A Vasi Hegyhát gyermekeiért:

A vasvári Kardos László ÖKO- Általános Iskola, mint a kistérség bázisiskolájának megújítása egy modern-akadálymentes, inkluzív szolgáltató oktatási intézménnyé, amely a térség gyermekeinek fejlődését, fejlesztését szolgálja.

(Projekt azonosító: NYDOP-5.3.1/2F-2f-2009-0006)

 Az Európai Unió és a Magyar Állam által nyújtott támogatás összege: 199.996.538,- Ft.

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósul meg.

Kedvezményezett megnevezése:

Vasvár Város Önkormányzata (9800 Vasvár, Alkotmány u. 1.)

Megvalósítás időszaka: 2009. március - 2010. december

Közreműködő szervezet:

http://www.vati.hu

Az Európai Unió és a Magyar Állam által nyújtott támogatás összege: 199.996.538,- Ft.

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósul meg.

Kivitelező: ZÁÉV Zrt.

(8900 Zalaegerszeg, Kossuth Lajos u. 9-11.)

Tervező: Oregon Mérnöki Iroda Kft.

(9723 Gyöngyösfalu, Alkotmány u. 41.): Benkő János (ügyvezető), Cs. Tóth Péter (felelős építész tervező)

Közreműködő szervezet: Váti Magyar Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai Kht.

Pénzügyi adatok:

A projekt elszámolható költségei összesen: bruttó 267.019.515,- Ft

Támogatás: 199.996.538,- Ft

Önerő: 67.022.977,- Ft

Költségvetésen belül:

Építés (bruttó): 227.549.156,-

Eszközbeszerzés: 23.873.483,- Ft

Egyéb (előkészítés költségei, projekt menedzsment, közbeszerzési szakértő és eljárás, könyvvizsgáló, mérnöki, szakértői díjak): 15.596.876,- Ft

Célok:

A projekt átfogó célja

Az iskola teljes külső és belső felújítása, teljes körű fizikai és szellemi akadálymentesítése, szakmai és tárgyi feltételeinek fejlesztése, így vonzóbbá tétele a város és a kistérség lakossága számára, bázisikolai szerepének megerősítése infrastruktúrafejlesztés által.

A projekt specifikus céljai

I. külsőleg és belsőleg megújult, műszakilag megfelelő épületek (javított nyílászárók; felújított külső faburkolat; átalakított, szigetelt épületegyüttes; megfelelő áramkör; elegendő számú vizesblokk; balesetmentes járófelület)

II. fizikailag és szellemileg akadálymentesített intézmény

III. modern eszközök és felszerelések (a modern oktatás követelményeinek megfelelő bútorzat és eszközök)

IV. megfelelő udvari tér (felújított sportpálya; kisiskolai játéktér)

V. Pedagógiai Program szakmapolitikailag illeszkedik (cél TAMOP 3.1.4 pályázat megvalósítása)

VI. Infokommunikációs fogadószint megteremtése (számítógépterem, modern nyelvi labor, digitális tábla fogadószintje elkészül)

VII. Korszerűen felújított, az intézményi igényeket jobban kielégítő tornacsarnok (légbefúvás megoldott; megújult parketta mobil védőréteggel; az intézményi rendezvények látogatottságához ülőhelyek biztosítása; öltözők megfelelő vizesblokkokkal)

Elvárt eredmények

A külsőleg és belsőleg megújult, fizikailag és szellemileg teljesen akadálymentesített, magasabb komfortérzetet biztosító, a város és a kistérség gyerekei számára vonzó intézmény, megnövekedett vonzásindexszel. A bázisikolai szerep megerősödésével együtt létrejön az EGYMI kistérségre kiható szerepkörrel. A modern oktatási módszerek, technikák feltételei javulnak. Az SNI-s gyermekek nevelése-oktatása integráltan, magasabb színvonalon történik; a HH és HHH tanulók esélyei növekednek. A rekonstrukció által a fenntartási költségek csökkennek. A felújított, megújult sportlétesítmények színvonalasabban szolgálják ki a kötelező testnevelés órákat, valamint a diákolimpiai, kistérségi versenyigényeket, továbbá a városi sport és kulturális igényeket.

Tevékenységek:

Alaptevékenységek

Az épületrészek felújítása, korszerűsítése:

?         A főépület külső homlokzatának felújítása hőszigetelő képesség növelésével, a faburkolat pótlása, javítása, festése.

?         A főépület nyílászáróinak passzítása, javítása.

?         A főépület tantermei elkopott PVC padozatának cseréje, a falak festése.

