HELYZETELEMZÉS
Vasvár város közigazgatási területén jelenleg is működik közszolgáltatást nyújtó szennyvízelvezetési és tisztítási rendszer, melynek üzemeltetését a VASIVÍZ Vas megyei Víz- és Csatornamű Zártkörűen Működő Részvénytársaság látja el. Az Rt. egyik alapítója Vasvár Város Képviselőtestülete, alapítás éve 1996.10.01. Városunkban a Petőfi S. utca 110. sz. alatt működik a Zrt. egyik fióktelepe, amely a szennyvízelvezető hálózat- és tisztítótelep üzemeltetését látja el. A településen keletkezett szippantott szennyvizet Vasváron fogadják.
Vasvár város az agglomerációs listában 5395 LE szerepel (teljes csatornázottság) esetére. A szennyvíztisztító telep 0372/42 hrsz-ú területen helyezkedik el, a várostól 500 m védőtávolságra.

A szennyvíztisztító telep állami céltámogatással és egyéb támogatásokkal valósult meg. E tisztító telep építését követően a város a hálózat kiépítésével számolt, melyre a hegyháti település vezetése, a város önkormányzata 2000-től folyamatosan készült. A sikeres megvalósítás, fejlesztés érdekében elkészítette a szükséges tanulmányokat, megszerezte a Nyu-du Vízgazdálkodási Tanács Szakmai Bizottságának jóváhagyását, elkészítette a vízjogi létesítési engedély-terveket, majd 2007-ben megszerezte a vízjogi létesítési engedélyt is.
Készültek a tanulmánytervek, előzetes környezeti hatásvizsgálatok és engedélyezési tervek.

A projekt magvalósulása lehetővé teszi a környezettudatos szemléletmód kialakítását és a komfortos EU előírásoknak megfelelő településjelleget.

CÉLKITŰZÉS

A stratégiai cél: a szennyvízcsatorna-hálózat megépítése, annak pozitív   gazdasági,  szociális,  társadalmi,  morális, környezeti-ökológiai, valamint a szervezeti és személy-image-t erősítő következményei.

 

A kommunikációs célok: 

- Projekt ismertségének növelése

- Projekt elismertségének növekedése

- Látens támogatók számának növelése

 -Aktív támogatók számának növelése

- Az  UMFT ismertségének növelése

- UMFT elismertségének növelése

- Az önkormányzat image-ának erősödése

- Képviselők, véleményvezérek image-ának erősödése:

- A Víziközmű Társulás munkájának imege-erősödése

-A környezettudatosság és a fenntartható fejlődés paradigmájának ismerete       és elmélyítése


KOMMUNIKÁCIÓS STRATÉGIA:

A projekt előkészítő szakaszának kommunikációs stratégiája a projekt kiemelt célcsoportjának, az aspiráns lakosság támogató véleményének kialakítása, valamint  a Víziközmű Társulás tevékenységének bemutatása, pozitív image-ánek erősítése.

 

Az előkészítő szakasz a reputatív célok erősítését a közvélemény-kutatás, valamint az ATL és BTL eszközök együttes alkalmazásával kívánja elérni.

Az előkészítő szakasz kiemelt célcsoportja a lakosság, a II. ütem további érdekgazdákat is feltételez, mint civil szervezetek, helyi vállalkozók valamint az önkormányzati munkatársak.

A megvalósítási szakasz, azaz a projekt építése a staccato tájékoztatáson kívül a reputációs célokat is kitűzi.

A magvalósítás utáni kommunikációs stratégia a lehetséges projekt-hatások kommunikálást tűzi ki célul.

FELELŐSÖK

AT Professional Kft feladatai: a közvélemény-kutatás, a kockázat-elemzés, a válságterv, a hatástanulmány elkészítése, valamint a cselekvési tervben szereplő célcsoportok és csatornák azonosítása.

A véleményvezérekkel interjú-készítés, és a médiatréning lebonyolítása.

A honlap-elágazás elkészítése, frissítése, a szórólapok megtervezése, szórása.

A lakossági fórum megszervezése, dokumentálása.

Vasvár Város Önkormányzatának PR referense feladatai: a nyomtatott sajtóval való kapcsolattartás, cikkek írása, story-generálás, sajtómonitoring készítés.

A sajtótájékoztatók megszervezése, lebonyolítása, cikkek generálása.

VISSZACSATOLÁS

Az előkészítési szakasz kommunikációs aktivitása a következő módszerekkel mérhető:

 

 1. sajtómonitoring: mennyiségi és  minőségi elemzés

 2. a közvélemény-kutatás image-erdményei

 3. a honlap látogatottsági indexe

 4. az önkormányzatnál érdeklődők száma

 5. a lakossági fórumon részvevők száma, vélemény-targetálás

 

SAJTÓFIGYELŐ

Vasvár agglomeráció szennyvízelvezetés és tisztítás KEOP-7.1.2.0-2008-0003 sz. projekt

 

 1. Jövőkép: pályázva fejlődnek (Vas Népe tudósítás) 2008. augusztus 16.
 2. Átvállalt kamatok (Vas Népe tudósítás lakossági fórumról) 2008. október 31.
 3. Előkészítés alatt (Vas Népe tudósítás) 2008. november 7.
 4. Egy esztendő krónikája (Vas Népe tudósítás) 2008. december 19.
 5. A munka gyümölcse (Vas Népe tudósítás) 2008. február 6.
 6. Lakossági fórum (Vasvári Újság tudósítás) 2008. november 7.
 7. Tájékoztató a szennyvíz projektről (Vasvári Újság tájékoztató) 2008. december 19.
 8. Környezettudatosság (Vasvári Újság interjú)  2009. január 30.
 9. Lakossági fórum (Vas Népe sajtóközlemény) 2008. október 21.
 10. Lakossági fórum (Vas Népe sajtóközlemény) 2008. október 27.
 11. Lakossági fórum (Vas Népe sajtóközlemény) 2008. október 29.
 12. Tisztelt Ingatlantulajdonos (Szórólap) 2008. október 26.
 13. Tisztelt Ingatlantulajdonos (Szórólap) 2008. december 19.

Sajtóanyagok (Vas Népe) >>

Sajtóanyagok (Vasvári Újság 2008. november, december, 2009. januári számok) >>

 

Hatástanulmány

Kockázatelemzés

KEOP SZENNYVÍZ
1. forduló letölthető pályázati anyaga

Program
2021. január 16. szombat
H
K
Sz
Cs
P
Sz
V
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Időjárás
Facebook

Keresés
Fotók: Laki László (címlapképek), Pogács Mónika (polgármesteri fotó)