2021. február 18.

14:00
Lakossági fórum
Vasvár város településrendezési eszközök módosításának partnerségi egyeztetéséről A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm.
rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 37. §, valamint Vasvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének a településfejlesztéssel, településrendezéssel és településkép-érvényesítéssel összefüggő partnerségi egyeztetés helyi szabályairól szóló 9/2017. (VII. 30.) önkormányzati rendelete alapján tájékoztatom Önöket, hogy Vasvár Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Vasvár Város Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervéről szóló 12/2005. (X. 28.) önkormányzati rendeletének módosításáról döntött a 140/2020. (X. 29.) sz. határozattal.

Tájékoztatom Önöket, hogy a rendezési terv módosítása, mely a „légialkalmasság fenntartó és felülvizsgálati bázis” és kapcsolódó létesítményeinek megvalósítása érdékében történik a Korm.rendelet szerinti tárgyalásos eljárással kerül lefolytatásra.
A településrendezési eszközök tervezett módosítása szerinti partnerségi egyeztetési dokumentáció elkészült, a dokumentáció a www.vasvar.hu honlapon tekinthető meg.

Az előzetes tájékoztatási szakaszban a veszélyhelyzet ideje alatt egyes településfejlesztési, településrendezési és településkép-védelmi szabályok eltérő alkalmazásáról szóló 546/2020. (XII. 2.) Korm. rendeletben foglaltak figyelembevételével az érintett partnerek részére lakossági fórumot hívok össze.

A lakossági fórum megtartására on-line formában kerül sor 2021. február 18-án 14 órakor elektronikus felületen (Teams alkalmazás):

https://teams.live.com/meet/94706820536631


A videókonferencia keretében az érintettek részére tájékoztatás tartására kerül sor és kérdések megválaszolása nyílik lehetőség.

Tájékoztatom Önöket, hogy az előzetes tájékoztatási szakaszban az észrevételeket és javaslatokat a videókonferenciától számított tizenöt napon belül lehet megtenni, kizárólag elektronikus úton a polgarmester@vasvar.hu e-mail címre.

Vasvár, 2021. február 10.

Tisztelettel:


Tóth Balázs
polgármester

Program
2021. február 27. szombat
H
K
Sz
Cs
P
Sz
V
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
Időjárás
Facebook

Keresés
Fotók: Laki László (címlapképek), Pogács Mónika (polgármesteri fotó)