Bölcsőde kialakítása Vasváron


A kedvezményezett neve: Vasvár Város Önkormányzata

A projekt címe: "Bölcsőde kialakítása Vasváron"

A szerződött támogatás összege: 84 999 496Ft

A támogatás mértéke (%-ban),100 %

A projekt tartalmának bemutatása. Csatolom

A projekt tervezett befejezési dátuma: 2018.10.31.

A projekt azonosító száma: TOP - 1.4.1.-15.-VS1-2016-00022. 

A projekt során Vasváron, a Ficánkoló Óvoda Béke utca 11. szám alatt levő telephelyének átalakítása történik meg két csoportos bölcsődévé, a belső udvar lefedésével, az épület felújításával.
A projekt Vasváron a kisgyermekes családok igénye alapján került megfogalmazásra, mely a megalapozó dokumentumban kifejtésre került. A településen nagyszámú igény jelentkezett a 0-3 éves gyermekek elhelyezésének megoldására, ezzel segítve a kisgyermekes édesanyák munkába állását.
A bölcsődei férőhelyek kialakítása keretében projektarányos akadálymentesítésre kerül sor 1 db akadálymentes parkoló kialakításával, a főbejárat akadálymentesítésével, valamint 1 db mozgássérült vizesblokk létrehozásával. 
A projekt megvalósítása során energiahatékonysági fejlesztés is történik, a TNM rendeletnek történő megfelelés érdekében (hőszigetelés, külső nyílászáró csere, stb.).
A projekt keretén belül eszközbeszerzésre is sor kerül, a bölcsődei nevelési feltételeknek történő megfelelés érdekében.

A projekt átfogó célja:

A fejlesztendő járásban levő Vasvár Városban a három év alatti gyermekek gondozásának, napközbeni ellátásának megoldása két csoportos bölcsőde kialakítása és üzemletetése által, ezzel segítve a kisgyermekes szülők munkaerőpiacra történő visszatérését, a 25-40 éves női népességen belüli foglalkoztatásban levő nők arányának növelését.
Specifikus célok:
1)Olyan magas színvonalú szolgáltató intézményegység kialakítása, amely az alapellátás keretében alaptevékenységként napközbeni ellátást nyújt a 0-3 éves gyermek számára.
2)Vasváron a három éven aluli gyermekek nappali gondozása-nevelése, harmonikus testi-szellemi fejlődésének segítése az életkori és egyéni sajátosságok figyelembevételével.
3)A kisgyermekes szülők munkaerőpiacra történő visszatérésnek segítése, a rugalmas munkavállalás (CSED, GYES mellett) háttér feltételeinek támogatása
4)A 25-40 éves női népességen belüli foglalkoztatásban levő nők arányának növelése a vasvári járásban

Elvárt eredmények:

1)2 csoportos, minimum 20 férőhelyes bölcsőde létrehozása és üzemeltetése, a településen élő, 3 év alatti gyermeket nevelő családok életminőségének javítása, munkába állását segítő szolgáltatás érdekében.
2)1 db felújított és átalakított épület - figyelembe véve az akadálymentességet, környezettudatosságot és az energiatakarékosságot (projektarányos akadálymentesítés történik, az épület energiahatékonyságának növelése, megújuló energiaforrás bevonása napelemek felhelyezésével. Az épületben kialakításra kerül a két bölcsődei csoportot kiszolgáló melegítő konyha is.
3)A jogszabályi előírásoknak megfelelő számú parkoló, valamint a részleges akadálymentesítés feltételeinek történő megfelelés érdekében 1 db mozgássérült parkoló biztosítása.
4)Eszköz és bútorzat beszerzés, mely biztosítja a kisgyermekek bölcsődei ellátásához szükséges jogszabályi feltéteknek történő megfelelést, a megfelelő munkakörülményeket.
5)Teremtett új munkahelyek száma a kialakított bölcsőde személyi feltételeinek biztosítása érdekében: 6 főProgram
2018. október 20. szombat
H
K
Sz
Cs
P
Sz
V
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
24
25
26
27
28
29
30
31
Facebook

Keresés
Fotók: Laki László (címlapképek), Pogács Mónika (polgármesteri fotó)