?         A kisépület tantermeiben padozat csere, falak festése, a nyílászárók cseréje az épület utólagos hőszigetelése.

?         Konyha, étterem, tornacsarnok lapostető szigetelésének felújítása.

?         A WC blokkok felújítása, korszerűsítése a vízvezetékek és a szaniter termékek cserélésével, szintenként akadálymentes vizesblokkok kialakításával.

?         Az étteremhez kapcsolódó vizes blokk kialakítása.

?         Az egyes épületrészek akadálymentes megközelíthetősége teljes fizikai és szellemi akadálymentesítéssel.

?         A távfűtéses intézmény radiátor szelepeinek termo-szelepre történő cserélése.

?         Villamoshálózat rekonstrukciója

?         Tornacsarnok padozatának cseréje, mobil védőréteggel való ellátása, levegőcsere légbefúvással való megoldása, nézőtér bővítése ülőhelyekkel.

?         Tornatermi folyosók, öltözők felújítása, vizesblokkjainak korszerűsítése.

Kiegészítő tevékenységek

?         A számítástechnikai eszközök alkalmazhatóságához csatlakozások kiépítése az intézmény egész területén.

?         Kisiskolai játékudvar kialakítása

?         A meglévő udvari sportpálya-együttes rekonstrukciója.

?         Az intézményhez akadálymentes parkolóhely kijelölése

?         Az SNI-s gyermekek fejlesztéséhez szükséges eszközök, berendezések beszerzése

?         A modern oktatáshoz szükséges eszköz és bútorzat beszerzése

Tervezett infrastrukturális tevékenységek bemutatása épületrészenként:

Főépület

Az 1988-ban átadott épület az átadás idején a legkorszerűbb intézmények közé tartozott. A modern kialakítású épület, földszint, emelet és tetőtér beépítéses, üvegkupolás aulával. A vasbeton vázas panelos homlokzati elemekből készült épület hőszigetelő képessége a jelenlegi előírásoknak nem megfelelő. Az átadás idején korszerű - az 1980-as évektől hazánkban is alkalmazott, a mai modern építőanyagok első generációs termékeiből megvalósított - épület mára már elhasználódott. A rendszerváltást követően, de különösen az elmúlt évtizedben az önhibáján kívül hátrányos helyzetű önkormányzat az intézmény felújítására nem tudott megfelelő pénzügyi forrást biztosítani. Ennek következtében az épület elhasználódott. A felújítás fontosságát indokolja, hogy a kivitelezés idején a hazánkban új építőanyagokat nem szakszerűen építették be, így az épület kivitelezési hiányosságai mára már problémát okoznak. Jelen projekt megvalósításával ezek a hiányosságok megszüntethetők.

Ilyen a homlokzati faburkolat elvetemedése, mely az épület elázását okozza, azt javítani, passzítani és újra kell festeni. A külső nyílászárókat passzítani, a letöredezett műanyag vízvetőket pótolni kell. Ezzel egy ütemben a homlokzat hőszigetelése is megtörténne.

A tantermek PVC padlózatait már csak cserélni lehet, mert elkoptak. Minden tanteremben új, kopásálló, balesetmentes burkolatot kell készíteni. A tantermek falazatainak javítása, festése válik szükségessé a vezetékezést követően.

A lépcsőházak mellett szintenként 2-2 db fiú-lány WC található. Ezek vízvezetékei elöregedtek, gyakorta eltörnek, eláztatva a lépcsőházat. A mosdók, WC kagylók töredezettek. A WC blokkokat fel kell újítani az akadálymentesítés figyelembevételével. A vízvezetékeket, a kagylókat, mosdókat ki kell cserélni a padló és oldalfalburkolattal együtt.

 Úgynevezett "kisépület"

A főépülettől keletre, 20 m távolságra lévő, 1960-as években épült emeletes épületben az alsó tagozatosok számára kialakított 6 db tanterem van. Az épület padlóvonala magasabban van a főépület padlóvonalától. Ablakai rosszul, vagy egyáltalán nem záródnak, falának is rossz a hőszigetelése. A padlózat teljesen elkopott. Az alsó tagozatos gyermekek az étteremhez és a tornacsarnokhoz a 20 m hosszú összekötő, zárt folyosón át jutnak el, melyet adományokból építették, ami a csapadéktól óvja a kisgyermekeket, de nem hőszigetelt. A tantermeket fel kell újítani a padlózat cseréjével, a termek festésével, a nyílászárókat hőszigeteltre kell cserélni. Az épület homlokzatának utólagos hőszigetelésével a fűtési költség csökkenthető, illetve megfelelő hőmérséklet biztosítható. Az átjáró helyett egy hőszigetelt, akadálymentes megközelítést biztosító folyosót kell építeni, a kisépület emelete felvonó beszerelésével akadálymentes lesz. A földszinti helyiségekből kialakításra kerülnek a fejlesztő termek és az EGYMI irodái.

