Projekt azonosító: TIOP-1.1.1-09/1-2010-0054

 

 

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap Társfinanszírozásával valósul meg. társfinanszírozásával valósul meg.

 

? Projekt neve: A Vasi Hegyhát gyermekeiért: tanulói laptopokkal

 

Alapvető cél

A pályázat alapvető célja - összhangban az EU ajánlásaival, a hazai közoktatás-fejlesztési stratégiával, valamint az ÚMFT célkitűzéseivel - a sikeres munkaerő-piaci alkalmazkodáshoz szükséges, az egész életen át tartó tanulás megalapozását szolgáló képességek fejlesztése és kompetencia alapú oktatás elterjesztése a magyar közoktatási rendszerben, ami közvetve hozzájárul a foglalkoztatási helyzet javításához.
 

A közoktatási intézmények informatikai eszközellátottsága sem mennyiségében, sem minőségében nem illeszkedik a folyamatosan növekvő felhasználási igényekhez. Az informatikai infrastruktúra, amelynek zömét az informatikai laborok adják, nem képes a pedagógia, módszertani reform támogatására. Az intézményekben, a TÁMOP módszertani és tartalmi fejlesztéseinek disszeminációját támogató infrastruktúrafejlesztésre van szükség, mégpedig egységes módon, ami biztosítja az eszközök által elérhető hozzáférést a fejlesztési eredményekhez az ország minden területén egyenletes eloszlásban.
 

A konstrukció közvetlen célja az élethosszig tartó tanulás kulcskompetenciáinak fejlesztéséhez szükséges, egyenlő hozzáférést biztosító IKT infrastruktúra megteremtése, a közoktatási intézmények számítógép állományának korszerűsítése a pedagógiai feladatok igényeinek megfelelő infrastruktúra kialakítása érdekében.

A konstrukció közvetlenül hozzá kíván járulni az IKT-val támogatott 1:1 (1 diák/1 számítógép) oktatási környezet bevezetéséhez és elterjesztéséhez a közoktatásban. Az 1:1 IKT-val támogatott környezet az IKT-val támogatott oktatás eszközrendszerének azon következő generációja, amelyben a frontális pedagógiai módszertan mellett a hangsúly az egyéni és egyedileg szervezett csoportos tanulási folyamatra helyeződik, és amely még hatékonyabban támogatja az egyéni tanulás képességének és a kooperatív technikák fejlesztését.
 

Továbbá a konstrukció hozzájárul a digitális oktatási tartalmak integrálásához a kompetencia fejlesztő oktatás alkalmazása során. A konstrukció keretében megvalósított infrastruktúra fejlesztés hozzájárul az elektronikus mérés-értékelés, valamint az oktatási adminisztráció elterjesztéséhez.

 

Specifikus cél:

A vasvári Kardos László Általános Iskola diákjai számára 17 db tanulói laptop beszerzése, melyhez 1 tanári eszköz, valamint 1-1 db router és wifi access point tartozik. Az eszközök tárolására 1 db tároló kerül beszerzésre.

 

? Kedvezményezett neve és elérhetősége:
Vasvár Város Önkormányzata 9800 Vasvár, Alkotmány u.1.

 

Eszközök üzembe helyezése:
Kardos László Általános Iskola (9800 Vasvár, József Attila u. 23-25.

 

Közreműködő szervezet neve és elérhetősége:
Oktatási Minisztérium Támogatáskezelő Igazgatósága 1055 Budapest, Bihari János u. 5.

 

 

 

Kapcsolódó anyagok:

Projektbemutató az iskolában

 

Közreműködő Szervezetek:

http://www.nfu.hu/

http://www.okmt.hu/

Program
2021. január 16. szombat
H
K
Sz
Cs
P
Sz
V
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Időjárás
Facebook

Keresés
Fotók: Laki László (címlapképek), Pogács Mónika (polgármesteri fotó)