2019. szeptember 26.

16:00
Képviselő-testületi ülés
Vasvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2019. szeptember 26-án /csütörtökön/ 16.00 órai kezdettel ülést tart, melyre tisztelettel 

m e g h í v o m.

Az ülés helye: Városháza nagyterme


N a p i r e n d:


I.Vasvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének …/2019.(…) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019.(II.28.) önkormányzati rendelet módosításáról
Előadó: TÓTH BALÁZS polgármester

II.Tájékoztató Vasvár Város Önkormányzata 2019. I. féléves gazdálkodásáról
Előadó: TÓTH BALÁZS polgármester

III.Beszámoló a Vasi Hegyhát Önkormányzati Társulás 2018. évi szakmai és pénzügyi tevékenységéről
Előadó: TÓTH BALÁZS polgármester

IV.2014-2019. önkormányzati ciklus értékelése
Előadó: TÓTH BALÁZS polgármester

V.Beszámoló az egészségügyi alap- és szakellátás helyzetéről
Előadó: FÜZI ANDREA intézményvezető

VI.FOLYÓ ÜGYEK:

1)Előterjesztés a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2020. évi fordulójához való csatlakozáshoz
Előadó: TÓTH BALÁZS polgármester

2)Előterjesztés a Vasvár, Szentmihályfalvi u. 2. szám alatti, egészségügyi tevékenység folytatására szolgáló, nem lakás célú helyiség bérleti szerződésének meghosszabbítására
Előadó: Dr. ÓDOR ILDIKÓ jegyző


3)Előterjesztés önkormányzati tulajdonban lévő lakásba történő befogadás iránti kérelemhez
Előadó: Dr. ÓDOR ILDIKÓ jegyző

4)Előterjesztés Táky Károlyné Vasvár, Németh A.u.4. fsz. 2. szám alatti lakos lakásbérleti szerződésének meghosszabbítására (Zárt ülés)
Előadó: Dr. ÓDOR ILDIKÓ jegyző

5)Előterjesztés Viola Anita Vasvár, Petőfi S. u. 32. I/2. szám alatti lakos lakásbérleti szerződésének meghosszabbítására (Zárt ülés)
Előadó: Dr. ÓDOR ILDIKÓ jegyző

6)Előterjesztés a Vasvár, Németh A.u.2. fsz. 4. szám alatti önkormányzati tulajdonban lévő lakás bérbeadására (Zárt ülés)
Előadó: Dr. ÓDOR ILDIKÓ jegyző

7)Előterjesztés a Vasvár, Vérmező u. 9. fsz. 1. szám alatti önkormányzati bérlakás szociális jelleggel történő bérbeadására (Zárt ülés)
Előadó: Dr. ÓDOR ILDIKÓ jegyző

8)Előterjesztés helyi támogatás elosztására (Zárt ülés)
Előadó: Dr. ÓDOR ILDIKÓ jegyző

9)Előterjesztés „Vasvár Város Díszpolgára” cím, „Vasvár Városért”’ érdemérem, „Vasvár Város Önkormányzatának a Közszolgálatért Alapított Barabás István Díja”, valamint „A Városfejlesztésért” Díj kitüntetések adományozásához (zárt ülés)
Előadó: TÓTH BALÁZS polgármesterVasvár, 2019. szeptember 18.

TÓTH BALÁZS   
polgármester

Program
2020. május 30. szombat
H
K
Sz
Cs
P
Sz
V
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Időjárás
Facebook

Keresés
Fotók: Laki László (címlapképek), Pogács Mónika (polgármesteri fotó)