Bölcsőde kialakítása Vasváron


A kedvezményezett neve: Vasvár Város Önkormányzata

A projekt címe: "Bölcsőde kialakítása Vasváron"

A szerződött támogatás összege: 84 999 496Ft

A támogatás mértéke (%-ban),100 %

A projekt tartalmának bemutatása. Csatolom

A projekt tervezett befejezési dátuma: 2018.10.31.

A projekt azonosító száma: TOP - 1.4.1.-15.-VS1-2016-00022. 

A projekt során Vasváron, a Ficánkoló Óvoda Béke utca 11. szám alatt levő telephelyének átalakítása történik meg két csoportos bölcsődévé, a belső udvar lefedésével, az épület felújításával.
A projekt Vasváron a kisgyermekes családok igénye alapján került megfogalmazásra, mely a megalapozó dokumentumban kifejtésre került. A településen nagyszámú igény jelentkezett a 0-3 éves gyermekek elhelyezésének megoldására, ezzel segítve a kisgyermekes édesanyák munkába állását.
A bölcsődei férőhelyek kialakítása keretében projektarányos akadálymentesítésre kerül sor 1 db akadálymentes parkoló kialakításával, a főbejárat akadálymentesítésével, valamint 1 db mozgássérült vizesblokk létrehozásával. 
A projekt megvalósítása során energiahatékonysági fejlesztés is történik, a TNM rendeletnek történő megfelelés érdekében (hőszigetelés, külső nyílászáró csere, stb.).
A projekt keretén belül eszközbeszerzésre is sor kerül, a bölcsődei nevelési feltételeknek történő megfelelés érdekében.

A projekt átfogó célja:

A fejlesztendő járásban levő Vasvár Városban a három év alatti gyermekek gondozásának, napközbeni ellátásának megoldása két csoportos bölcsőde kialakítása és üzemletetése által, ezzel segítve a kisgyermekes szülők munkaerőpiacra történő visszatérését, a 25-40 éves női népességen belüli foglalkoztatásban levő nők arányának növelését.
Specifikus célok:
1)Olyan magas színvonalú szolgáltató intézményegység kialakítása, amely az alapellátás keretében alaptevékenységként napközbeni ellátást nyújt a 0-3 éves gyermek számára.
2)Vasváron a három éven aluli gyermekek nappali gondozása-nevelése, harmonikus testi-szellemi fejlődésének segítése az életkori és egyéni sajátosságok figyelembevételével.
3)A kisgyermekes szülők munkaerőpiacra történő visszatérésnek segítése, a rugalmas munkavállalás (CSED, GYES mellett) háttér feltételeinek támogatása
4)A 25-40 éves női népességen belüli foglalkoztatásban levő nők arányának növelése a vasvári járásban

Elvárt eredmények:

1)2 csoportos, minimum 20 férőhelyes bölcsőde létrehozása és üzemeltetése, a településen élő, 3 év alatti gyermeket nevelő családok életminőségének javítása, munkába állását segítő szolgáltatás érdekében.
2)1 db felújított és átalakított épület - figyelembe véve az akadálymentességet, környezettudatosságot és az energiatakarékosságot (projektarányos akadálymentesítés történik, az épület energiahatékonyságának növelése, megújuló energiaforrás bevonása napelemek felhelyezésével. Az épületben kialakításra kerül a két bölcsődei csoportot kiszolgáló melegítő konyha is.
3)A jogszabályi előírásoknak megfelelő számú parkoló, valamint a részleges akadálymentesítés feltételeinek történő megfelelés érdekében 1 db mozgássérült parkoló biztosítása.
4)Eszköz és bútorzat beszerzés, mely biztosítja a kisgyermekek bölcsődei ellátásához szükséges jogszabályi feltéteknek történő megfelelést, a megfelelő munkakörülményeket.
5)Teremtett új munkahelyek száma a kialakított bölcsőde személyi feltételeinek biztosítása érdekében: 6 fő

Vasvár Városban a három év alatti gyermekek gondozásának, napközbeni ellátásának megoldására két csoportos bölcsőde kialakítására és üzemeltetésére nagy szükség volt, ezzel segítve a kisgyermekes szülők munkaerőpiacra történő visszatérését, a 25-40 éves női népességen belüli foglalkoztatásban levő nők arányának növelését. Mindezt úgy megvalósítani, hogy már ősszel birtokba vehessék a gyerekek az új bölcsődéjüket.
A férőhely bővítés mellett más szempontokat is figyelembe véve zajlik a projektnél a kivitelezés, hiszen fontos a gyerekek és óvodapedagógusok számára is a barátságos és szép, praktikus környezet, és a megfelelő felszereltség is. 

A Ficánkoló Óvoda Béke utca 11. szám alatti telephelyén lévő épületben két csoportos bölcsőde kialakítása a vállalkozási szerződésben meghatározott ütemezésnek megfelelően halad. A bölcsődei férőhelyek kialakítása a meglévő épület átalakításával és a belső udvar lefedésével valósul meg, teljes belső átalakítással, ahol szinte csak a főfalak maradtak, a jogszabályi megfelelőség miatt az energetikai fejlesztések is folyamatban vannak. Projektzáró összefoglaló

Lezárult az óvoda átalakításával az új bölcsődei rész kialakítása, a projekt zárása a teljesítési határidőre megtörtént.
A kivitelezés befejezésével az épület hasznos alapterülete 395,34 m2 lett, valamint a két csoportszobához külön-külön 58,72 m2 és 66,52 m2 terasz létesült. A projekt megvalósítása során a jogszabályoknak történő megfelelőség végett energiahatékonysági fejlesztés is megvalósult külső homlokzati hőszigeteléssel, födém szigeteléssel, külső nyílászáró cseréjével, valamint napelemes rendszer kiépítésével.
A bölcsődei férőhelyek kialakítása keretében projektarányos akadálymentesítésre is sor került, melynek keretén belül 1 db akadálymentes parkoló kialakítása, a főbejárat akadálymentesítése, valamint 1 db mozgássérült vizesblokk létrehozása történt. 

A bölcsőde működésének feltételeként a projekt keretén belül bölcsődei eszköz és bútorzat beszerzés is történt, mely biztosítja a kisgyermekek magas színvonalú ellátását, a megfelelő munkakörülményeket. 

A projekt eredményeként 2 csoportos, 26 férőhelyes bölcsődei intézményegység jött létre, mely 2018. szeptember 1-ével többcélú intézmény keretében - Vasvári Ficánkoló Óvoda és Mocorgó Bölcsőde - kezdhette meg működését.

A projekt megvalósításához az önkormányzat közel bruttó 85 millió Ft. vissza nem térítendő támogatást kapott, melyet saját forrásból - költségek növekedése, arányosítás szükségessége, működési feltételek biztosítása - szükséges volt kiegészíteni.


Program
2021. január 21. csütörtök
H
K
Sz
Cs
P
Sz
V
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Időjárás
Facebook

Keresés
Fotók: Laki László (címlapképek), Pogács Mónika (polgármesteri fotó)