 Konyha-étterem

Az étteremhez WC-blokk nem került kialakításra, vizesblokkok csak a távolabb lévő tantermek közelében találhatóak. Ez leginkább az alsó tagozatos kisdiákok csoportos étkeztetésekor okoz gondot, mert nehezen érhető el a mosdó. Szükséges az étkező bejáratához egy női (akadálymentes) és férfi vizesblokk kialakítása.

 Összekötő folyosó

Ez köti össze lépcsőkkel a tantermi főépületet az étkező-konyhával, illetve a tornacsarnokkal. A lapostető beázik, javítása szükséges.

 Tornacsarnok

A tornacsarnok parkettája hullámos, egyenetlen, kopott. A vakolat a beázások következtében mállik. Igényként felmerült ülőhelyek kialakítása a kistérségi sport és iskolai kulturális rendezvényekhez. Az öltözőkhöz kapcsolódó vizes blokkok vízvezetékei elöregedtek, a gyakori csőtörések miatt a falak eláztak, a zuhanyzó fülkék állapota leromlott. A tornacsarnok parkettáját újra kell cserélni, mobil védőréteggel ellátni, a vakolatot javítani és festeni kell. Az ülőhelyek kialakítása céljából lelátó építése szükséges. Az öltözői vizesblokkok vezetékeit, szerelvényeit, zuhanytálcáit cserélni kell. A levegő utánpótlás a tornacsarnokban nem megoldott, mely probléma a tanítási időben a folyamatos, párhuzamos használat mellett jelentkezik, mivel a nyílászárók nyílófelülete nem elégséges. Ennek megoldására beszerelése kerülne egy légcserélő berendezés.

 Minden épületnél jelentkező problémák és erre válaszoló fejlesztések

A felújítás eredményeként a teljes fizikai és szellemi akadálymentesítés (komplex) megvalósul. A WC-k felújításával egy időben akadálymentes WC-k is kialakításra kerülnek. A szellemi akadálymentesítés során a lépcsőházak és a folyosók padlózatán elütő színű vezetőcsíkok kerülnek elhelyezésre, valamint tájékoztató táblák, feliratok kerülnek kihelyezésre.

A teljes villamos hálózata elavult, a jelenlegi kapacitás a megnövekedett áramigényt nem tudja ellátni (IKT eszközök számának növekedése), ezért a felújítás során belső hálózatbővítés valósul meg. Az intézmény szélessávú Internet csatlakozási lehetősége szűkös, ennek fejlesztése elengedhetetlen az informatikai eszközök fogadásához, így a fejlesztés során a szélessávú internet csatlakozásokat ki kell építeni, valamennyi terem összekapcsolásával egy központi rendszerhez.

Az intézményben a radiátorok szelepei korrózió miatt nem állíthatóak, azok teljes hőleadással dolgoznak. A szelepek termo szelepekre történő cseréjével csak a szükséges hőmennyiség engedhető a radiátorokba, ezzel a fűtési költség csökkenthető.

 Udvar

Az intézmény rendelkezett játszótérrel, felülvizsgálat után kiderült, hogy balesetveszélyes, ezért azonnal meg kellett szüntetni. Ennek kiváltására kisiskolai játékteret, valamint ügyességfejlesztő eszközöket, kerti bútorokat kívánunk beszerezni. Az intézmény indulásakor kialakított sportpálya aszfaltos burkolatú kézilabda pályából, azt körülvevő salakos futópályából, távolugró gödörből, és súlylökő körből állt. Az idők során a salakos futópálya elhasználódott, a labdafogó háló tönkremenetelével a pálya nem működik funkcionálisan. A sportpálya köré építendő labdafogó háló, a futópálya felújítása, a távolugró gödör és a súlylökő kör rekonstrukciója a gyermekek szabad levegőn történő tartalmas szabadidős és tanórai foglalkozásaihoz ad lehetőséget.

Parkolóhely

A parkolóhelyek a jogszabályi előírásnak megfelelnek, ugyanakkor szükséges akadálymentes parkolók kijelölése a főépület bejáratánál.

 

Program
2021. január 21. csütörtök
H
K
Sz
Cs
P
Sz
V
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Időjárás
Facebook

Keresés
Fotók: Laki László (címlapképek), Pogács Mónika (polgármesteri fotó)