Körmend, Szentgotthárd és Vasvár városok önkormányzata által alapított Régióhő Regionális Távhőszolgáltató Kft. Feladata a három város területén a távhőszolgáltatás és táv meleg vízzel való ellátás, folytatva a korábban a Vas megyei Távhőszolgáltató Vállalat által végzett tevékenységet.

A Régióhő Kft. a hőszolgáltatáshoz felhasznált hő döntő hányadát maga termeli, egy kisebb részét vásárolja. Meghatározó energiahordozója Vasváron a földgáz, amelyen kívül geotermikus energiát is vételez, ezt azonban csak az egyik fűtőműben hasznosítja, ott is csak kismértékben. A város határában 1963-ban fúrták meg, majd 1975-ben képezték termálkúttá a ma is használt kutat. A meglévő termálkút a város külterületén található, amiből a kitermelt vizet energetikai hasznosítás után balneológiai célra használják a város fürdőjében.

Vasvár nyugati részén lefúrandó új termálkútból kitermelt kb. 75 °C hőmérsékletű  termálvizet földbe fektetett távvezetéken a Járdányi utcai és a Béke utcai távfűtési hőközpontba továbbítva kerül sor a termálvíz hőenergiájának közvetett módú hasznosítására.

 

A projekt keretein belül kiépítésre kerül 1 db 2.300 m talpmélységű termálkút, 250 fm nyomvonal hosszon termál vezetékhálózat, 950 fm nyomvonal hosszon távfűtési vezetékhálózat és 38 db alhőközpont.

A projekt során létrehozott energiahasznosító rendszer tervezett eredménye közel 22 TJ/év földgáz helyettesítése geotermikus energiával. A beépített berendezések legnagyobb geotermikus teljesítménye 1.400 kW. A felhasznált termálvíz évi mennyisége 181.833 m3.

Az üzembe helyezés után 929 t/év CO2 ekv. (klímaváltozást okozó gáz), 107,6 kg/év SO2 és 1,4 kg/év NOx, emisszióval csökken a levegő terhelése.

A megépített települési geotermikus közművet üzemeltetésre Vasvár Város Önkormányzata a Régióhő Kft.-nek adja át.

 

A projekt célkitűzése
 

A projekt célkitűzése az, hogy a távfűtéshez csatlakozott épületek és azok használati melegvíz készítési célú földgázfogyasztását a lehető legteljesebb mértékben, és a lehető legnagyobb arányban váltsa ki a helyben feltárható termálvíz energiája.
 

Elvárt eredmény

Az önkormányzat szempontjából a gazdaságossággal szemben támasztott minimális elvárás, hogy a lakosság terhei csökkenjenek és a pályázati önerő a beruházás eredményéből, azaz a csökkenő távfűtési díjból, valamint a városi távfűtés működési veszteségének elmaradásából 5-6 éven belül megtérüljön.

Program
2021. január 20. szerda
H
K
Sz
Cs
P
Sz
V
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Időjárás
Facebook

Keresés
Fotók: Laki László (címlapképek), Pogács Mónika (polgármesteri fotó)