SZERVEZÉSI ÉS JOGI OSZTÁLY

Feladat- és hatásköre:
- Képviselő-testület, bizottságok, valamint a Cigány Kisebbségi Önkormányzat üléseinek előkészítésével és lebonyolításával kapcsolatos szervezési, jegyzőkönyvezési feladatok.
- Pályázatok figyelése, részvétel azok elkészítésében, végrehajtásában, elszámolásában,
- "Vasi Hegyhát" Többcélú Kistérségi Társulás ügyeinek intézése.
- Közoktatási, közművelődési és sport ügyek intézése.
- Intézményekkel való kapcsolattartás, személyzeti ügyeik intézése, intézményvezetői álláshelyek betöltésével kapcsolatos pályázatok testületi döntésre való előkészítése.
- Köztisztviselők, fürdőnél alkalmazottak, közmunkások személyzeti ügyeinek intézése.
- Alap- és szakvizsgák ütemezése, közszolgálati nyilvántartás vezetése.
- Köztisztviselők és az önkormányzati képviselők vagyonnyilatkozat-tételének koordinálása.
- Képviselő-testület által ütemezett intézményi komplex törvényességi ellenőrzések megszervezése, vizsgálatok lefolytatása.
- Helyi és megyei sajtóval való kapcsolattartás, közreműködés a helyi lap sajtóanyaginak összegyűjtésében.
- Civil szervezetekkel való kapcsolattartás.
- Közreműködés önkormányzati rendezvények szervezésében, lebonyolításában.
- Testvérvárosi kapcsolattartásban, kölcsönös látogatások szervezésében való részvétel.
- Foglalkozás-egészségügyi vizsgálatokkal kapcsolatos feladatok intézése.
- Hivatali apparátus leírói, gépelési feladatainak ellátása.
- Ügyiratkezeléssel, ügyiratvédelemmel, postázással kapcsolatos teendők.

 

Osztályvezető:
 PÁLLÁNÉ Dr. LAKICS ERIKA 
aljegyző

Elérhetőségek:
Telefon: 94/572-033 
E-mail: lakics.erika@vasvar.hu
Feladata: A Szervezési és Jogi Osztály működésének irányítása, munkájának koordinálása. Pályázatok elkészítésének lebonyolításának, elszámolásának koordinálása, intézményi törvényességi ellenőrzések megszervezése.

KENESEY JUDIT
főtanácsos
Elérhetőségek:
Telefon: 94/572-037
E-mail: kenesey.judit@vasvar.hu
Feladata: Vasvár Város Képviselő-testülete és a Cigány Kisebbségi Önkormányzat üléseinek előkészítésével és lebonyolításával kapcsolatos szervezési, jegyzőkönyvezési feladatok. Vagyonnyilatkozat-tétel intézése. Intézményi törvényességi ellenőrzésekben való részvétel.

LAKOSI TERÉZ 
főelőadó
Elérhetőségek:
Telefon: 94/572-012
E-mail: titkarsag@vasvar.hu
Feladata: "Vasi Hegyhát" Többcélú Kistérségi Társulás ügyeinek intézése, üléseinek előkészítése, jegyzőkönyvezése

TÓTHNÉ TÓTH VALÉRIA 
vezető-főtanácsos
Telefonszáma: 572-021
tothné.toth.valeria@vasvar.hu
Hozzá tartozó ügyek:
települési támogatási ügyek,
hagyatéki ügyek,
lakhatási támogatási ügyek,
lakáscélú helyi támogatások

KOVÁCS GABRIELLA 
anyakönyvvezető
Telefonszáma: 572-035
kovacs.gabriella@vasvar.hu
Hozzá tartozó ügyek:
- anyakönyvvezetés (születés, házasságkötés, haláleset),
- népességnyilvántartással kapcsolatos feladatok,
- talált tárgyakkal kapcsolatos ügyintézés,
- állampolgársági ügyek.
- üzletek működési engedélyével kapcsolatos feladatok,
- fogyasztói érdekvédelemmel kapcsolatos feladatok, minőségi kifogások, hiányok jegyzőkönyvezése,
- magán-szálláshelyekkel kapcsolatos feladatok,
- kártevők elleni védekezésben való közreműködés,
- méhészek, vándorméhészek ügyei,
- ebnyilvántartás kezelése, eboltás lebonyolításában való részvétel,
- vadkárok rendezése,- fakivágással kapcsolatos feladatok,
- termőföldek értékesítése, adásvételi szerződések hirdetményi úton történő közlése,
- birtokvédelmi ügyek.
- játéktermek működésével kapcsolatos feladatok,
- telephelyengedélyekkel kapcsolatos feladatok,
- hirdetmények,
- házszámmegállapítási ügyek,
- rendezvénytartási ügyek,

LAKI EDINA 
szakmai munkatárs
Dél-Vasi Foglalkoztatási Paktum Iroda
Telefon: 94/572-016
E-mail: laki.edina@vasvar.hu

 
TÁNCZOS GÁBORNÉ
Ügyiratrendező
Elérhetősége:
Telefon: 94/572-031
E-mail:nagy.robertne@vasvar.hu
Feladata: ügyiratkezelés, ügyiratvédelem.

Program
2019. május 23. csütörtök
H
K
Sz
Cs
P
Sz
V
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
12
13
15
19
20
21
22
23
24
27
28
30
31
Időjárás
23 órakor Vasváron
12.9
60 %
páratartalom
Szél:
2.5 m/s

Forrás: met.hu
Facebook

Keresés
Fotók: Laki László (címlapképek), Pogács Mónika (polgármesteri fotó)