2019. december 12.

16:00
Képviselő-testületi ülés
Vasvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete 
2019. december 12-én /csütörtökön/ 16.00 órai kezdettel 
ülést tart, melyre tisztelettel 

m e g h í v o m.


Az ülés helye: Városháza nagyterme

NAPIREND ELŐTT: Beszámoló a képviselő-testület lejárt ha-
                táridejű határozatainak végrehajtásáról,
                a legutóbbi képviselő-testületi ülés óta
                történt fontosabb intézkedésekről, esemé-
                nyekről, valamint az átruházott hatáskör-
                ben hozott döntésekről
                Előadó: TÓTH BALÁZS polgármesterN a p i r e n d:

I.    Beszámoló a Nagy Gáspár Művelődési Központ tevékenységéről
Előadó: GERGYE REZSŐ igazgató

II.    Vasvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2020. évi munkaterve
Előadó: TÓTH BALÁZS polgármester

III.    Temető-üzemeltető beszámolója a városi temetők üzemeltetésével összefüggő bevételekről, kiadásokról az önkormányzat számviteli szabályzata szerint
Előadó: SÁRKÖZI LÁSZLÓ temető-üzemeltető

IV.    Vasvár Város Önkormányzata 2020. évi belső ellenőrzési tervének elfogadása
Előadó: belső ellenőr

V.    Vasvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének
………/2019.(..) önkormányzati rendelete a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtéséről és ártalommentes elhelyezéséről szóló 1/2014.(II.10.) önkormányzati rendelet módosításáról
Előadó: Dr. ÓDOR ILDIKÓ jegyző

VI.    Vasvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének……/2019.(…..) önkormányzati rendelete a városi képviselők, bizottsági elnökök és bizottsági tagok tiszteletdíjának megállapításáról
Előadó: TÓTH BALÁZS polgármester

VII.    Vasvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének …/2019.(..) önkormányzati rendelete a Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselőket megillető szociális, jóléti és egészségügyi juttatásokról, valamint szociális és kegyeleti támogatásokról szóló 14/2001.(X.26.) önkormányzati rendelet módosításáról
Előadó: Dr. ÓDOR ILDIKÓ jegyző


VIII.    FOLYÓ ÜGYEK:

1)    Előterjesztés Vasvár Város Önkormányzata 2020. évi költségvetési koncepciójáról
Előadó: TÓTH BALÁZS polgármester

2)    Előterjesztés a Vasvári Ficánkoló Óvoda és Mocorgó Bölcsőde kérelméhez
Előadó: TÓTH BALÁZS polgármester

3)    Előterjesztés a Vasvár, Kossuth L.u.2. szám alatti óvoda épületében kisteher felvonó (étellift) telepítésére
Előadó: TÓTH BALÁZS polgármester

4)    Előterjesztés a Vasvár, Szentmihályfalvi u. 6. szám alatti nem lakáscélú helyiség bérbeadására
Előadó: Dr. ÓDOR ILDIKÓ jegyző

5)    Előterjesztés a Vasvár, Szentmihályfalvi u. 4. II/4. szám alatti önkormányzati lakás lakásbérleti jogviszonyának meghosszabbításáról
Előadó: Dr ÓDOR ILDIKÓ jegyző

6)    Előterjesztés a Vasvár, Szentmihályfalvi u. 8. IV/1. szám alatti önkormányzati lakás lakásbérleti jogviszonyának meghosszabbításáról
Előadó: Dr ÓDOR ILDIKÓ jegyző

7)    Előterjesztés a Vasvár, Vérmező u. 9. fsz. 1. szám alatti önkormányzati lakás szociális jelleggel történő bérbeadására
Előadó: Dr ÓDOR ILDIKÓ jegyző

8)    József Attila utca egyirányúsításával kapcsolatos döntéshozatal
Előadó: TÓTH BALÁZS polgármester

9)    Vasvári Játékszín Egyesület névhasználati kérelme
Előadó: TÓTH BALÁZS polgármester


Vasvár, 2019. december 2.

 


                            TÓTH BALÁZS  
                            polgármester

Program
2020. szeptember 21. hétfő
H
K
Sz
Cs
P
Sz
V
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
25
27
28
29
30
Időjárás
Facebook

Keresés
Fotók: Laki László (címlapképek), Pogács Mónika (polgármesteri fotó)